Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. martā

EIT fonds: jaunie līderi piedāvā inovatīvus risinājumus Eiropas nākotnei

Šodien Briselē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) fonda ikgadējā inovācijas forumā trīsdesmit jaunie līderi, kas pārstāv uzņēmējdarbības jomu, akadēmiskās aprindas un pētniecības jomu, dalījās ar iedvesmojošām idejām ar politikas veidotājiem un uzņēmumu atbildīgajiem darbiniekiem. Jaunie speciālisti, uzņēmēji un studenti izklāstīja idejas par uzņēmējdarbības iespējām daudzās jomās, sākot no veselības aprūpes līdz enerģijas ražošanai un tirgus informācijai. EIT fonda jauno līderu programmas mērķis ir atklāt jaunu talantīgu uzņēmēju paaudzi, kuri spētu veicināt ilgtspējīgu inovatīvu risinājumu attīstību Eiropas Savienībā.

Šā gada inovāciju forumu atklāja par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Andrula Vasiliu, kuras kompetencē ir EIT. Viņa teica: „Pārāk ilgi politikas pamatā bijis uzskats, ka ieguldījumi pētniecībā radīs inovāciju. Šādi ieguldījumi var būt priekšnoteikums, taču ar tiem vien nepietiek. Augstas kvalitātes izglītībai ir būtiskākā nozīme, lai atraisītu talantu, kas ir galvenais inovācijas virzītājspēks. Es sveicu šos jaunos līderus — viņi ir apliecinājums tam, ka Eiropā ir daudz talantīgu cilvēku gan akadēmiskajās un institucionālajās aprindās, gan pētniecības un uzņēmējdarbības jomās, gan sociālajās zinātnēs, tiesībzinātnēs, inženierzinātnēs, ķīmijas, fizikas un IT nozarēs. Mēs varam un mums ir pienākums attīstīt inovāciju, atbalstot starpdisciplīnu izglītību, kas vērsta uz uzņēmējdarbības un sadarbības spēju izkopšanu.

Par Eiropas digitalizācijas programmu atbildīgā Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas arī piedalījās šajā pasākumā, piebilda: „Mums ir jāuzklausa mūsu jaunieši. Viņi ir motivēti un talantīgi, lai Eiropā radītu ievērojamas pārmaiņas un uzlabotu mūsu nākotnes perspektīvas. Esmu ļoti gandarīta, ka EIT fonds sniedz programmas un atbalstu šiem izcilajiem cilvēkiem un viņu idejām.”

Šā gada inovācijas foruma galvenā tēma ir iespējas, ko sabiedrībai un ekonomikai var sniegt „uz datiem balstīta inovācija”. Īsumā var teikt, ka tagad tiek ģenerēts daudz vairāk datu nekā jebkad agrāk, taču Eiropai ir pilnībā jāizmanto šīs informācijas potenciāls, lai risinātu ekonomiskas, vides un sabiedriski nozīmīgas mūslaiku problēmas. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par labāku sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai efektīvāku enerģijas izmantošanu, uz datiem balstītai inovācijai ir izšķirīga nozīme ekonomiskās izaugsmes veicināšanā.

EIT fonda izraudzītie jaunie līderi piedalās inovācijas un uzņēmējdarbības mācību programmā, kas ietver seminārus Apvienotajā Karalistē un Beļģijā, kā arī mācību sesijās tiešsaistē, ko piedāvā Londonas Imperial College. Turklāt šā gada gaitā fonds uzsāks programmu, piedāvājot prakses iespējas savās dibinātājorganizācijās, lai palīdzētu jauniešiem pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas uzņēmējdarbībā un inovācijā.

Vispārīga informācija

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 2010. gadā izveidoja EIT fondu kā neatkarīgu, filantropisku organizāciju. Tas ir pirmais fonds, ko ir izveidojusi ES struktūra, un tajā ietilpst organizāciju un uzņēmumu grupa ar līdzīgiem uzskatiem, kas veicina inovācijas un uzņēmējdarbības kultūru Eiropā. Tā mērķis ir papildināt un palielināt EIT ietekmi, apvienojot Eiropas gaišākos prātus jauniešu talantu programmās un līdzīgās iniciatīvās. EIT fondu izveidoja desmit vadoši uzņēmumi: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay un the Vodafone Institute for Society and Communications.

EIT fonda prioritātes ir šādas:

  1. veicināt uzņēmējdarbības izglītību un pārvarēt plaisu starp akadēmisko pasauli un uzņēmējdarbības vidi;

  2. izveidot jaunu paaudzi, kam piemīt uzņēmējiem raksturīgs domāšanas veids un kas būtu gatava veicināt ilgtspējīgas inovācijas attīstību;

  3. izveidot starptautisku talantīgu speciālistu tīklu izglītības, pētniecības, inovācijas un uzņēmējdarbības jomā.

30 EIT fonda jaunie līderi pievērsušies šādiem tematiem

  1. Veselības aprūpe un liela apjoma dati:

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugāle); Robert Hirt (Ernst & Young, Apvienotā Karaliste); Mark Ruckebier (Vodafone, Vācija); Jonathan Orban de Xivry (Université Catholique de Louvain, Belģija); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Francija); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Beļģija).

  1. Augstākā izglītība un liela apjoma dati:

Halit Ünver (University of Ulm & Research Institute for Applied Knowledge Processing, Vācija); Nadja Dokter (EIT, Austrija); Kate Hofman (UrbanFarmers and GrowUp, Apvienotā Karaliste); Julia Manske (Vodafone Institute, Vācija); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Apvienotā Karaliste).

  1. Izmantojot liela apjoma datus sociālajām pārmaiņām — enerģijas tirgus:

Chris Woods (Intel Labs, Īrija); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Itālija); Niclas Ehn (Expektra AB, Zviedrija); Nina Gumzej (University of Zagreb, Horvātija); Pep Salas (ENERBYTE, Spānija); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Zviedrija).

  1. Liela apjoma datu izmantošana uzņēmumu dibināšanas atbalstam:

Wouter Haerick (University of Ghent, Beļģija); Sebastien Petillon (Solvay, Francija); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Beļģija).

  1. Liela apjoma dati un progresīvas pilsētas koncepcijas:

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Francija); Jessica McCarthy (Intel Labs, Īrija); Peter Mechant (Ghent University and iMinds, Beļģija); Romain Muller (EIT, Francija); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Beļģija).

  1. Liela apjoma dati zināšanu iegūšanai un parādīšanai:

Paul Docherty (Akzo Nobel, Apvienotā Karaliste); Katalin Babos (MOL Plc, Ungārija); Márta Dömök (MOL Plc, Ungārija); Sergi Figueres (Worldcoo, Spānija); Reka Tabajdai (University of Szeged, Ungārija).

Šā gada inovāciju forumā šodien uzstājās arī Alexander von Gabain, EIT valdes priekšsēdētājs, Christian Jourquin, EIT fonda priekšsēdētājs, Alfred Spector, Google priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais par pētniecību un īpašām iniciatīvām, Kenneth Cukier, The Economist datu redaktors, Xavier Damman, viens no Storify dibinātājiem un tā ģenerāldirektors, un Jake Porway, DataKind dibinātājs un izpilddirektors.

Sīkāka informācija

SPEECH/13/260 Komisijas locekles A. Vasiliu uzruna ikgadējā inovāciju foruma atklāšanā

SPEECH/13/261 Komisijas locekles N. Krusas uzruna ikgadējā inovāciju foruma atklāšanā

EIT Foundation

Europas Komisija: Education and training

Androulla Vassiliou's website

Andrula Vasiliu tviterī: @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Ryan Heath (+ 32 2 296 17 16)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67); Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar