Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. marca 2013

Vyhlásenie víťazov cien EÚ za kultúrne dedičstvo/Europa Nostra za rok 2013

Európska komisia a združenie Europa Nostra dnes vyhlásili víťazov ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/Europa Nostra za rok 2013 (pozri zoznam víťazov ďalej). Tridsiatka víťazov spomedzi takmer 200 nominovaných projektov získala ocenenie za svoje úspechy v štyroch kategóriách: zachovanie kultúrneho dedičstva; výskum; mimoriadny prínos jednotlivcov alebo organizácií; vzdelávanie, odborná príprava a osveta. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 16. júna v amfiteátri Odeon Herodes Atticus v Aténach za prítomnosti gréckeho prezidenta Karolosa Papouliasa, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androully Vassiliouovej a Plácida Dominga, svetoznámeho tenoristu a predsedu združenia Europa Nostra. Podujatie sa koná pod záštitou gréckeho prezidenta. Z 30 víťazných projektov získa šesť hlavnú cenu a jeden z víťazov si odnesie cenu verejnosti udelenú na základe internetového hlasovania, ktoré organizuje združenie Europa Nostra.

„Srdečne blahoželám víťazom tohto ročníka, ktorých vášeň a profesionalizmus nesú punc mimoriadne bohatého a rozmanitého kultúrneho dedičstva Európy. Z minulosti môžeme čerpať množstvo poznatkov o prítomnosti a budúcnosti. Preto je dôležité, aby čo najviac ľudí dokázalo oceniť naše kultúrne dedičstvo a aby sme urobili všetko pre jeho zachovanie aj pre budúce generácie. Európska komisia bude aj naďalej podporovať toto ocenenie a ďalšie projekty na ochranu kultúrneho dedičstva prostredníctvom nového programu Tvorivá Európa, ako aj prostredníctvom ďalších prostriedkov zo zdrojov EÚ,“ vyhlásila komisárka Vassiliouová.

„Pri príležitosti 50. výročia nášho pan-európskeho hnutia vzdávam poctu týmto výnimočným činom, ktoré preukazujú silnú angažovanosť európskych obyvateľov a komunít. Mám veľkú radosť z toho, že naše zlaté jubileum pripadlo na Európsky rok občanov. Ponúka tak ideálnu príležitosť vyzdvihnúť jedinečný potenciál kultúrneho dedičstva ako prostriedku na podporu občianskej zodpovednosti a pocitu, že sme súčasťou veľkej európskej rodiny. Kultúrne dedičstvo nás všetkých posilňuje a inšpiruje k tvorivosti a inovácii. Preto by sme sa mali všetci podieľať na záchrane našich kultúrnych pokladov a vyzdvihovať ich význam nielen ďalších 50 rokov,“ dodal Plácido Domingo.

Kontext

Porota zložená z nezávislých odborníkov z celej Európy hodnotí nominované projekty v štyroch kategóriách - zachovanie kultúrneho dedičstva; výskum; mimoriadny prínos jednotlivcov alebo organizácií; vzdelávanie, odborná príprava a osveta. Všetci víťazi získajú víťaznú plaketu alebo pohár. Šiesti laureáti hlavnej ceny dostanú aj peňažný dar v hodnote 10 000 EUR.

Ceny sú podporované programom Európskej únie Kultúra, v rámci ktorého sa od roku 2007 investovalo viac ako 32 miliónov EUR do spolufinancovania projektov v oblasti kultúrneho dedičstva. Podpora sa získava aj z iných programov EÚ: na obdobie rokov 2007 – 2013 bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pridelených 6 miliárd EUR na oblasť kultúry; z toho 3 miliardy EUR na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 2,2 miliardy EUR na rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry a 775 miliónov EUR na spolufinancovanie služieb v oblasti kultúry, ako je odborná príprava, umenie a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva. Od roku 1998 bolo investovaných ďalších 150 miliónov EUR prostredníctvom rámcových programov EÚ pre výskum a technologický vývoj.

Kultúrne dedičstvo predstavuje výrazný – a často podceňovaný – prínos pre rast a vytváranie pracovných miest. Tento sektor predstavuje dôležitú súčasť kultúrnych a kreatívnych odvetví, ktoré poskytujú prácu 8 miliónom ľudí v EÚ a tvoria až 4,5 % HDP Európy. Odhaduje sa, že verejné a súkromné subjekty v EÚ vynaložia na zachovanie kultúrneho dedičstva ročne okolo 5 miliárd EUR. Údaje uverejnené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukazujú, že 40 % svetového medzinárodného cestovného ruchu má kultúrny rozmer. Kultúrne dedičstvo je aj kľúčovým zdrojom pre udržateľný rozvoj a sociálnu súdržnosť.

Ďalšie informácie:

Prezentácie víťazných projektov (webová lokalita Europa Nostra)

http://ec.europa.eu/culture

Webová lokalita Androully Vassiliouovej

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Poznámka pre tlač:

Združenie Europa Nostra je pan-európskou mimovládnou organizáciou, ktorá reprezentuje kultúrne dedičstvo. Združuje 250 mimovládnych a neziskových organizácií z viac ako 50 európskych krajín, ktoré spoločne zastupujú minimálne 5 miliónov občanov. Podporuje ju tiež vyše 150 pridružených verejných orgánov a podnikov a viac ako 1 500 jednotlivých členov. Táto široká sieť odborníkov a dobrovoľníkov je odhodlaná zachovať kultúrne dedičstvo Európy pre súčasné a budúce generácie.

Tohtoročné slávnostné odovzdávanie cien v Aténach je súčasťou každoročného kongresu Europa Nostra o európskom kultúrnom dedičstve. Uzávierka na podávanie prihlášok na ďalšie udeľovanie cien, ktoré by sa malo konať budúci rok v máji vo Viedni, je 9. september 2013.

Víťazné projekty roku 2013 (v abecednom poradí podľa krajín)

Kategória 1 – Zachovanie kultúrneho dedičstva

 1. Hangáre pre hydroplány v Tallinne, ESTÓNSKO

 2. Elektráreň Peenemünde (DAS KRAFTWERK PEENEMÜNDE), Usedom, NEMECKO

 3. Tautov rodinný dom (Tautes Heim), Berlín, NEMECKO

 4. Propyleje (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ), Akropola, Atény, GRÉCKO

 5. Kaštieľ Festetich (Alsbóbogát, Kiskastély), Alsóbogát, MAĎARSKO

 6. Les sv. Františka (Bosco di San Francesco – Assisi (PG)), Assisi, TALIANSKO

 7. Železničné mosty v Langstraate (Spoorweg Bruggen in de Langstraat), Drunen, HOLANDSKO

 8. Lýceum Passos Manuel (Liceu Passos Manuel), Lisabon, PORTUGALSKO

 9. Sídlo Grófky z Edly (Chalet da Condessa de Edla), Sintra, PORTUGALSKO

 10. Románico Norte, Kastília-León, ŠPANIELSKO

 11. Levia fontána (La fuente de los leones), Granada, ŠPANIELSKO

 12. Rímske divadlo v Medellíne (Teatro Romano de Medellín), ŠPANIELSKO

 13. Abadia Retuerta LeDomaine, Sardón de Duero, Valladolid, ŠPANIELSKO

 14. Stanica King’s Cross, Londýn, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 15. Strawberry Hill, Twickenham, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Kategória 2 – Výskum

 1. Restauration des Machines Exceptionnelles de la Brasserie Wielemans Ceuppens (Rekonštrukcia výnimočných strojov pivovaru Wielemans-Ceuppens), Brusel, BELGICKO

 2. Historický komplex textilných fabrík a obytných domov 1771-1914 (Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771-1914), Lodž, POĽSKO

 3. Vyvýšené sýpky: starobylá architektúra v harmónii s prírodou (Graneros Elevados: El Arte Perdido de Construir con la Naturaleza), Castropol, ŠPANIELSKO

V tejto kategórii sa cena Europa Nostra udeľuje projektu z európskej krajiny, ktorá sa nezúčastňuje na programe Kultúra Európskej únie:

Obytný komplex v Lignone: architektonická štúdia a intervenčné stratégie (La cité du Lignon (1963-1971). Etude architecturale et stratégies d’intervention), Ženeva, ŠVAJČIARSKO

Kategória 3 – Cena za mimoriadny prínos

 1. Fondation du Patrimoine, Paríž, FRANCÚZSKO

 2. Verein fur Kunst- und Kulturforderung in den Neuen Landern (VFK) (združenie na podporu umenia a kultúry vo východnej časti Nemecka), Berlín, NEMECKO

 3. ESMA – Výbor na zachovanie Akropoly, Atény, GRÉCKO

 4. Nadácia Ricardo do Espírito Santo Silva (Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) (FRESS), Lisabon, PORTUGALSKO

 5. Martin Drury, Londýn, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Kategória 4 – Vzdelávanie, odborná príprava a osveta

 1. Vzdelávací program „Írske opevnené mestá“, Kilkenny, ÍRSKO

 2. Miesta, ktoré mám rád (I Luoghi del Cuore), Miláno, TALIANSKO

 3. Drevené príbytky v starom meste Kuldiga (Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai), LOTYŠSKO

 4. Projekt SOS Azulejo (Projecto SOS Azulejo), Loures, PORTUGALSKO

 5. Projekt „Cabanyal Archivo Vivo“, Valencia, ŠPANIELSKO

 6. Krajina v oblasti rozvodia, južné Penniny, Bradford, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar