Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 martie 2013

Excavări mai puține = bandă largă mai ieftină. Comisia propune norme pentru reducerea costurilor de instalare a benzii largi

Comisia Europeană a propus astăzi noi norme pentru reducerea cu 30 % a costului de instalare a internetului de mare viteză. Lucrările de construcții, cum ar fi excavarea drumurilor pentru instalarea fibrei optice, reprezintă până la 80 % din costul instalării rețelelor de mare viteză. Propunerea de astăzi permite întreprinderilor să economisească între 40 și 60 de miliarde EUR.

Banda largă de mare viteză reprezintă coloana vertebrală a serviciilor de telecomunicații, cât și, în sens mai larg, a pieței unice digitale pe care Comisia încearcă să o construiască. Instalarea sa este încetinită în prezent de un mozaic de norme și practici administrative naționale și regionale. În cele mai multe zone, normele actuale afectează competitivitatea Europei”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, doamna Neelie Kroes.

Proiectul de regulament de astăzi se bazează pe cele mai bune practici în vigoare la ora actuală în Germania, Spania, Franța, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit, dar lasă, în mare măsură, aspectele organizatorice la latitudinea statelor membre.

Neelie Kroes a declarat: „Toată lumea are dreptul să dispună de servicii de bandă largă de mare viteză. Doresc să elimin birocrația care ne împiedică să ajungem la acestea. Comisia Europeană dorește ca aceste servicii de bandă largă să fie obținute mai repede și mai ieftin”.

Normele ar deveni direct aplicabile pe întreg teritoriul UE după obținerea acordului Parlamentului European și al Consiliului.

Comisia dorește să abordeze patru domenii problematice principale:

  • asigurarea adaptării prin construcție a clădirilor noi sau a celor renovate la instalarea benzii largi de mare viteză;

  • deschiderea accesului la infrastructură în condiții corecte și rezonabile, inclusiv de preț, și anume la conductele, canalele, gurile de acces, dulapurile, stâlpii, pilonii, antenele, turnurile și alte structuri de sprijin existente;

  • încheierea coordonării insuficiente a lucrărilor de construcții, prin autorizarea oricărui operator de rețea de a negocia acorduri cu alți furnizori de infrastructură

  • simplificarea procesului complex și îndelungat de acordare a autorizațiilor, în special pentru piloni și antene, prin introducerea acordării sau a refuzării implicite a autorizațiilor în termen de șase luni și autorizarea depunerii cererilor prin intermediul unui punct unic de contact.

În prezent există puțină transparență privind infrastructura fizică existentă adecvată pentru instalarea benzii largi și nu există norme uzuale adecvate pentru instalarea benzii largi pe întreg teritoriul UE. În prezent, nu există o piață pentru infrastructura fizică și posibilitatea de a utiliza infrastructura corespunzătoare altor utilități publice. Reglementările din anumite state membre chiar descurajează întreprinderile de utilități publice să coopereze cu operatorii de telecomunicații.

Context

Prezenta inițiativă face parte din planul în 10 puncte de stimulare a instalării benzii largi, prezentat cu ocazia revizuirii intermediare a Agendei digitale pentru Europa.

Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200) are drept obiectiv creșterea economică și ocuparea forței de muncă pe baza rețelelor de comunicații de mare viteză. În vederea realizării obiectivelor ambițioase privind banda largă ale Agendei digitale este necesar să se depună, în continuare, eforturi considerabile pentru dezvoltarea rețelelor: până în 2013, bandă largă de bază pentru toți cetățenii europeni și până în 2020, (i) acces la viteze de peste 30 Mbps pentru toți cetățenii europeni și (ii) abonamentul la conexiunea internet de peste 100 Mbps pentru minimum 50 % dintre gospodăriile europene. Aceste obiective vor fi atinse numai dacă costurile instalării infrastructurii sunt reduse în întreaga UE.

În comunicarea sa din 2010, intitulată ”European Broadband: investing in digitally driven growth” (Banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii), Comisia Europeană a prezentat planurile sale de efectuare a unei revizuiri a practicilor de reducere a costurilor pentru banda largă până în 2012. Consiliul European din 1 și 2 martie 2012 a solicitat măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru asigurarea unei mai bune acoperiri cu bandă largă, inclusiv prin reducerea costurilor infrastructurii de bandă largă de mare viteză. Comunicarea intitulată "Single Market Act II: Together for new growth" (Actul privind piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere) a identificat reducerea costurilor de instalare a benzii largi ca fiind una din cele 12 măsuri esențiale care vor stimula creșterea economică, ocuparea forței de muncă și încrederea în piața unică și vor genera efecte concrete pe teren. Consiliul European din 13 și 14 decembrie 2012 a solicitat Comisiei să prezinte toate propunerile esențiale până în primăvara anului 2013.

În cadrul acestor planuri, în 2012 a avut loc consultarea publică referitoare la Inițiativa UE pentru reducerea costurilor instalării infrastructurii de comunicații de mare viteză în Europa. Răspunsurile obținute au confirmat faptul că intenția Comisiei de a aborda costurile lucrărilor de construcții pentru instalarea benzii largi în întreaga piață unică merită să fie continuată. Majoritatea respondenților a confirmat ineficiența și blocajele actuale, precum și potențialul de reducere a costurilor.

Pe lângă consultarea publică, Comisia a creat și o platformă de discuții pe internet privind idei de externalizare spre public pentru a reduce costul serviciilor de bandă largă.

Linkuri utile

MEMO/13/287 Care este semnificația proiectului de regulament pentru…

Analysys Mason study (Studiul „Analysys Mason”)

Twitter: #broadband (bandă largă), #singlemarket; #4G

Digital Agenda (Agenda digitală)

Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Persoane de contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar