Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. märts 2013

EITi Sihtasutus: Noored juhid pakuvad Euroopa tuleviku jaoks välja innovaatilisi lahendusi

Kolmkümmend ärisektori, kõrgkooli ning uurimistöö taustaga noort juhti jagasid täna Brüsselis Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) iga-aastasel innovatsiooni foorumil poliitikakujundajate ja ärijuhtidega oma inspireerivaid ideid. Noored professionaalid, ettevõtjad ja tudengid esitlesid ideid ärivõimalusteks erinevates valdkondades, tervisehoiust kuni energiatootmise ja turuteabeni. EITi Sihtasutuse noorte juhtide programmi eesmärk on leida üles uus põlvkond andekaid ettevõtjaid, kes arendaksid ELi jätkusuutlikku innovatsioonipoliitikat.

Iga-aastase innovatsiooni foorumi avas Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou, kelle vastutusalasse EIT kuulub. Ta sõnas: „Poliitikas on liiga pikka aega oldud seisukohal, et teadusesse investeerimine aitab innovatsioonile kaasa. See võib olla küll eeltingimuseks, kuid sellest üksi ei piisa. Lahenduseks on kõrgekvaliteediline haridus, mis päästab valla innovatsiooni aluseks oleva talendi. Mul on hea meel nende noorte juhtide üle, kes on elavaks tõestuseks sellest, et Euroopas leidub andekaid noori küllaldaselt nii akadeemilises, institutsionaalses, teadus- kui ka ärisektoris; andekaid noori leidub sotsiaalteadlaste ja õigusteadlaste, inseneride, keemikute, füüsikute ja IT-spetsialistide hulgas. Me saame ja peame edendama innovatsiooni, toetades multidistsiplinaarset koostööpõhilist ettevõtlusharidust."

Komisjoni asepresident Neelie Kroes, kes samuti üritusel osales ning kelle vastutusalasse kuulub digitaalarengu tegevuskava, lisas: „Me peame võtma oma noori kuulda. Neil on piisavalt innukust ning talenti, et muuta Euroopa parema tulevikuga paigaks. Ma olen väga rahul sellega, et EITi Sihtasutus võimaldab platvorme nendele suurepärastele inimestele ning nende ideedele."

Iga-aastase innovatsiooni foorumi põhiteema on „andmepõhise innovatsiooni" kasulikkus ühiskonnale ja majandusele. Lühidalt öeldes on teabehulk tänapäeval suurem kui kunagi varem, kuid selleks, et tulla toime meie ajale iseloomulike majandus- ja keskkonnaalaste ning sotsiaalsete probleemidega, peab Euroopa suutma ära kasutada kogu teabepotentsiaali. Andmepõhises innovatsioonis nähakse alates avalike teenuste paremast pakkumisest kuni efektiivsema energiakasutuseni majanduskasvu üht võtmefaktorit.

EITi Sihtasutuse valitud noored juhid osalevad innovatsiooni ja ettevõtluse koolitusprogrammis, mille raames toimuvad seminarid Ühendkuningriigis ja Belgias, peale selle saavad need noored juhid osaleda London Imperial College'i akadeemilise sisuga veebipõhisel õppel. Eesmärgiga aidata noortel lihvida oma ettevõtlus- ja innovatsioonioskusi käivitab sihtasutus aasta lõpus programmi, mis pakub praktikavõimalusi sihtasutusele aluse pannud organisatsioonides.

Taust

EITi Sihtasutus loodi Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) poolt 2010. aastal iseseisva heategevusühinguna. Olles esimene ELi asutuse loodud sihtasutus, on selle sihtasutuse näol tegemist sarnaste vaadetega ühenduste ja ettevõtete grupiga, mis on loodud eesmärgiga edendada innovatsiooni- ja ettevõtluskultuuri Euroopas. Sihtasutuse eesmärk on panustada EITi ja suurendada selle mõju, koondades noorte talentide programmide ja teiste sarnaste ettevõtmiste kaudu kokku Euroopa helgeimad pead. EITi Sihtasutuse lõid kümme juhtivat ettevõtjat: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay ja Vodafone Institute for Society and Communications.

EITi Sihtasutuse prioriteetide hulka kuuluvad:

  1. ettevõtlusalase hariduse edendamine ja silla loomine akadeemilise maailma ning ärimaailma vahele;

  2. uue ettevõtlikuma meelelaadiga põlvkonna, kes on valmis jätkusuutlikku innovatsiooni edendama, kujundamine;

  3. ahvusvahelise, andekate haridus-, teadus-, innovatsiooni- ja äriprofessionaalide võrgustiku arendamine.

EITi Sihtasutuse 30 noort juhti keskenduvad järgmistele teemadele:

  1. Tervisehoid ja suured andmehulgad

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugal); Robert Hirt (Ernst & Young, Ühendkuningriik); Mark Ruckebier (Vodafone, Saksamaa); Jonathan Orban de Xivry (Université Catholique de Louvain, Belgia); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Prantsusmaa); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Belgia).

  1. Kõrgharidus ja suured andmehulgad

Halit Ünver (University of Ulm & Research Institute for Applied Knowledge Processing, Saksamaa); Nadja Dokter (EIT, Austria); Kate Hofman (UrbanFarmers and GrowUp, Ühendkuningriik); Julia Manske (Vodafone Institute, Saksamaa); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Ühendkuningriik).

  1. Suurte andmehulkade kasutamine sotsiaalsete muutuste hüvanguks – energiaturg

Chris Woods (Intel Labs, Iirimaa); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Itaalia); Niclas Ehn (Expektra AB, Rootsi); Nina Gumzej (University of Zagreb, Horvaatia); Pep Salas (ENERBYTE, Hispaania); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Rootsi).

  1. Kuidas kasutada suuri andmehulki alustavate ettevõtjate toetamisel

Wouter Haerick (University of Ghent, Belgia); Sebastien Petillon (Solvay, Prantsusmaa); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Belgia).

  1. Suured andmehulgad ja nutika linna kontseptsioon

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Prantsmusaa); Jessica McCarthy (Intel Labs, Iirimaa); Peter Mechant (Ghent University and iMinds, Belgia); Romain Muller (EIT, Prantsusmaa); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Belgia).

  1. Suured andmehulgad teadmiste omandamiseks ja demonstreerimiseks

Paul Docherty (Akzo Nobel, Ühendkuningriik). Katalin Babos (MOL Plc, Ungari); Márta Dömök (MOL Plc, Ungari); Sergi Figueres (Worldcoo, Hispaania); Reka Tabajdai (University of Szeged, Ungari).

Tänasel iga-aastasel innovatsiooni foorumil võtavad sõna veel EITi juhatuse esimees Alexander von Gabain, EITi Sihtasutuse president Christian Jourquin, Google'i teadusuuringute ja spetsiaalsete algatuste asepresident Alfred Spector, The Economisti teabetoimetaja Kenneth Cukier, Storify kaasasutaja ja tegevdirektor Xavier Damman ning DataKindi asutaja ja tegevdirektor Jake Porway.

Lisateave

SPEECH/13/260 Volinik Vassiliou avakõne iga-aastasel innovatsiooni foorumil

SPEECH/13/261 Volinik Kroesi lõpukõne iga-aastasel innovatsiooni foorumil

EITi Sihtasutus

Euroopa Komisjon: haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebileht

Jälgi Androulla Vassilioud Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Ryan Heath (+ 32 2 296 17 16)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67); Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar