Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 26 d.

Mažiau griovių – pigesnis plačiajuostis. Komisija siūlo taisykles plačiajuosčio ryšio diegimo sąnaudoms mažinti

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naują reglamentą, kuris iki 30 % sumažintų sparčiojo interneto diegimo sąnaudas. Dabar iki 80 % sparčiojo ryšio tinklų diegimo sąnaudų tenka civilinės inžinerijos darbams, pvz., gatvių perkasimui tiesiant kabelius. Įgyvendinus šiandienos pasiūlymą, bendrovės galėtų sutaupyti 40–60 mlrd. EUR.

Spartusis plačiajuostis ryšys yra Komisijos siekiamos telekomunikacijų ir platesnio pobūdžio skaitmeninės bendrosios rinkos pagrindas. Jo diegimą šiuo metu lėtina skirtingos nacionalinės ir subnacionalinės taisyklės ir administracinės praktikos įvairovė. „Daugelyje vietų galiojančios taisyklės kenkia Europos konkurencingumui“, — sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes.

Šiandienos reglamento projektas grindžiamas geriausia Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje taikoma patirtimi, o dėl daugumos organizacinių klausimų valstybėms narėms leidžiama nuspręsti savo nuožiūra.

Neelie Kroes sakė: „Spartus plačiajuostis ryšys turi būti prieinamas kiekvienam. Noriu panaikinti biurokratizmą, kuris trukdo pasiekti šį tikslą. Europos Komisija nori užtikrinti greitesnį ir pigesnį šio plačiajuosčio ryšio įdiegimą.“

Pritarus Europos Parlamentui ir Tarybai, reglamentas būtų tiesiogiai taikomas visoje ES.

Komisija siekia išspręsti keturias pagrindines problemas:

  • užtikrinti, kad nauji ar renovuoti pastatai būtų pritaikyti sparčiajam ryšiui;

  • pagrįstomis ir priimtinomis sąlygomis (ir kainomis), suteikti prieigą prie kanalų, vamzdžių, šulinių, spintų, stulpų, stiebų, antenų įrenginių, bokštų ir kitų atraminių konstrukcijų infrastruktūros;

  • visiems tinklo operatoriams sudarant sąlygas derėtis dėl susitarimų su kitais infrastruktūros paslaugų teikėjais, visiškai pašalinti inžinerinių darbų koordinavimo spragas;

  • supaprastinti sudėtingą ir ilgą leidimų (ypač stiebų ir antenų) suteikimo procedūrą, suteikiant arba atsisakant suteikti leidimus per šešis mėnesius ir leidžiant pateikti prašymus per bendrą kontaktinį punktą.

Šiuo metu trūksta informacijos apie esamą fizinę infrastruktūrą, tinkamą plačiajuosčiam ryšiui diegti, ir nėra tinkamų bendrų visoje ES plačiajuosčio ryšio diegimo taisyklių. Kol kas nėra fizinės infrastruktūros rinkos ir galimybių pasinaudoti kitų komunalinių paslaugų įmonių infrastruktūra. Kai kuriose valstybėse narėse galiojančios teisės normos net atgraso komunalinių paslaugų įmones nuo bendradarbiavimo su telekomunikacijų operatoriais.

Pagrindiniai faktai

Šia iniciatyva prisidedama prie 10 punktų plano plačiajuosčio ryšio diegimui skatinti, kuris pateiktas atliekant Europos skaitmeninės darbotvarkės laikotarpio vidurio peržiūrą.

Europos skaitmeninės darbotvarkės (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) tikslas – užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumą, remiantis sparčiojo ryšio tinklais. Norint pasiekti skaitmeninės darbotvarkės plataus užmojo plačiajuosčio ryšio tikslus, vis dar reikia dėti daug pastangų diegiant tinklus: iki 2013 m. visiems europiečiams įdiegti pagrindinį plačiajuostį ryšį, o iki 2020 m. i) užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis spartesniu kaip 30 Mb/s ryšiu ir kad ii) 50 % ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 100 Mb/s interneto ryšio paslaugą. Šie tikslai bus pasiekti tik tuomet, jeigu visoje ES sumažės infrastruktūros diegimo sąnaudos.

Europos Komisija 2010 m. komunikate Plačiajuostis ryšys Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą paskelbė apie planus iki 2012 m. užbaigti plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo praktikos peržiūrą. 2012 m. kovo 1 ir 2 d. susirinkusi Europos Vadovų Taryba paragino Europos Sąjungos mastu imtis veiksmų geresnei plačiajuosčio ryšio aprėpčiai užtikrinti ir mažinti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sąnaudas. Komunikate „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą plačiajuosčio ryšio diegimo sąnaudų mažinimas nurodytas kaip vienas iš 12 pagrindinių veiksmų, kurie padidins augimą, užimtumą ir pasitikėjimą bendrąja rinka, taip pat padarys realų poveikį vietoje. 2012 m. gruodžio 13 ir 14 d. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją iki 2013 m. pavasario pateikti visus pagrindinius pasiūlymus.

Vykdant šiuos planus, 2012 m. vyko viešos konsultacijos dėl ES iniciatyvos mažinti sparčiojo ryšio infrastruktūros diegimo sąnaudas Europoje. Gautos nuomonės patvirtino, kad Komisijos ketinimą mažinti su plačiajuosčio ryšio diegimu susijusias civilinės inžinerijos sąnaudas verta įgyvendinti. Dauguma respondentų patvirtino, kad esama neveiksmingumo ir kliūčių, taip pat kad yra galimybių sumažinti sąnaudas.

Be viešų konsultacijų, Komisija sukūrė interneto diskusijų forumą, kad plačioji visuomenė pasidalytų savo idėjomis, kaip sumažinti plačiajuosčio ryšio sąnaudas.

Naudingos nuorodos

MEMO/13/287 Pasiūlytojo reglamento poveikis

„Analysys Mason“ tyrimas

Raktinis žodis: #broadband; #singlemarket; #4G

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes

Neelie Kroes tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath tel. +32 2 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain tel. +32 2 299 90 19


Side Bar