Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 marca 2013 r.

Fundacja EIT: Młodzi liderzy prezentują innowacyjne rozwiązania dla przyszłości Europy

Trzydziestu młodych liderów ze środowisk biznesowych, akademickich i badawczych przedstawiło dzisiaj decydentom politycznym i przedsiębiorcom swoje inspirujące pomysły podczas Dorocznego Forum Innowacji Fundacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w Brukseli. Młodzi pracownicy, przedsiębiorcy i studenci zaprezentowali koncepcje możliwości biznesowych w dziedzinach od opieki zdrowotnej po produkcję energii i informacje rynkowe. Program Fundacji EIT skierowany do młodych liderów ma na celu wyłonienie nowego pokolenia utalentowanych przedsiębiorców, którzy będą stymulować rozwój zrównoważonych innowacji w UE.

Doroczne Forum Innowacji zostało otwarte przez Androullę Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, która jest odpowiedzialna za EIT. Stwierdziła ona: „Zbyt długo polityka była oparta na przekonaniu, że inwestycje w badania przyniosą innowacje. Jest to warunek wstępny, ale nie wystarczający. Kluczem do uwolnienia talentu, który jest w centrum innowacji, jest wysokiej jakości edukacja. Gratuluję tym młodym liderom: dowodzą oni, że Europa ma pod dostatkiem talentów w kręgach akademickich, instytucjonalnych, badawczych i biznesowych; w dziedzinie nauk społecznych, prawa, inżynierii, chemii, fizyki i sektorze IT. Możemy i powinniśmy stymulować innowacje poprzez wsparcie edukacji przedsiębiorczej, wspólnej i wielodyscyplinarnej.”

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za agendę cyfrową, która również uczestniczyła w forum, dodała: „Musimy słuchać młodych ludzi. Mają oni zapał i talent, aby zmienić sytuację Europy i zapewnić lepszą przyszłość. Cieszę się, że Fundacja EIT tworzy platformę dla tych wspaniałych ludzi i ich idei.”

Głównym tematem Dorocznego Forum Innowacji jest to, w jaki sposób „innowacje napędzane przez dane” mogą przynieść korzyści społeczeństwu i gospodarce. W skrócie, w dzisiejszym świecie generujemy więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, jednak Europa musi wykorzystać pełny potencjał tych informacji, aby sprostać gospodarczym, społecznym i ekologicznym wyzwaniom naszych czasów. Począwszy od lepszej wydajności służb użyteczności publicznej po efektywniejsze wykorzystanie energii, innowacje napędzane przez dane uznawane są za kluczowe dla wzrostu gospodarczego.

Młodzi liderzy, którzy zostali wyłonieni przez Fundację EIT, uczestniczą w programie szkoleniowym dotyczącym innowacji i przedsiębiorczości, który obejmował seminaria w Zjednoczonym Królestwie i Belgii, jak również moduły internetowe, których program naukowy opracował Imperial Collage London. W trakcie bieżącego roku Fundacja rozpocznie również program oferujący praktyki w swoich organizacjach założycielskich, aby pomóc młodym ludziom rozwijać zdolności związane z przedsiębiorczością i innowacjami.

Kontekst

Fundacja EIT została założona przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w 2010 r. jako niezależna organizacja dobroczynna. Ta pierwsza fundacja utworzona przez organ UE jest zrzeszeniem organizacji i przedsiębiorstw, których celem jest propagowanie kultury innowacji i przedsiębiorczości w Europie. W założeniu ma ona uzupełniać i wzmacniać wpływ EIT poprzez skupienie najbystrzejszych umysłów Europy w programach młodych talentów i podobnych inicjatywach. Fundacja EIT została założona przez dziesięć wiodących przedsiębiorstw: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay oraz the Vodafone Institute for Society and Communications.

Priorytetami Fundacji EIT są:

  1. propagowanie przedsiębiorczej edukacji i zmniejszanie rozbieżności pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem;

  2. tworzenie nowego pokolenia z przedsiębiorczą motywacją, gotowego do stymulowania rozwoju zrównoważonych innowacji;

  3. tworzenie międzynarodowej sieci utalentowanych pracowników w sektorze edukacji, badań, innowacji i biznesie.

30 młodych liderów Fundacji EIT skupia się na następujących tematach:

  1. Opieka zdrowotna i duże zbiory danych

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugalia); Robert Hirt (Ernst & Young, Zjednoczone Królestwo); Mark Ruckebier (Vodafone, Niemcy); Jonathan Orban de Xivry (Universite Catholique de Louvain, Belgia); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Francja); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Belgia).

  1. Szkolnictwo wyższe i duże zbiory danych

Halit Ünver (Uniwersytet w Ulm oraz Institut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, Niemcy); Nadja Dokter (EIT, Austria); Kate Hofman (UrbanFarmers and GrowUp, Zjednoczone Królestwo); Julia Manske (Vodafone Institute, Niemcy); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Zjednoczone Królestwo).

  1. Wykorzystanie dużych zbiorów danych do zmian społecznych - rynek energii

Chris Woods (Intel Labs, Irlandia); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Włochy); Niclas Ehn (Expektra AB, Szwecja); Nina Gumzej (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja); Pep Salas (ENERBYTE, Hiszpania); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Szwecja).

  1. Jak wykorzystać duże zbiory danych do wsparcia nowo powstałych przedsiębiorstw

Wouter Haerick (Uniwersytet Gandawski, Belgia); Sebastien Petillon (Solvay, Francja); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Belgia).

  1. Duże zbiory danych i koncepcje inteligentnych miast

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Francja); Jessica McCarthy (Intel Labs, Irlandia); Peter Mechant (Uniwersytet Gandawski oraz iMinds, Belgia); Romain Muller (EIT, Francja); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Belgia).

  1. Duże zbiory danych do zdobywania i prezentacji wiedzy

Paul Docherty (Akzo Nobel, Zjednoczone Królestwo); Katalin Babos (MOL Plc, Węgry); Márta Dömök (MOL Plc, Węgry); Sergi Figueres (Worldcoo, Hiszpania); Reka Tabajdai (Uniwersytet w Segedynie, Węgry).

Inni prelegenci na dzisiejszym Dorocznym Forum Innowacji to Alexander von Gabain, prezes zarządu EIT, Christian Jourquin, przewodniczący Fundacji EIT, Alfred Spector, wiceprezes, Research and Special Initiatives, Google, Kenneth Cukier, edytor danych w The Economist, Xavier Damman, współzałożyciel i dyrektor generalny Storify oraz Jake Porway, założyciel i dyrektor zarządzający DataKind.

Dodatkowe informacje

SPEECH/13/260 Przemówienie inauguracyjne komisarz Androulli Vassiliou na Dorocznym Forum Innowacji

SPEECH/13/261 Przemówienie końcowe komisarz Neelie Kroes na Dorocznym Forum Innowacji

Fundacja EIT

Komisja Europejska: Edukacja i szkolenia

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Ryan Heath (+ 32 2 296 17 16)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67); Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar