Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2013

Vinnarna av 2013 års EU-pris för kulturarv/Europa Nostra

Vinnarna av EU:s kulturarvspris/Europa Nostra 2013 tillkännages i dag av EU-kommissionen och Europa Nostra (se nedan). De 30 vinnarna valdes ut bland nära 200 nominerade projekt och får pris för sina insatser på fyra områden: bevarande, forskning, särskilda insatser samt utbildning och information. Prisutdelningen kommer att äga rum den 16 juni på Herodes Atticus-teatern i Aten i närvaro av Greklands president Karolos Papoulias, Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor samt Plácido Domingo, världsberömd operasångare och ordförande för Europa Nostra. Evenemanget hålls under ledning av Grekland president. Av de 30 vinnarna utses sex projekt till grand prix-vinnare i Aten och en av vinnarna kommer att få allmänhetens pris, som bygger på en omröstning på nätet som genomförs av Europa Nostra.

– Jag vill varmt gratulera årets pristagare som utstrålar den passion och professionalism som är själva sinnebilden för Europas fantastiskt rika och mångfasetterade kulturarv. Det förflutna kan lära oss mycket om nuet och framtiden, och vi måste därför se till att vårt kulturarv kan komma så många människor som möjligt till godo i dag och göra vårt yttersta för att skydda det till gagn för kommande generationer. EU-kommissionen kommer att fortsätta att stödja detta pris och andra kulturarvsprojekt genom vårt nya program Kreativa Europa samt med andra EU-medel, säger kommissionär Vassiliou.

– I år, när Nostra Europa fyller 50 år, vill jag hylla dessa anmärkningsvärda insatser som visar det starka engagemang som Europas medborgare och samhällen hyser för kulturarvet. Det gläder mig att Europa Nostras 50-årsjubileum sammanfaller med Europaåret för medborgarna. Detta är ett utmärkt tillfälle att understryka den unika möjlighet som vårt kulturarv ger för att öka vårt samhällsansvar och skapa en känsla av tillhörighet till en bredare europeiska tradition. Kulturarvet är en styrka för oss alla och inspirerar kreativitet och innovation. Vi måste därför arbeta tillsammans för att rädda och uppmärksamma de skatter som finns mitt ibland oss under de kommande 50 åren och därefter, tillägger Plácido Domingo.

Bakgrund

Särskilda juryer med oberoende experter från hela Europa bedömer de nominerade projekten i fyra priskategorier — bevarande, forskning, särskilda insatser samt utbildning och information. Alla vinnare får en plakett eller trofé. De sex grand prix-vinnarna belönas också med 10 000 euro var.

Priserna samfinansieras genom EU-programmet Kultur, som har investerat mer än 32 miljoner euro i samfinansierade kulturarvsprojekt sedan 2007. Andra EU-program bidrar också: Europeiska regionala utvecklingsfonden har anslagit 6 miljarder euro för kultur under perioden 2007-2013. Av denna summa går 3 miljarder euro till skydd och bevarande av kulturarvet, 2,2 miljarder euro till utvecklingen av kulturell infrastruktur och 775 miljoner euro till kulturella tjänster, t.ex. yrkesutbildning och utbildning inom kultur och kulturarv. Dessutom har ytterligare 150  miljoner euro anslagits genom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling sedan 1998.

Kulturarvet bidrar också i väsentlig grad till tillväxt och sysselsättning, något som ofta förbises. Sektorn utgör en betydande del av den kulturella och den kreativa sektorn, som sysselsätter omkring 8 miljoner människor i EU och står för 4,5 % av EU:s BNP. Offentliga och privata organs anslag till bevarande av kulturarvet i EU uppskattas till 5 miljarder euro om året. Enligt uppgifter från OECD har 40 % av den internationella turismen i världen ett kulturellt inslag. Kulturarvet har också stor betydelse för hållbar utveckling och social sammanhållning.

Länkar

Presentationer av de vinnande projekten (Europa Nostras webbplats)

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilious webbplats

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Ytterligare information

Europa Nostra är en Europaomfattande icke-statlig organisation som fungerar som kulturarvets språkrör. Organisationen företräder 250 icke-statliga och ideella organisationer från mer än 50 länder i Europa, med ett sammanlagt medlemsantal på minst 5 miljoner människor. Dessutom stöds organisationen av mer än 150 associerade offentliga myndigheter och företag och mer än 1 500 enskilda medlemmar. Dess omfattande nätverk av yrkesverksamma och frivilliga har åtagit sig att bevara Europas kulturarv för nuvarande och kommande generationer.

2013 års prisutdelning i Aten är en del av Europa Nostras årliga europeiska kulturarvskongress. Sista anmälningsdag för nästa prisomgång är den 9 september 2013. Nästa års ceremoni planeras att äga rum i Wien i maj 2014.

2013 års pristagare 2013 (utan inbördes ordning)

Kategori 1 — Bevarande

 1. Sjöflygplanshamnen i Tallinn, ESTLAND

 2. Kraftverket i Peenemünde (DAS KRAFTWERK PEENEMÜNDE ), Usedom, TYSKLAND

 3. Tauts hus (Tautes Heim), Berlin, TYSKLAND

 4. Propyléerna, Akropolis (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ), Aten, GREKLAND

 5. Festeticsslottet (Alsbóbogát, Kiskastély), Alsóbogát, UNGERN

 6. Den helige Franciskus skog (Bosco di San Francesco – Assisi (PG)), Assisi, ITALIEN

 7. Järnvägsbroar i Langstraat (Spoorweg Bruggen in de Langstraat), Drunen, NEDERLÄNDERNA

 8. Liceu Passos Manuel, Lissabon, PORTUGAL

 9. Grevinnan av Edlas villa (Chalet da Condessa de Edla), Sintra, PORTUGAL

 10. Románico Norte-planen, Kastilien-León, SPANIEN

 11. Lejonfontänen (La fuente de los leones), Granada, SPANIEN

 12. Romerska teatern i Medellín (Teatro Romano de Medellín), SPANIEN

 13. Abadia Retuerta LeDomaine, Sardón de Duero, Valladolid, SPANIEN

 14. King’s Cross Station, London, STORBRITTANIEN

 15. Strawberry Hill, Twickenham, STORBRITTANIEN

Kategori 2 – Forskning

 1. Restaurering av de unika maskinerna i Wielemans-Ceuppensbryggeriet (Restauration des Machines Exceptionnelles de la Brasserie Wielemans Ceuppens), Bryssel, BELGIEN

 2. Fabriksstäder i europeisk textilindustri 1771-1914 (Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771-1914), Lodz, POLEN

 3. Spannmålsmagasin på stolpar: den gamla konsten att bygga i samklang med naturen (Graneros Elevados: El Arte Perdido de Construir con la Naturaleza), Castropol, SPANIEN

I denna kategori delas ett Europa Nostra-pris också ut till ett projekt från ett europeiskt land som inte deltar i EU-programmet Kultur:

Bostadsområdet i Lignon: arkitektonisk studie och interventionsstrategier (La cité du Lignon (1963-1971). Etude architecturale et stratégies d’intervention), Genève, SCHWEIZ

Kategori 3 — Särskilda insatser

 1. Fondation du Patrimoine, Paris, FRANKRIKE

 2. Verein fur Kunst- und Kulturforderung in den Neuen Ländern (VFK)( Förening för främjande av konst och kultur i östra delen av Tyskland), Berlin, TYSKLAND

 3. ESMA- Kommittén för restaureringen av Akropolis, Aten, GREKLAND

 4. Ricardo do Espírito Santo Silva-stiftelsen (Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) (FRESS), Lissabon, PORTUGAL

 5. Martin Drury, London, STORBRITTANIEN

Kategori 4 — Utbildning och information

 1. Irish Walled Towns Network Educational Programme, Kilkenny, IRLAND

 2. Omröstning om favoritplatser i Italien (I Luoghi del Cuore), Milano, ITALIEN

 3. Träbebyggelse i Kuldigas gamla stad (Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai), LETTLAND

 4. SOS Azulejo-projektet (Projecto SOS Azulejo), Loures, PORTUGAL

 5. Cabanyals levande arkiv (Cabanyal Archivo Vivo), Valencia, SPANIEN

 6. South Pennines Watershed Landscape, Bradford, STORBRITTANIEN

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+ 32 22959667)

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar