Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 26. března 2013

Méně výkopů = levnější internet. Komise navrhuje předpisy, díky nimž se sníží náklady na zavedení širokopásmového připojení

Evropská komise dnes přijala návrh nových předpisů, které mají snížit náklady na zavádění vysokorychlostního internetu o 30 %. Stavebně inženýrské práce, jako jsou výkopy pro pokládku kabelů, představují až 80 % nákladů na zavedení vysokorychlostních sítí. Dnes přijatý návrh může společnostem ušetřit 40 až 60 miliard EUR.

Vysokorychlostní širokopásmové připojení je páteří odvětví telekomunikací a širšího jednotného digitálního trhu, který se Komise snaží vybudovat. Jeho zavádění v současnosti zpomalují různorodé předpisy a administrativní postupy na úrovni členských států a regionů. „Dnešní pravidla na většině míst oslabují konkurenceschopnost Evropy,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová.

Dnes navržené nařízení vychází z osvědčených postupů aktuálně používaných ve Francii, Itálii, Litvě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku, organizační otázky však do značné míry ponechává na uvážení členských států.

Neelie Kroesová uvedla: „Každý si zaslouží rychlé širokopásmové připojení. Chci se zbavit byrokracie, která nám v dosažení tohoto cíle brání. Evropská komise si přeje, aby získání širokopásmového připojení bylo rychlejší a levnější.“

Po souhlasu Evropského parlamentu a Rady budou nová pravidla přímo použitelná v celé EU.

Komise chce řešit čtyři hlavní problematické oblasti:

  • zajistit, aby nové nebo renovované budovy byly připraveny pro vysokorychlostní širokopásmové připojení;

  • otevřít přístup k infrastruktuře za spravedlivých a přiměřených podmínek včetně ceny – to se týká existujících kabelovodů, potrubí, vstupních šachet, rozvodných skříní, sloupů, stožárů, antén, věží a jiných podpůrných konstrukcí;

  • ukončit nedostatečnou koordinaci stavebních prací tím, že se kterémukoli provozovateli sítě umožní, aby sjednával dohody s jinými poskytovateli infrastruktury;

  • zjednodušit složité a časově náročné postupy udělování povolení (zejména pro stožáry a antény) zavedením standardní šestiměsíční lhůty pro udělení nebo zamítnutí povolení a umožněním podávání žádostí prostřednictvím jediného kontaktního místa.

V současnosti panuje jen malá transparentnost ohledně existující fyzické infrastruktury vhodné pro zavádění širokopásmového připojení a pro toto zavádění v celé EU neexistují vhodná společně užívaná pravidla. Aktuálně neexistuje žádný trh s fyzickou infrastrukturou a potenciálem k využití infrastruktury, která patří jiným podnikům veřejných služeb. V některých členských státech dokonce předpisy společnosti poskytující veřejné služby od spolupráce s telekomunikačními operátory odrazují.

Souvislosti

Tato iniciativa je součástí desetibodového plánu, jak urychlit zavádění širokopásmového připojení, představeného při příležitosti střednědobého přezkumu Digitální agendy pro Evropu.

Cílem Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) je dosáhnout hospodářského růstu a tvorby pracovních míst prostřednictvím sítí vysokorychlostních komunikací. K dosažení ambiciózních cílů, které Digitální agenda stanovila pro širokopásmové připojení, je stále třeba značného úsilí v oblasti zavádění sítí: tyto cíle předpokládají základní širokopásmové připojení pro všechny Evropany do roku 2013 a do roku 2020 i) přístup k rychlostem nad 30 Mb/s pro všechny Evropany a ii) smlouvu na internetové připojení s rychlostí nad 100 Mb/s pro 50 % nebo více evropských domácností. Těchto cílů bude dosaženo, pouze pokud se v celé EU sníží náklady na zavedení infrastruktury.

Ve sdělení nazvaném „Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu" Evropská komise v roce 2010 oznámila plány na dokončení přezkumu postupů ke snižování nákladů do roku 2012. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 1. a 2. března 2012 vyzvala k přijetí opatření na úrovni Evropské unie, aby se umožnilo lepší pokrytí širokopásmovými službami, včetně snížení nákladů na infrastrukturu vysokorychlostního širokopásmového připojení. Sdělení „Akt o jednotném trhu II: Společně pro nový růst“ identifikovalo snížení nákladů na zavádění širokopásmového připojení jako jedno z 12 klíčových opatření, která urychlí růst, podpoří zaměstnanost a důvěru v jednotný trh a budou mít skutečné účinky. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 13. a 14. prosince 2012 vyzvala Komisi, aby všechny klíčové návrhy předložila do jara roku 2013.

V rámci těchto plánů proběhla v roce 2012 veřejná konzultace s názvem Iniciativa EU pro snížení nákladů na zavádění vysokorychlostní komunikační infrastruktury v Evropě. Reakce potvrdily, že je vhodné realizovat záměr Komise spočívající v řešení nákladů stavebních a inženýrských prací na zavádění širokopásmového připojení v rámci jednotného trhu. Většina respondentů potvrdila stávající nedostatky v efektivitě a překážky, stejně jako potenciál pro snížení nákladů.

Kromě veřejné konzultace Komise vytvořila Internetovou diskusní platformu pro crowdsourcing, která má shromáždit nápady na snížení nákladů širokopásmového připojení.

Užitečné odkazy

MEMO/13/287 Co znamená navrhované nařízení pro...

Studie společnosti Analysys Mason

Hash Tag: #broadband; #singlemarket; #4G

Digital Agenda

Neelie Kroes

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar