Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 marca 2013 r.

Przyznano nagrody UE i „Europa Nostra” w dziedzinie dziedzictwa kulturowego za 2013 r.

Komisja Europejska i organizacja Europa Nostra ogłosiły dziś listę laureatów tegorocznej nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego (szczegóły poniżej). Spośród 200 nominowanych projektów wybrano 30, które wyróżniono za osiągnięcia w czterech kategoriach: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania naukowe, aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne. Nagrody zostaną wręczone 16 czerwca podczas uroczystości zorganizowanej w Odeonie Heroda Attyka w Atenach z udziałem Karolosa Papouliasa, prezydenta Grecji, Androulli Vassiliou, unijnej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, oraz Plácido Domingo, światowej sławy śpiewaka operowego i przewodniczącego Europa Nostra. Patronat nad tą imprezą objął prezydent Grecji. Z 30 wyróżnionych projektów sześć otrzyma nagrodę Grand Prix, a jednemu ze zwycięzców, wyłonionemu za pomocą internetowego glosowania zorganizowanego przez Europa Nostra, przypadnie nagroda publiczności.

„Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom! Emanuje z nich pasja i profesjonalizm, które są wyznacznikiem cudownie bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego Europy. Przeszłość może nas wiele nauczyć teraz i w przyszłości, dlatego musimy sprawić, aby jak najwięcej osób mogło podziwiać nasze dziedzictwo w dzisiejszych czasach, a także zrobić, co w naszej mocy, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Komisja Europejska będzie nadal wspierać tę nagrodę oraz inne projekty w dziedzinie dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem nowego programu „Kreatywna Europa” oraz za pomocą innych środków finansowych UE” – powiedziała komisarz Vassiliou.

„W 50. rocznicę naszej europejskiej inicjatywy, pragnę złożyć wyrazy uznania dla tych wyjątkowych osiągnięć, które pokazują aktywne zaangażowanie europejskich obywateli i społeczności. Jestem bardzo zadowolony, że złoty jubileusz Europa Nostra przypada w Europejskim Roku Obywateli. To idealna okazja, aby podkreślić, że dziedzictwo kulturowe oferuje wyjątkowe możliwości zwiększenia odpowiedzialności obywatelskiej i poczucia przynależności do szeroko pojętej europejskiej rodziny. Dziedzictwo nas umacnia i inspiruje do kreatywności i innowacji. Dlatego musimy razem starać się o ratowanie i otaczanie należną czcią skarbów, które znajdują się wokół nas, przez kolejne 50 i więcej lat” – dodał Plácido Domingo.

Kontekst

Specjalistyczne jury złożone z niezależnych ekspertów z całej Europy ocenia zgłoszone projekty w czterech kategoriach – ochrony dziedzictwa, badań naukowych, aktywnej działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz edukacji, szkoleń i kampanii informacyjnych. Wszyscy laureaci otrzymują pamiątkowe tablice lub trofea. Sześciu zwycięzców Grand Prix dostaje ponadto nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. euro.

Nagrody są finansowane z unijnego programu „Kultura”, w ramach którego od 2007 r. przeznaczono ponad 32 mln euro na współfinansowanie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym. Wsparcie na ten cel pochodzi także z innych programów UE: w latach 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Regionalnego na kulturę przeznaczono 6 mld euro, z czego 3 mld euro na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 2,2 mld euro na rozwój infrastruktury związanej z kulturą i 775 mln euro na współfinansowanie usług w zakresie kultury, takich jak szkolenia zawodowe i kształcenie w dziedzinie sztuki i dziedzictwa kulturowego. Od 1998 r. przyznano ponadto 150 mln euro za pośrednictwem unijnych programów ramowych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

Dziedzictwo kulturowe przyczynia się w istotny, choć często niedoceniany, sposób do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Sektor ten stanowi ważną część branży kultury i branży twórczej, które zapewniają pracę około 8 mln osób w UE i wytwarzają do 4,5 % europejskiego PKB. Na ochronę dziedzictwa kulturowego publiczne i prywatne podmioty w UE wydają rocznie około 5 mld euro. Dane opublikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pokazują, że 40% światowej turystyki zagranicznej ma wymiar kulturowy. Dziedzictwo kulturowe jest również kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.

Więcej informacji

Prezentacje wszystkich wyróżnionych projektów (strona internetowa Europa Nostra)

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassiliou's website

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Informacje dla redaktorów

Europa Nostra jest ogólnoeuropejską organizacją pozarządową, która wspiera dziedzictwo kulturowe, występując w imieniu 250 organizacji pozarządowych i non-profit z ponad 50 państw Europy, zrzeszających łącznie co najmniej 5 mln obywateli. Inicjatywę tę wspiera też ponad 150 powiązanych organów publicznych i korporacji oraz przeszło 1,5 tys. członków indywidualnych. Jej liczna sieć ekspertów i wolontariuszy zaangażowana jest w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Tegoroczna ceremonia przyznania nagród w Atenach odbędzie się w ramach dorocznego Kongresu Dziedzictwa Europejskiego organizacji „Europa Nostra”. Termin zgłaszania projektów do przyszłorocznej edycji konkursu upływa 9 września 2013 r. a kolejna uroczystość przyznania nagród ma się odbyć w Wiedniu w maju 2014 r.

Laureaci nagród w 2013 r. (w porządku alfabetycznym według nazwy państwa)

Kategoria 1 — Ochrona dziedzictwa kulturowego

 1. Port hydroplanów w Tallinie, ESTONIA

 2. Elektrownia Peenemünde (DAS KRAFTWERK PEENEMÜNDE), Usedom, NIEMCY

 3. Dom Tauta (Tautes Heim), Berlin, NIEMCY

 4. Propylaea – centralna budowla (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ), Akropol, Ateny, GRECJA

 5. Zamek rodu Festetics (Alsbóbogát, Kiskastély), Alsóbogát, WĘGRY

 6. Las św. Franciszka (Bosco di San Francesco – Assisi (PG)), Asyż, WŁOCHY

 7. Mosty kolejowe w Langstraat (Spoorweg Bruggen in de Langstraat), Drunen, HOLANDIA

 8. Liceum Passos Manuel (Liceu Passos Manuel), Lizbona, PORTUGALIA

 9. Dom w stylu alpejskim hrabiny Edla (Chalet da Condessa de Edla), Sintra, PORTUGALIA

 10. Sztuka romańska północy (Románico Norte), Kastylia i León, HISZPANIA

 11. Fontanna z lwami (La fuente de los leones), Granada, HISZPANIA

 12. Teatr rzymski w Medellín (Teatro Romano de Medellín), HISZPANIA

 13. Abadia Retuerta LeDomaine (Abadia Retuerta LeDomaine), Sardón de Duero, Valladolid, HISZPANIA

 14. Stacja King’s Cross, Londyn, WIELKA BRYTANIA

 15. Strawberry Hill, Twickenham, WIELKA BRYTANIA

Kategoria 2 – Badania naukowe

 1. Renowacja wyjątkowych maszyn browaru Wielemans-Ceuppens (Restauration des Machines Exceptionnelles de la Brasserie Wielemans Ceuppens), Bruksela, BELGIA

 2. Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771-1914, Łódź, POLSKA

 3. Spichlerze na szczudłach: dawna sztuka budownictwa zgodnego z naturą (Graneros Elevados: El Arte Perdido de Construir con la Naturaleza), Castropol, HISZPANIA

W tej kategorii nagroda „Europa Nostra” przyznana została także jednemu projektowi z kraju europejskiego, który nie uczestniczy w unijnym programie „Kultura":

Kompleks mieszkalny w Lignon: studium architektury i stategii interwencyjnych (La cité du Lignon (1963-1971). Etude architecturale et stratégies d’intervention), Genewa, SZWAJCARIA

Kategoria 3 – Aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego

 1. Fondation du Patrimoine, Paryż, FRANCJA

 2. Verein fur Kunst- und Kulturforderung in den Neuen Landern (VFK) (Stowarzyszenie na rzecz promocji sztuki i kultury w Niemczech Wschodnich), Berlin, NIEMCY

 3. ESMA – Komitet na rzecz ochrony zabytków Akropolu, Ateny, GRECJA

 4. Fundacja Ricardo do Espírito Santo Silva (Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) (FRESS), Lizbona, PORTUGALIA

 5. Martin Drury, Londyn, WIELKA BRYTANIA

Kategoria 4 — Edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne

 1. Program edukacyjny sieci irlandzkich miast z zachowanymi murami obronnymi (Irish Walled Towns Network Educational Programme), Kilkenny, IRLANDIA

 2. Włoskie miejsca bliskie sercu (I Luoghi del Cuore), Mediolan, WŁOCHY

 3. Drewniana zabudowa starego miasta Kuldiga (Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai), ŁOTWA

 4. Projekt SOS Azulejo (Projecto SOS Azulejo), Loures, PORTUGALIA

 5. Żywe archiwum Cabanyal (Cabanyal Archivo Vivo), Walencja, HISZPANIA

 6. Program: wodny krajobraz południowych Gór Pennińskich (South Pennines Watershed Landscape, Bradford, WIELKA BRYTANIA

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059


Side Bar