Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2013

EIT-stiftelsen: unga ledare med nyskapande lösningar för Europas framtid

Trettio unga ledare från näringsliv och forskning delar med sig av sina inspirerande idéer till politiska och ekonomiska beslutsfattare vid EIT-stiftelsens årliga innovationsforum i Bryssel i dag (EIT: Europeiska institutet för teknik och innovation). De unga företagarna och studerandena presenterade affärsmöjligheter inom bl.a. vård, energi och marknadsinformation. EIT-stiftelsens program för unga ledare ska göra det möjligt att upptäcka en ny generation av begåvade företagare som kan driva på hållbar innovation i EU.

– Alltför länge har politiken utgått från tanken att investeringar i forskning leder till innovation. Det kanske är en förutsättning, men det är inte nog. Utbildning av hög kvalitet måste till för att få fram de talanger som innovationen bygger på. Jag lyckönskar dessa unga ledare: de är beviset på att Europa har ett överflöd av begåvningar inom både forskning och näringsliv, inom samhällsvetenskap, juridik, teknologi, kemi, fysik och informationsteknik. Vi kan och måste driva på innovationen genom stöd till företagarinriktad, multidisciplinär utbildning i samarbete, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou, som inledde forumet.

– Vi måste lyssna på våra ungdomar. De har djärvheten och begåvningen att vända uitvecklingen i Europa och bygga en bättre framtid. Jag är mycket glad över att EIT-stiftelsen skapar en plattform för dessa begåvande människor och deras idéer, säger IT-kommissionär Neelie Kroes, som också närvarade.

Det årliga innovationsforumets tema är hur datadriven innovation kan gynna samhälle och ekonomi. Kort sagt alstras mer data i dag än någonsin, men Europa behöver ta vara på potentialen i dessa data för att möta dagens ekonomiska, miljörelaterade och samhälleliga utmaningar. Datadriven innovation kan bl.a. ge bättre offentliga tjänster och ett energisnålare samhälle, och kan vara avgörande för den ekonomiska tillväxten.

De unga ledarna har valts ut av EIT-stiftelsen, och de går ett utbildningsprogram i innovation och entreprenörskap med bl.a. seminarier i Storbritannien och Belgien samt nätkurser från Imperial College i London. Senare i år inleder stiftelsen ett program med praktikplatser hos sina grundarorganisationer, så att ungdomar kan utveckla sina företagar- och innovationsfärdigheter.

Bakgrund

EIT-stiftelsen grundades 2010 av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) som en oberoende, ideell organisation. Den är den första stiftelsen som har grundats av ett EU-organ och stöds av en grupp likasinnade organisationer och företag som vill främja en innovations- och entreprenörskapskultur i Europa. Dess mål är att komplettera och stärka EIT:s genomslag genom att sammanföra några av Europas största begåvningar i ungdomsprogram och liknande initiativ. Bakom EIT-stiftelsen står tio ledande företag: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay samt Vodafone Institute for Society and Communications.

EIT-stiftelsen har följande mål:

  1. Främja företagarutbildning och överbrygga klyftan mellan högre utbildning och näringsliv.

  2. Skapa en ny generation med företagaranda som kan driva på den hållbara innovationens utveckling.

  3. Bygga upp ett internationellt nätverk av begåvningar inom utbildning, forskning, innovation och näringsliv.

EIT-stiftelsens 30 unga ledare inriktar sig på följande:

  1. Vård och stordata

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugal); Robert Hirt (Ernst & Young, Storbritannien); Mark Ruckebier (Vodafone, Tyskland); Jonathan Orban de Xivry (Louvains universitet, Belgien); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Frankrike); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Belgien).

  1. Högre utbildning och stordata

Halit Ünver (Ulms universitet och forskningsinstitut för tillämpad kunskapsbehandling, Tyskland); Nadja Dokter (EIT, Österrike); Kate Hofman (UrbanFarmers och GrowUp, Storbritannien); Julia Manske (Vodafone Institute, Tyskland); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Storbritannien).

  1. Stordata för samhällsförändringar – energimarknaden

Chris Woods (Intel Labs, Irland); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Italien); Niclas Ehn (Expektra AB, Sverige); Nina Gumzej (Zagrebs universitet, Kroatien); Pep Salas (ENERBYTE, Spanien); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Sverige).

  1. Stordata och nyföretagande

Wouter Haerick (Ghents universitet, Belgien); Sebastien Petillon (Solvay, Frankrike); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Belgien).

  1. Stordata och smarta städer

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Frankrike); Jessica McCarthy (Intel Labs, Irland); Peter Mechant (Ghents universitet och iMinds, Belgien); Romain Muller (EIT, Frankrike); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Belgien).

  1. Stordata för att hitta och visa kunskap

Paul Docherty (Akzo Nobel, Storbritannien); Katalin Babos (MOL Plc, Ungern); Márta Dömök (MOL Plc, Ungern); Sergi Figueres (Worldcoo, Spanien); Reka Tabajdai (Szegeds universitet, Ungern).

forumet talar bl.a. Alexander von Gabain, EIT-styrelsens ordförande, Christian Jourquin, EIT-stiftelsens ordförande, Alfred Spector, vice vd för forskning och särskilda initiativ vid Google, Kenneth Cukier, dataredaktör vid The Economist, Xavier Damman, grundare och vd för Storify samt Jake Porway, grundare och vd för DataKind.

Mer information

SPEECH/13/260 Androulla Vassilious inledningsinförande vid forumet

SPEECH/13/261 Neelie Kroes avslutningsanförande vid forumet

EIT-stiftelsen

Europeiska kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Ryan Heath (+ 32 2 296 17 16)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67); Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar