Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. marca 2013

Nadácia EIT: Inovačné riešenia mladých lídrov pre budúcnosť Európy

Tridsať mladých lídrov zo sveta obchodu, vedy a výskumu sa dnes v Bruseli podelilo o svoje podnetné nápady s tvorcami politiky a vedúcimi pracovníkmi podnikov na výročnom fóre inovácií Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Mladí odborníci, podnikatelia a študenti prezentovali svoje nápady na podnikateľské príležitosti v oblastiach siahajúcich od zdravotnej starostlivosti, po výrobu energie a informácie o trhu. Cieľom programu Mladí lídri nadácie EIT je hľadanie talentovaných podnikateľov novej generácie, ktorí budú hnacou silou rozvoja udržateľných inovácií v EÚ.

Výročné fórum inovácií otvorila Androulla Vassiliouová, komisárka EÚ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, ktorá je zodpovedná za EIT. V tejto súvislosti vyhlásila: „Politiky sa príliš dlho zakladali na myšlienke, že investície do výskumu by viedli k inováciám. Môže ísť o nevyhnutnú podmienku, ale samo o sebe to nestačí. Vysokokvalitné vzdelávanie je kľúčom k uvoľneniu talentov, ktoré sú základom inovácií. Blahoželám týmto mladým lídrom. Sú dôkazom, že Európa má veľké množstvo talentu v akademickej, inštitucionálnej, výskumnej a podnikateľskej sfére, ako aj v oblasti sociálnych vied, práva, inžinierstva, chémie, fyziky a informačných technológií. Môžeme, ba dokonca musíme podnecovať inovácie prostredníctvom podpory podnikateľského, spoločného a viacodborového vzdelávania.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za digitálnu agendu, ktorá sa takisto zúčastnila podujatia, k tomu dodala: „Našich mladých ľudí musíme počúvať. Majú energiu a talent na zmenu Európy a zabezpečenie lepšej budúcnosti. Som preto veľmi rada, že nadácia EIT poskytuje platformy pre týchto výnimočných ľudí a ich nápady.“

Hlavnou témou výročného fóra je prínos inovácií založených na dátach pre spoločnosť a hospodárstvo. Stručne povedané, v dnešnom svete sa vytvára viac dát než kedykoľvek predtým. Európa však potrebuje využiť plný potenciál týchto informácií na riešenie hospodárskych, environmentálnych a spoločenských problémov našej doby. Inovácie založené na dátach sa považujú za dôležité pre hospodársky rast, a to napr. z hľadiska lepšieho poskytovania verejných služieb či efektívnejšieho využívania energie.

Mladí lídri z programu nadácie EIT sa zúčastňujú programu odbornej prípravy o inováciách a podnikaní, ktorý zahŕňa semináre v Spojenom kráľovstve a Belgicku, ako aj online školenia s akademickým obsahom, ktorý poskytuje univerzita Imperial College London. V priebehu tohto roka nadácia otvorí aj program stáží v rámci svojich zakladajúcich organizácií s cieľom pomôcť mladým ľuďom rozvíjať svoje podnikateľské a inovačné zručnosti.

Kontext

Nadáciu EIT zriadil Európsky inštitút pre technológie a inovácie (EIT) v roku 2010 ako nezávislú, dobročinnú organizáciu. Ide o prvú nadáciu založenú orgánom EÚ, ktorá združuje podobne zmýšľajúce organizácie a podniky zamerané na podporu kultúry inovácie a podnikania v Európe. Jej cieľom je dopĺňať činnosť EIT a zvyšovať jej vplyv. Na tento účel spája najlepšie európske mozgy v rámci programov pre mladé talenty a podobných iniciatív. Nadáciu EIT založilo desať vedúcich spoločností: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay a Vodafone Institute for Society and Communications.

Prioritami nadácie EIT sú:

  1. podpora podnikateľského vzdelávania a preklenutie priepasti medzi akademickou obcou a podnikmi;

  2. vytvorenie novej generácie s podnikavým myslením, ktorá bude pripravená podnecovať rozvoj udržateľných inovácií;

  3. vytvorenie medzinárodnej siete talentovaných odborníkov v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií a podnikania.

30 mladých lídrov nadácie EIT sa zameriava na tieto témy:

  1. Spracovanie veľkých objemov dát v oblasti zdravotnej starostlivosti

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugalsko); Robert Hirt (Ernst & Young, Spojené kráľovstvo); Mark Ruckebier (Vodafone, Nemecko); Jonathan Orban de Xivry (Universite Catholique de Louvain, Belgicko); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Francúzsko); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Belgicko).

  1. Spracovanie veľkých objemov dát v oblasti vyššieho vzdelávania

Halit Ünver (Univerzita v Ulme a Výskumný ústav pre spracovanie aplikovaných znalostí, Nemecko); Nadja Dokter (EIT, Rakúsko); Kate Hofman (UrbanFarmers and GrowUp, Spojené kráľovstvo); Julia Manske (Vodafone Institute, Nemecko); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Spojené kráľovstvo).

  1. Použitie veľkého objemu dát pre sociálne zmeny – trh s energiou

Chris Woods (Intel Labs, Írsko); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Taliansko); Niclas Ehn (Expektra AB, Švédsko); Nina Gumzej (Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko); Pep Salas (ENERBYTE, Španielsko); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Švédsko).

  1. Ako využívať veľké objemy dát na podporu začínajúcich podnikateľov

Wouter Haerick (Univerzita v Gente, Belgicko); Sebastien Petillon (Solvay, Francúzsko); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Belgicko).

  1. Veľké objemy dát a koncepcie inteligentných miest

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Francúzsko); Jessica McCarthy (Intel Labs, Írsko); Peter Mechant (Univerzita v Gente a iMinds, Belgicko); Romain Muller (EIT, Francúzsko); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Belgicko).

  1. Veľké objemy dát na zachytenie a prezentáciu znalostí

Paul Docherty (Akzo Nobel, Spojené kráľovstvo); Katalin Babos (MOL Plc, Maďarsko); Márta Dömök (MOL Plc, Maďarsko); Sergi Figueres (Worldcoo, Španielsko); Reka Tabajdai (Univerzita v Segedíne, Maďarsko).

Na dnešnom výročnom fóre inovácií vystúpili aj Alexander von Gabain, predseda správnej rady EIT, Christian Jourquin, predseda nadácie EIT, Alfred Spector, viceprezident pre výskum a osobitné iniciatívy, Google, Kenneth Cukier, editor dát, The Economist, Xavier Damman, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ, Storify a Jake Porway, zakladateľ a výkonný riaditeľ, DataKind.

Ďalšie informácie

SPEECH/13/260 Úvodný prejav komisárky Vassiliouovej na výročnom fóre inovácií

SPEECH/13/261 Záverečný prejav komisárky Kroesovej na výročnom fóre inovácií

Nadácia EIT

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová lokalita Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Ryan Heath (+ 32 2 296 17 16)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67); Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar