Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 26. března 2013

Nadace EIT: inovativní řešení mladých lídrů pro Evropu

Třicet mladých vůdčích osobností z oblasti podnikání, výzkumu a akademické sféry se dnes v Bruselu na výročním fóru inovací, pořádaném Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), podělilo s politiky, úředníky a zástupci podniků o své inspirativní vize a nápady. Mladí pracovníci, podnikatelé a studenti představili nápady na obchodní příležitosti v mnoha oblastech sahajících od zdravotní péče, přes výrobu energie až po informace o trhu. Program Nadace EIT zaměřený na mladé lídry má za cíl objevovat nové generace talentovaných podnikatelů, kteří mají potenciál podněcovat rozvoj udržitelných inovací v EU.

Výroční fórum inovací zahájila Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, do jejíž gesce spadá i EIT. V této souvislosti prohlásila: „Po velmi dlouhou dobu se politické strategie zakládaly na myšlence, že investice do výzkumu vedou k inovacím. Mohou být jejich předpokladem, ale samy o sobě nestačí. Vysoce kvalitní vzdělávání je klíčem k plnému využití talentů, což je základem inovací. Blahopřeji těmto mladým lídrům: jsou důkazem, že Evropa má dostatek talentů v akademické, institucionální, výzkumné i podnikatelské sféře a také v oblasti sociálních věd, práva, inženýrství, chemie, fyziky a informačních technologií. Můžeme, a dokonce musíme inovace podněcovat prostřednictvím podpory podnikatelského, kolaborativního a víceoborového vzdělávání.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Digitální agendu, která se rovněž akce zúčastnila, k tomu dodala: „Našim mladým lidem musíme naslouchat. Mladí lidé mají energii a talent pro přetváření Evropy a zajištění její lepší budoucnosti. Jsem proto velmi potěšena, že Nadace EIT poskytuje platformu těmto vynikajícím lidem a jejich nápadům.“

Hlavní tématem výročního fóra inovací jsou přínosy „inovací založených na využití dat“ pro společnost a hospodářství. V dnešním světe se vytváří více dat, než kdykoli dříve. Evropa ale musí plně využít potenciál těchto informací k řešení hospodářských, environmentálních a společenských problémů naší doby. Inovace založené na využití dat jsou chápány jako zásadní pro hospodářský růst, a to např. z hlediska lepšího poskytování veřejných služeb či účinnějšího využívání energie.

Mladí lídři, které Nadace EIT vybrala, se účastní školícího programu o inovacích a podnikání, který zahrnuje semináře ve Spojeném království a Belgii a také setkání prostřednictvím internetu s akademickými obsahem poskytovaným univerzitou Imperial College London. Ještě letos nadace rovněž zahájí program stáží ve svých základních organizacích. Tyto stáže mají mladým lidem pomoci rozvinout jejich podnikatelské a inovativní dovednosti.

Souvislosti

Nadace EIT byla zřízena Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) v roce 2010 jako nezávislá dobročinná organizace. Jedná se o první nadaci zřízenou institucí EU a seskupení podobně smýšlejících organizací a podniků, které se věnují podpoře kultury inovací a podnikání v Evropě. Jejím cílem je doplňovat a zesilovat dopad EIT. Za tímto účelem dává dohromady nejlepší evropské mozky v rámci programů pro mladé talenty a dalších podobných iniciativ. Nadace EIT byl založena deseti vůdčími společnostmi. Jsou to tyto: Agfa Gevaert, Akzo Nobel, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Ernst & Young, Google, Intel Labs Europe, MOL, Solvay a Vodafone Institute for Society and Communications.

Prioritami Nadace EIT jsou:

  1. podpora podnikatelského vzdělávání a překonávání propasti mezi akademickou a podnikatelskou sférou,

  2. výchova nové generace s podnikavým myšlením připravené podněcovat rozvoj udržitelných inovací,

  3. vytvoření mezinárodní sítě talentovaných odborníků v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání.

30 mladých lídrů vybraných Nadací EIT se zaměřuje na tato témata:

  1. zpracování velkých objemů dat v oblasti zdravotní péče

Amitte Gulamhussen (Solvay, Portugalsko); Robert Hirt (Ernst & Young, Spojené království); Mark Ruckebier (Vodafone, Německo); Jonathan Orban de Xivry (Universite Catholique de Louvain, Belgie); Guillaume Marcerou (Ernst & Young, Francie); Jeroen Melis (Agfa HealthCare, Belgie)

  1. zpracování velkých objemů dat v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Halit Ünver (Univerzita Ulm a Výzkumný ústav pro zpracování aplikovaných znalostí, Německo); Nadja Dokter (EIT, Rakousko); Kate Hofman (UrbanFarmers a GrowUp, Spojené království); Julia Manske (Vodafone Institute, Německo); Richard Ramsden (Akzo Nobel, Spojené království)

  1. využití velkého objemu dat pro sociální změny — trh s energiemi

Chris Woods (Intel Labs, Irsko); Tommaso Alderigi (Glint4Life, Itálie); Niclas Ehn (Expektra AB, Švédsko); Nina Gumzej (Univerzita Záhřeb, Chorvatsko); Pep Salas (ENERBYTE, Španělsko); Hjalmar Nilsson (Black Silicon Solar, Švédsko)

  1. využití velkého objemu dat na podporu začínajících podniků

Wouter Haerick (Univerzita Gent, Belgie); Sebastien Petillon (Solvay, Francie); Jonas Vermeulen (Alcatel-Lucent, Belgie)

  1. velké objemy dat a koncepce inteligentních měst

Guillaume Delalandre (BNP Paribas Fortis, Francie); Jessica McCarthy (Intel Labs, Irsko); Peter Mechant (Univerzita Gent a iMinds, Belgie); Romain Muller (EIT, Francie); Geert Ysebaert (Alcatel-Lucent, Belgie)

  1. velké objemy dat pro zachycení a prezentaci znalostí

Paul Docherty (Akzo Nobel, Spojené království); Katalin Babos (MOL Plc, Maďarsko); Márta Dömök (MOL Plc, Maďarsko); Sergi Figueres (Worldcoo, Španělsko); Reka Tabajdai (Univerzita Segedín, Maďarsko).

Na dnešním výročním fóru inovací mj. vystoupili Alexander von Gabain, předseda správní rady EIT, Christian Jourquin, předseda Nadace EIT, Alfred Spector, viceprezident pro výzkum a zvláštní iniciativy, Google, Kenneth Cukier, editor dat, The Economist, Xavier Damman, spoluzakladatel a výkonný ředitel, Storify, a Jake Porway, zakladatel a výkonný ředitel, DataKind.

Další informace

SPEECH/13/260 Zahajovací řeč komisařky Vassiliou na výročním fóru inovací

SPEECH/13/261 Závěrečná řeč komisařky Kroesové na výročním fóru inovací

Nadace EIT

Evropská komise: vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Ryan Heath (+ 32 22961716)

Dina Avraam (+32 22959667); Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar