Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. marca 2013

Znani dobitniki nagrade EU 2013 za kulturno dediščino / nagrade Europa Nostra

Danes sta Evropska komisija in organizacija Europa Nostra razkrili dobitnike nagrade EU za kulturno dediščino / nagrade Europa Nostra za leto 2013 (glej podrobnosti spodaj). Izmed skoraj 200 nominiranih projektov jih bo 30 prejelo nagrade za svoje dosežke na štirih področjih, in sicer ohranjanje dediščine, raziskave, predano delo ter izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje. Slovesna podelitev nagrad bo 16. junija v amfiteatru Herodes Atticus Odeon v Atenah, udeležili pa se je bodo tudi predsednik Grčije Karolos Papoulias, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou ter svetovno znani operni pevec in predsednik organizacije Europa Nostra Plácido Domingo. Prireditev bo potekala pod pokroviteljstvom grškega predsednika Karolosa Papouliasa. V Atenah bo šest od 30 zmagovalnih projektov prejelo veliko nagrado, eden od dobitnikov pa bo prejel nagrado občinstva na podlagi spletnega glasovanja organizacije Europa Nostra.

„Iskrene čestitke letošnjim zmagovalcem, ki izžarevajo strast in profesionalnost, zaščitna znaka neverjetno bogate in raznovrstne kulturne dediščine Evrope. Preteklost nas lahko veliko nauči o sedanjosti in prihodnosti, zato moramo zagotoviti, da našo dediščino danes lahko ceni čim več ljudi, ter jo po naših najboljših močeh zaščititi za prihodnje generacije. Evropska komisija bo še naprej podpirala to nagrado in druge projekte s področja kulturne dediščine v okviru našega novega programa Ustvarjalna Evropa, pa tudi z drugimi sredstvi EU,“ je dejala evropska komisarka Androulla Vassiliou.

„Ob letošnji 50. obletnici našega vseevropskega gibanja izražam spoštovanje tem izjemnim dosežkom, ki kažejo odločno zavzetost državljanov in skupnosti Evrope. Veseli me, da zlata obletnica organizacije Europa Nostra sovpada z evropskim letom državljanov. To je enkratna priložnost, da poudarimo edinstven potencial kulturne dediščine za okrepitev državljanske odgovornosti in občutka pripadnosti k širši evropski družini. Dediščina krepi vse nas ter spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. Zato moramo sodelovati, da lahko zavarujemo in proslavimo zaklade med nami za naslednjih 50 let in več,“ je dodal Plácido Domingo.

Ozadje

Strokovne žirije, ki jih sestavljajo neodvisni strokovnjaki iz vse Evrope, ocenjujejo nominirane projekte v štirih nagradnih kategorijah, in sicer ohranjanje dediščine, raziskave, predano delo ter izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje. Vsi dobitniki prejmejo plaketo ali trofejo, vsak od šestih dobitnikov velike nagrade pa prejme tudi 10 000 evrov.

Nagrade se podeljujejo ob podpori programa EU za kulturo, iz katerega je bilo od leta 2007 za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine namenjenih več kot 32 milijonov evrov. Podporo zagotavljajo tudi drugi programi EU. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo v obdobju 2007–2013 za kulturo namenjenih 6 milijard evrov. Od tega se s 3 milijardami evrov podpirata varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, z 2,2 milijardama evrov se pomaga pri razvoju kulturne infrastrukture in s 775 milijoni evrov se sofinancirajo kulturne storitve, kot so poklicno usposabljanje, umetnost in izobraževanje o dediščini. Od leta 1998 je bilo z okvirnimi programi EU za raziskave in tehnološki razvoj zagotovljenih nadaljnjih 150 milijonov evrov.

Kulturna dediščina bistveno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in rasti, vendar je njen prispevek velikokrat podcenjen. Ta sektor predstavlja pomemben del kulturnega in ustvarjalnega sektorja, ki zaposlujeta okrog 8 milijonov ljudi v EU, njun prispevek k evropskemu BDP pa znaša do 4,5 %. Javni in zasebni organi v EU ohranjanju kulturne dediščine letno namenijo približno 5 milijard evrov. Po podatkih, ki jih je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ima 40 % mednarodnega turizma po svetu kulturno razsežnost. Kulturna dediščina je tudi ključni vir za trajnostni razvoj in socialno kohezijo.

Več informacij:

Predstavitve vsakega zmagovalnega projekta (spletna stran Europa Nostra)

http://ec.europa.eu/culture

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Opomba za urednike

Europa Nostra je vseevropska nevladna organizacija na področju kulturne dediščine. Predstavlja 250 nevladnih in neprofitnih organizacij iz več kot 50 evropskih držav, pri čemer ima najmanj 5 milijonov državljanov kombinirano članstvo. Podpira jo tudi več kot 150 pridruženih javnih organov in družb ter več kot 1 500 članov posameznikov. Široka mreža strokovnjakov in prostovoljcev je predana varstvu evropske kulturne dediščine za sedanje in prihodnje generacije.

Slovesna podelitev nagrad za leto 2013 v Atenah je del letnega evropskega kongresa o kulturni dediščini organizacije Europa Nostra. Rok za prijavo na natečaj za naslednje leto je 9. september 2013. Naslednje leto naj bi slovesna podelitev nagrad potekala maja 2014 na Dunaju.

Dobitniki nagrad za leto 2013 (po abecednem vrstnem redu držav)

Kategorija 1 — ohranjanje dediščine

 1. Hangar za hidroplane (Lennusadam Seaplane Harbour), Talinu, ESTONIJA

 2. Elektrarna v Peenemünde (Das Kraftwerk Peenemünde), otok Usedom, NEMČIJA

 3. Dom Bruna Tauta (Tautes Heim), Berlin, NEMČIJA

 4. Osrednja zgradba Propileje (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ), akropola v Atenah, GRČIJA

 5. Grad Festetics (Alsbóbogát, Kiskastély), Alsóbogát, MADŽARSKA

 6. Gozd Svetega Frančiška (Bosco di San Francesco – Assisi (PG)), Assisi, ITALIJA

 7. Železniški mostovi na Langstraat (Spoorweg Bruggen in de Langstraat), Drunen, NIZOZEMSKA

 8. Licej Passos Manuel (Liceu Passos Manuel), Lizbona, PORTUGALSKA

 9. Počitniška hiša grofice Edle (Chalet da Condessa d'Edla), Sintra, PORTUGALSKA

 10. Severni romanski slog (Románico Norte), Castilla y León, ŠPANIJA

 11. Levji vodnjak (La fuente de los leones), Granada, ŠPANIJA

 12. Rimsko gledališče v Medellinu (Teatro Romano de Medellín), ŠPANIJA

 13. Posestvo Abadia Retuerta LeDomaine (Abadia Retuerta LeDomaine), Sardón de Duero, Valladolid, ŠPANIJA

 14. Železniška postaja King’s Cross (King’s Cross Station), London, ZDRUŽENO KRALJESTVO

 15. Strawberry Hill, Twickenham, ZDRUŽENO KRALJESTVO

Kategorija 2 – Raziskave

 1. Restauration des Machines Exceptionnelles de la Brasserie Wielemans Ceuppens (obnova izjemnih strojev v pivovarni Wielemans-Ceuppens), Bruselj, BELGIJA

 2. Mesta v lasti enega podjetja v evropski tekstilni industriji 1771–1914 (Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771-1914), Łódź, POLJSKA

 3. Kašče na stebrih: starodavna umetnost gradnje z naravnimi materiali (Graneros Elevados: El Arte Perdido de Construir con la Naturaleza), Castropol, ŠPANIJA

V tej kategoriji je nagrada Europa Nostra podeljena tudi projektu v evropski državi, ki ne sodeluje v programu EU za kulturo:

Stanovanjski kompleks v Lignonu: arhitekturna študija in intervencijske strategije (La cité du Lignon (1963-1971). Etude architecturale et stratégies d’intervention), Ženeva, ŠVICA

Kategorija 3 — Predano delo

 1. Fondation du Patrimoine, Pariz, FRANCIJA

 2. Verein zur Kunst- und Kulturförderung in den Neuen Ländern (VFK) (Združenje za spodbujanje umetnosti in kulture v vzhodni Nemčiji), Berlin, NEMČIJA

 3. ESMA – odbor za ohranitev spomenikov akropole, Atene, GRČIJA

 4. Sklad Ricardo do Espírito Santo Silva (Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) (FRESS), Lizbona, PORTUGALSKA

 5. Martin Drury, London, ZDRUŽENO KRALJESTVO

Kategorija 4 — izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje

 1. Izobraževalni program mreže irskih mest z obzidjem (Irish Walled Towns Network Educational Programme), Kilkenny, IRSKA

 2. Italijanska mesta mojega srca (I Luoghi del Cuore), Milano, ITALIJA

 3. Lesene stanovanjske hiše v starem mestnem jedru Kuldige (Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai), LATVIJA

 4. Projekt SOS Azulejo (Projecto SOS Azulejo), Loures, PORTUGALSKA

 5. Živi arhivi Cabanyal (Cabanyal Archivo Vivo), Valencia, ŠPANIJA

 6. Pokrajina South Pennines Watershed Landscape, Bradford, ZDRUŽENO KRALJESTVO

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar