Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. januára 2013

Európske hlavné mesto kultúry: komisárka Vassiliouová otvára Košice 2013 spolu so slovenským prezidentom a predsedom vlády

Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová sa 20. januára v Košiciach pridá k prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi a primátorovi Richardovi Rašimu, aby oficiálne otvorila projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastní aj slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

„To je veľmi výnimočný moment pre Košice, ktoré sú prvým mestom nesúcim titul Európskeho hlavného mesta kultúry na Slovensku. Som presvedčená, že mesto, región a krajina sa chopia tejto príležitosti, aby podporili dlhotrvajúci rozvoj a čo najviac využili kultúrny, hospodársky a sociálny prínos, ktorý tento rok prinesie. Tým, že sa Košice aj medzinárodne zviditeľnia, dúfam, že tento rok bude aj pre mesto príležitosťou upevniť medzi jeho obyvateľmi pocit spolupatričnosti k EÚ. Želám Košiciam veľa úspechov,″ uviedla komisárka Vassiliouová.

Komisárka príde do Košíc 19. januára a navštívi viaceré výstavy a kultúrne podujatia, okrem iného výstavu prác študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a módnu prehliadku, na ktorej sa predstavia traja slovenskí návrhári – Sewologylab, Izabela Komjati and Vlasta Žáková. Zúčastní sa aj vystúpenia troch vynikajúcich slovenských sólových hudobníkov – Petra Breinera, Borisa Lenka a Stana Palúcha – ktorí kombinujú klasiku, džez a juhoamerické hudobné vplyvy.

Otvárací ceremoniál sa uskutoční v Štátnom divadle Košice 20. januára, kde komisárka Vassiliouová prednesie hlavný prejav. Téma ceremoniálu sa bude zakladať na myšlienke „Košického vesmírneho programu‟ zameraného na vyslanie „kultúrnej družice do vesmíru‟. Otvárací program bude priamym prenosom vysielaný na určenej webovej stránke.

Počas svojej návštevy sa komisárka zúčastní stretnutia s miestnymi politickými vodcami, okrem iného so Zdenkom Trebuľom, predsedom Košického samosprávneho kraja, aby diskutovala o úlohe kultúry v rámci dlhotrvajúceho rozvoja Slovenska.

Okrem otváracieho ceremoniálu bude ročný program v Košiciach zahŕňať viaceré kultúrne podujatia, od festivalov, výstav, divadelných hier, pracovných dielní, umeleckých inštalácií po rôzne diskusné pódia. Mesto sa v ňom bude prezentovať ako križovatka starých trás medzi východom a západom.

Súvislosti

Košice sa delia o titul Európskeho hlavného mesta kultúry s francúzskym mestom Marseille, ktoré otvorilo svoj rok ako Európske hlavné mesto kultúry 12. – 13. januára za prítomnosti predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosu.

Predpokladá sa, že celkový rozpočet na ročný projekt Európskeho hlavného mesta kultúry dosiahne okolo 94 miliónov eur. Z toho finančný príspevok EÚ bude predstavovať 57,3 milióna eur prostredníctvom podpory zo štrukturálnych fondov a 1,5 milióna eur v podobe „ceny Meliny Mercouri‟ udeľovanej v rámci programu EÚ Kultúra.

Okrem toho dostali slovenskí kultúrni činitelia ďalších 1,2 milióna eur z programu Kultúra v období 2007 – 2011 ako vedúci projektu. Jednou z iniciatív, ktoré získali z tohto programu podporu, je iniciatíva v košickom regióne zameraná na zvýraznenie európskej dimenzie rómskeho jazyka a kultúry, ako aj zvýšenie solidarity, zastúpenia menšín a ľudských práv Rómov prostredníctvom audiovizuálnych médií. Projekt, ktorý riadi maďarská nadácia, získal 1,5 milióna eur a očakáva sa, že prinesie celý rad informačných DVD, ako aj knihu a slovník rómskeho jazyka. Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj so sídlom v Košiciach je hlavným slovenským partnerom projektu, ktorý zapája aj organizácie z Bulharska, Rumunska, Poľska a Francúzska.

Ďalšie informácie

Košice – Európske hlavné mesto kultúry http://www.kosice2013.sk/en

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar