Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. maaliskuuta 2013

EIT-säätiö: Nuoret johtajat esittävät innovatiivisia ratkaisuja Euroopan tulevaisuudelle

30 nuorta johtajaa yritys-, tutkimus- ja akateemisesta maailmasta vaihtoivat inspiroivia ajatuksia poliittisten päättäjien ja yritysjohtajien kanssa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) säätiön vuotuisessa innovaatiofoorumissa Brysselissä tänään. Nuoret ammattilaiset, yrittäjät ja opiskelijat esittelivät ajatuksiaan liiketoimintamahdollisuuksista eri aloilla aina terveydenhuollosta energiantuotantoon ja markkinatietoihin. EIT:n säätiön nuorten johtajien ohjelmalla pyritään tuomaan esiin uuden sukupolven lahjakkaita yrittäjiä, jotka voivat vauhdittaa kestävää innovointia EU:ssa.

Vuotuisen innovaatiofoorumin avasi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Eri politiikat ovat liian kauan perustuneet ajatukseen, että tutkimukseen tehdyt investoinnit johtavat automaattisesti innovointiin”, totesi Vassiliou, joka vastaa myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista. ”Tämä on toki ennakkoedellytys, mutta se ei yksin riitä. Korkeatasoinen koulutus on olennaisen tärkeää innovoinnin kannalta keskeisessä asemassa olevien lahjakkuuksien potentiaalin hyödyntämiseksi. Onnittelen nuoria johtajia: he ovat osoitus siitä, että Euroopan yliopistoissa ja korkeakouluissa, institutionaalisella sektorilla sekä tutkimuksen alalla ja liike-elämässä piilee runsaasti lahjakkuutta; yhteiskuntatieteissä, oikeustieteessä niin kuin tekniikan, kemian, fysiikan ja tietotekniikan alalla. Me voimme ja meidän pitää edistää innovointia tukemalla yhteistyöhön perustuvaa yrittäjähenkistä monitieteistä koulutusta.

”Meidän on kuunneltava nuorta sukupolvea", lisäsi digitaalisista sisällöistä vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes, joka myös osallistui tapahtumaan. ”Heillä on halua ja kykyjä kehityksen kääntämiseen Euroopassa paremman tulevaisuuden luomiseksi. Olen erittäin iloinen, että EIT:n säätiö tarjoaa näille osaajille tilaisuuden esittää ajatuksiaan.”

Vuotuisen innovaatiofoorumin pääteemana on, miten ”tietolähtöinen innovointi” voi hyödyttää yhteiskuntaa ja taloutta. Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että nykyään tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta Euroopan on kyettävä valjastamaan näiden tietojen täysimääräinen potentiaali käyttöönsä nykyisten taloutta ja ympäristöä koskevien sekä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tietolähtöistä innovointia, jolla voidaan muun muassa parantaa julkisten palvelujen tarjontaa tai energiankäytön tehokkuutta, pidetään ratkaisevan tärkeänä talouskasvun kannalta.

EIT:n säätiön valitsemat nuoret johtajat osallistuvat innovointi- ja yrittäjäkoulutusohjelmaan, johon kuuluu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Belgiassa järjestettäviä seminaareja sekä verkkokursseja, joiden sisällöstä vastaa Lontoon Imperial College. Myöhemmin tänä vuonna säätiö aikoo myös käynnistää ohjelman, jonka avulla tarjotaan harjoittelupaikkoja säätiön perustaneissa organisaatioissa tarkoituksena auttaa nuoria kehittämään yrittäjä- ja innovointitaitoja.

Taustaa

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perusti vuonna 2010 EIT:n säätiön, joka on riippumaton hyväntekeväisyysorganisaatio. EIT:n säätiö on ensimmäinen EU:n elimen perustama säätiö, ja se koostuu samanmielisistä organisaatioista ja yrityksistä, jotka ovat omistautuneet innovointikulttuurin ja yrittäjyyden vaalimiseen Euroopassa. Sen tavoitteena on täydentää ja lisätä Euroopan teknologiainstituutin vaikutusta saattamalla nuorten kykyjen ohjelmissa ja muissa vastaavissa aloitteissa yhteen Euroopan huippulahjakkuuksia. EIT:n säätiön perustivat kymmenen alansa huippuyritystä: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay ja Vodafone Institute for Society and Communications.

EIT:n säätiön ensisijaisena tavoitteena on

  1. edistää yrittäjyyskoulutusta ja lähentää akateemista maailmaa ja liike-elämää toisiinsa

  2. luoda uusi yrittäjähenkinen sukupolvi, joka on valmis edistämään kestävää innovointia

  3. luoda lahjakkaiden ammattilaisten kansainvälinen verkosto koulutuksessa, tutkimuksessa, innovoinnissa ja yritysmaailmassa.

EIT-säätiön 30 nuorta johtajaa suuntautuvat seuraaviin aihepiireihin:

  1. Terveydenhuolto ja suuret tietomassat (”big data”)

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugali); Robert Hirt (Ernst & Young, Yhdistynyt kuningaskunta); Mark Ruckebier (Vodafone, Saksa); Jonathan Orban de Xivry (Louvainen katolinen yliopisto, Belgia); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Ranska); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Belgia).

  1. Korkea-asteen koulutus ja suuret tietomassat

Halit Ünver (Ulmin yliopisto ja soveltavan tietämyksen käsittelyn tutkimusinstituutti, Saksa); Nadja Dokter (EIT, Itävalta); Kate Hofman (UrbanFarmers ja GrowUp, Yhdistynyt kuningaskunta); Julia Manske (Vodafone-instituutti, Saksa); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Yhdistynyt kuningaskunta).

  1. Suurten tietomassojen käyttäminen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa — energiamarkkinat

Chris Woods (Intel Labs, Irlanti); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Italia); Niclas Ehn (Expektra AB, Ruotsi); Nina Gumzej (Zagrebin yliopisto, Kroatia); Pep Salas (ENERBYTE, Espanja); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Ruotsi).

  1. Suuret tietomassat aloittelevien yritysten tukena

Wouter Haerick (Gentin yliopisto, Belgia); Sebastien Petillon (Solvay, Ranska); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Belgia).

  1. Suuret tietomassat ja älykkäät kaupungit

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Ranska); Jessica McCarthy (Intel Labs, Irlanti); Peter Mechant (Gentin yliopisto ja iMinds, Belgia); Romain Muller (EIT, Ranska); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Belgia).

  1. Suuret tietomassat tietämyksen talteenotossa ja esittämisessä

Paul Docherty (Akzo Nobel, Yhdistynyt kuningaskunta); Katalin Babos (MOL Plc, Unkari); Márta Dömök (MOL Plc, Unkari); Sergi Figueres (Worldcoo, Espanja); Reka Tabajdai (Szegedin yliopisto, Unkari).

Tämänpäiväisen vuotuisen innovaatiofoorumin muita puhujia olivat muun muassa EIT:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Alexander von Gabain, EIT:n säätiön puheenjohtaja Christian Jourquin, Googlen tutkimus- ja erityisaloitteiden varapuheenjohtaja Alfred Spector, Economist-lehden datatoimittaja Kenneth Cukier, Storify-palvelun toimitusjohtaja ja yksi palvelun perustajista Xavier Damman sekä DataKind-organisaation perustaja ja toimitusjohtaja Jake Porway.

Lisätietoja

SPEECH/13/260 komissaari Androulla Vassilioun avajaispuhe vuotuisessa innovointifoorumissa

SPEECH/13/261 komissaari Neelie Kroesin päätöspuhe vuotuisessa innovointifoorumissa

EIT:n säätiö (englanniksi)

Euroopan komissio: Koulutus (englanniksi)

Androulla Vassilioun verkkosivusto (englanniksi)

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58; Ryan Heath (+ 32-2) 296 17 16

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67; Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar