Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. maaliskuuta 2013

Vuoden 2013 Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinnon voittajat on valittu

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat tänään vuoden 2013 Europa Nostra ‑kulttuuriperintöpalkinnon voittajat (lisätietoja jäljempänä). Lähes 200:n kilpailuun osallistuneen hankkeen joukosta valitut 30 voittajaa palkitaan näiden saavutuksista neljällä alalla, jotka ovat konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Palkinnot jaetaan 16. kesäkuuta Ateenan Odeon of Herodes Atticus -teatterissa, jossa ovat läsnä myös Kreikan presidentti Karolos Papoulias, koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou ja Europa Nostran puheenjohtaja, maailmankuulu oopperalaulaja Plácido Domingo. Kreikan presidentti isännöi tilaisuutta. Kuusi 30 voittajahankkeesta nimetään Ateenassa pääpalkinnon voittajiksi, ja yksi voittajista saa yleisöpalkinnon, joka myönnetään Europa Nostran järjestämän internet-äänestyksen perusteella.

"Haluan onnitella lämpimästi tämän vuoden voittajia. Näistä hankkeista huokuu innostus ja ammattitaito, joista Euroopan suurenmoisen rikas ja monimuotoinen kulttuuriperintö tunnetaan. Menneisyys voi opettaa paljon nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, joten meidän on varmistettava, että mahdollisimman monet pääsevät tänään nauttimaan kulttuuriperinnöstämme ja tehtävä parhaamme turvataksemme se tulevia sukupolvia varten. Euroopan komissio tukee jatkossakin tätä palkintoa ja muita kulttuuriperintöhankkeita uuden Luova Eurooppa ‑ohjelman ja EU:n muiden rahoituslähteiden välityksellä", totesi komissaari Vassiliou.

"Tänä juhlavuonna, jona Europa Nostran perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta, haluan antaa tunnustusta näille merkittäville saavutuksille, jotka todistavat Euroopan kansalaisten ja yhteisöjen aktiivisesta osallistumisesta. On ilahduttavaa, että tämä Europa Nostran juhlavuosi on samalla myös Euroopan kansalaisten teemavuosi. Tämä tarjoaa ihanteellisen tilaisuuden korostaa kulttuuriperinnön ainutlaatuista potentiaalia lisätä kansalaisvastuuta ja tunnetta siitä, että olemme kaikki osa laajempaa eurooppalaista perhettä. Kulttuuriperintö vahvistaa meitä kaikkia ja kannustaa luovuuteen ja innovointiin. Siksi meidän on työskenneltävä yhdessä suojellaksemme ja juhlistaaksemme keskuudessamme olevia aarteita seuraavien 50 vuoden ajan ja sen jälkeenkin", lisäsi Plácido Domingo.

Tausta

Eri puolilta Eurooppaa tulevista riippumattomista asiantuntijoista koostuvat valintalautakunnat valitsivat hankkeet, jotka kuuluvat neljään eri palkintoluokkaan. Nämä luokat ovat konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Kaikki voittajat saavat laatan tai voittopokaalin, ja kuusi pääpalkinnon voittajaa saa lisäksi kukin 10 000 euroa.

Palkintoja tuetaan EU:n Kulttuuri-ohjelmasta, josta on yhteisrahoitettu kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita yli 32 miljoonalla eurolla vuodesta 2007 alkaen. Tukea myönnetään myös muista EU:n ohjelmista: Euroopan aluekehitysrahasto on osoittanut 6 miljardia euroa kulttuurille vuosina 2007–2013. Näistä varoista 3 miljardia euroa käytetään kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen, 2,2 miljardilla eurolla autetaan kehittämään kulttuuri-infrastruktuuria, ja 775 miljoonalla eurolla yhteisrahoitetaan kulttuurialan palveluja, kuten ammatillista koulutusta, taiteita ja kulttuuriperintöä koskevaa koulutusta. Lisäksi EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta on vuodesta 1998 lähtien asetettu käytettäväksi 150 miljoonaa euroa.

Kulttuuriperinnön panos työpaikkojen syntymiseen ja kasvuun on huomattava – mutta usein aliarvostettu. Sektori on merkittävä osa kulttuuri- ja luovan alan sektoreita, jotka tarjoavat työpaikan noin 8 miljoonalle ihmiselle EU:ssa ja tuottavat jopa 4,5 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Julkiset ja yksityiset tahot käyttävät kulttuuriperinnön säilyttämiseen EU:ssa arviolta 5 miljardia euroa vuodessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkaisemat luvut osoittavat, että 40 prosentilla kansainvälisestä matkailusta on kulttuuriin liittyvä ulottuvuus. Kulttuuriperintö on siis keskeinen resurssi kestävän kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Lisätietoja

Kunkin voittajahankkeen esittely (Europa Nostran verkkosivut)

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassiliou's verkkosivut

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Lisätietoja toimittajille

Europa Nostra on yleiseurooppalainen kansalaisjärjestö, joka toimii Euroopan kulttuuriperinnön äänitorvena. Siihen kuuluu 250 kansalaisjärjestöä ja voittoa tavoittelematonta yhteisöä yli 50:stä Euroopan maasta. Niissä on yhteensä jäseninä ainakin 5 miljoonaa kansalaista. Lisäksi järjestö saa tukea yli 150 viranomaistaholta ja yritykseltä ja yli 1 500 yksittäiseltä jäseneltä. Sen laaja ammattilaisten ja vapaaehtoisten verkosto on sitoutunut turvaamaan Euroopan kulttuuriperinnön nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ateenan vuoden 2013 palkintojenjakotilaisuus on osa Europa Nostran vuosittaista Euroopan kulttuuriperintökongressia. Määräaika seuraavalle palkintokierrokselle hakemista varten on 9. syyskuuta 2013. Ensi vuoden palkintojenjakotilaisuus on määrä pitää Wienissä toukokuussa 2014.

Vuoden 2013 voittajat (aakkosjärjestyksessä maittain)

Luokka 1 — Konservointi

 1. Tallinn Seaplane Harbour, ESTONIA

 2. Peenemünde Power Station (DAS KRAFTWERK PEENEMÜNDE ), Usedom, GERMANY

 3. Taut’s Home (Tautes Heim), Berlin, GERMANY

 4. Propylaea Central Building (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ), Acropolis, ,Athens, GREECE

 5. Festetich Castle (Alsbóbogát, Kiskastély),Alsóbogát, HUNGARY

 6. The Forest of Saint Francis( Bosco di San FrancescoAssisi (PG)), Assisi, ITALY

 7. Railway Bridges in the Langstraat(Spoorweg Bruggen in de Langstraat), Drunen, THE NETHERLANDS

 8. Lyceum Passos Manuel (Liceu Passos Manuel), Lisbon, PORTUGAL

 9. Chalet of the Countess of Edla (Chalet da Condessa de Edla), Sintra, PORTUGAL

 10. Northern Romanesque (Románico Norte), Castile and León, SPAIN

 11. The Fountain of the Lions (La fuente de los leones), Granada, SPAIN

 12. Roman Theatre of Medellin (Teatro Romano de Medellín), SPAIN

 13. Abadia Retuerta LeDomaine (Abadia Retuerta LeDomaine), Sardón de Duero, Valladolid, SPAIN

 14. King’s Cross Station, London, UNITED KINGDOM

 15. Strawberry Hill, Twickenham, UNITED KINGDOM

Luokka 2 – Tutkimus

 1. Restauration des Machines Exceptionnelles de la Brasserie Wielemans Ceuppens (Restoration of the Exceptional Machines of Wielemans-Ceuppens Brewery), Brussels, BELGIUM

 2. Company Towns in European Textile Industry 1771-1914 (Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771-1914), Lodz, POLAND

 3. Granaries on Stilts: the Ancient Art of Building with Nature (Graneros Elevados: El Arte Perdido de Construir con la Naturaleza), Castropol, SPAIN

Tässä luokassa Europa Nostra -palkinto myönnettiin myös seuraavalle hankkeelle, joka on toteutettu EU:n Kulttuuri-ohjelmaan osallistumattomassa maassa:

The housing complex of Lignon: architectural study and intervention strategies (La cité du Lignon (1963-1971). Etude architecturale et stratégies d’intervention), Geneva, SWITZERLAND

  Luokka 3 — Kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ

  1. Fondation du Patrimoine, Paris, FRANCE

  2. Verein fur Kunst- und Kulturforderung in den Neuen Landern (VFK)( Association for the Promotion of Art and Culture in the Eastern Part of Germany), Berlin, GERMANY

  3. ESMA- Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments, Athens, GREECE

  4. Foundation Ricardo do Espírito Santo Silva (Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) (FRESS), Lisbon, PORTUGAL

  5. Martin Drury, London, UNITED KINGDOM

  Luokka 4 — Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

  1. Irish Walled Towns Network Educational Programme, Kilkenny, IRELAND

  2. Italian Places I Love (I Luoghi del Cuore), Milan, ITALY

  3. Wooden housing in Kuldiga old town (Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai), LATVIA

  4. SOS Azulejo Project (Projecto SOS Azulejo), Loures, PORTUGAL

  5. The Living Cabanyal Archive (Cabanyal Archivo Vivo), Valencia, SPAIN

  6. South Pennines Watershed Landscape, Bradford, UNITED KINGDOM

  Yhteyshenkilöt:

  Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam (+32-2) 295 96 67)

  Elena Bianchi (+31-70) 302 40 58; Twitter: @europanostra

  Giuseppe Simone (+31-70) 302 40 59


Side Bar