Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. března 2013

Vyhlášení vítězů ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2013

Evropská komise a organizace Europa Nostra (podrobnosti dále v textu) dnes oznámily vítěze ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2013. Z téměř dvou set nominovaných projektů bylo vybráno 30 vítězů ve čtyřech kategoriích: památková péče; výzkum; mimořádný přínos; vzdělávání, odborná příprava a osvěta. Slavnostní předání cen proběhne dne 16. června v Ódeionu Héróda Attika v Aténách za přítomnosti řeckého prezidenta Karolose Papouliase, který převzal záštitu nad akcí, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou a světoznámého operního pěvce a předsedy organizace Europa Nostra Plácida Dominga. Šest ze třiceti vítězných projektů získá v Aténách „hlavní cenu“ a jeden projekt, o kterém bylo rozhodnuto v internetovém hlasování uspořádaném sdružením Europa Nostra, obdrží cenu veřejnosti.

„Srdečně blahopřeji vítězům letošního ročníku, kteří prokázali nejenom svoji profesionalitu, ale také vášeň pro naše úžasně bohaté a rozmanité kulturní dědictví. Z minulosti můžeme čerpat mnoho poznatků pro přítomnost a budoucnost: proto je důležité, aby co nejvíce lidí dokázalo ocenit naše dědictví již dnes a abychom podnikli vše pro jeho zachování i pro budoucí generace. Evropská komise bude i nadále podporovat tuto cenu a další projekty v oblasti kulturního dědictví prostřednictvím nového programu Tvůrčí Evropa, jakož i prostřednictvím jiných nástrojů financování EU,“ uvedla komisařka Vassiliou.

„Při příležitosti 50. výročí tohoto celoevropského hnutí bych rád vzdal poctu těmto pozoruhodným úspěchům, které jsou důkazem velké angažovanosti evropských občanů a společenství. Jsem rád, že zlaté výročí organizace Europa Nostra slavíme právě v Evropském roce občanů. Je to vynikající příležitost ke zdůraznění jedinečného potenciálu kulturního dědictví a k posílení občanské odpovědnosti a pocitu sounáležitosti v rámci evropské rodiny. Kulturní dědictví je naším zdrojem a motorem tvořivosti a vynalézavosti. Měli bychom být za ně vděčni a spolupracovat na záchraně kulturních pokladů pro budoucnost,“ dodal Plácido Domingo.

Souvislosti

Odborná porota složená z nezávislých odborníků z celé Evropy posuzuje projekty, jež jsou nominovány na cenu ve čtyřech kategoriích — památková péče; výzkum; mimořádný přínos; vzdělávání, odborná příprava a osvěta. Všechny vítězné projekty obdrží pamětní plaketu nebo pohár, vítězové „hlavní ceny“ také obnos ve výši 10 000 eur.

Ceny jsou udělovány s podporou programu EU „Kultura“, který od roku 2007 přispěl na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou přesahující 32 milionů eur. V této oblasti též poskytují podporu další programy financované EU: částkou 6 miliard eur přispěl v období 2007–2013 také Evropský fond pro regionální rozvoj. Z toho 3 miliardy eur jsou určeny na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy eur na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 milionů na podporu kulturních služeb, jako je odborné vzdělávání a vzdělávání v oblasti umění a kulturního dědictví. Dalších 150 milionů eur bylo od roku 1998 poskytnuto prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj.

Kulturní dědictví představuje významný – a často nedoceněný – příspěvek k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Je důležitou součástí odvětví kultury a tvůrčích odvětví, která poskytují pracovní příležitosti pro přibližně 8 milionů osob v celé EU a podílejí se až 4,5 % na tvorbě HDP v Evropě. Výdaje na péči o kulturní dědictví, vynakládané veřejnými i soukromými subjekty v EU, představují odhadem 5 miliard EUR ročně. Z údajů zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že 40 % celosvětového cestovního ruchu vykazuje kulturní rozměr. Kulturní dědictví je rovněž důležitým zdrojem pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Další informace:

Prezentace vítězných projektů (internetové stránky Europa Nostra)

http://ec.europa.eu/culture

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

http://flickr.com/photos/europanostra

http://www.youtube.com/europanostrachannel

Poznámka pro redaktory

Europa Nostra je celoevropská nevládní organizace, která působí jako hlas kulturního dědictví. Sdružuje 250 nevládních a neziskových organizací z více než 50 evropských zemí, jejichž členy je nejméně 5 milionů lidí. Rovněž ji podporuje více než 150 přidružených veřejných orgánů a společností a více než 1 500 jednotlivých členů. Tato ohromná síť odborníků a dobrovolníků je odhodlána zachovat kulturní dědictví Evropy pro současné i budoucí generace.

Slavnostní předání cen v Aténách je součástí výročního kongresu o evropském dědictví organizace Europa Nostra. Kandidatury na příští ceny mohou být předkládány do 9. září 2013. Příští udělení cen se má uskutečnit ve Vídni v květnu 2014.

Vítězné projekty roku 2013 (abecední řazení podle zemí)

Kategorie 1 – Památková péče

 1. Námořní muzeum v Tallinu, ESTONSKO

 2. Les sv. Františka (Bosco di San Francesco – Assisi (PG)), Assisi, ITÁLIE

 3. Zámek Festetich (Alsbóbogát, Kiskastély),Alsóbogát, MAĎARSKO

 4. Elektrárna v Peenemünde (DAS KRAFTWERK PEENEMÜNDE ), Usedom, NĚMECKO

 5. Tautův rodinný dům (Tautes Heim), Berlín, NĚMECKO

 6. Železniční mosty v Langstraatu (Spoorweg Bruggen in de Langstraat), Drunen, NIZOZEMSKO

 7. Lyceum Passos Manuel (Liceu Passos Manuel), Lisabon, PORTUGALSKO

 8. Sídlo hraběnky z Edly (Chalet da Condessa de Edla), Sintra, PORTUGALSKO

 9. Propylaje (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ), Akropolis, Atény, ŘECKO

 10. Nádraží Kings Cross, Londýn, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 11. Strawberry Hill, Twickenham, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 12. Románico Norte, Kastilie a León, ŠPANĚLSKO

 13. Lví fontána (La fuente de los leones), Granada, ŠPANĚLSKO

 14. Římské divadlo v Medellinu (Teatro Romano de Medellín), ŠPANĚLSKO

 15. Abadia Retuerta LeDomaine, Sardón de Duero, Valladolid, ŠPANĚLSKO

Kategorie 2 – Výzkum

 1. Restauration des Machines Exceptionnelles de la Brasserie Wielemans Ceuppens, Brusel, BELGIE

 2. Historický komplex textilních továren a obytných domů (1771–1914) (Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771–1914), Lodž, POLSKO

 3. Vyvýšené sýpky: architektura v souznění s přírodou (Graneros Elevados: El Arte Perdido de Construir con la Naturaleza), Castropol, ŠPANĚLSKO

V této kategorii se cena Europa Nostra uděluje také jednomu projektu z evropské země, která se neúčastní programu EU „Kultura“:

Obytný komplex v Lignonu (1963–1971): architektonická studie a intervenční strategie (La cité du Lignon (1963–1971). Etude architecturale et stratégies d’intervention), Ženeva, ŠVÝCARSKO

Kategorie 3 – Mimořádný přínos

 1. Fondation du Patrimoine, Paříž, FRANCIE

 2. Verein fur Kunst- und Kulturforderung in den Neuen Landern (VFK) (sdružení na podporu umění a kultury v nových spolkových zemích), Berlín, NĚMECKO

 3. Nadace Ricardo do Espírito Santo Silva (FRESS)(Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva) (FRESS), Lisabon, PORTUGALSKO

 4. ESMA — Výbor pro zachování Akropole, Atény, ŘECKO

 5. Martin Drury, Londýn, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Kategorie 4 – Vzdělávání, odborná příprava a osvěta

 1. Vzdělávací program „Irská opevněná města“, Kilkenny, IRSKO

 2. Místa, která mám rád (I Luoghi del Cuore), Milán, ITÁLIE

 3. Dřevěná obydlí ve starém městě Kuldiga (Aktivitāšu komplekss Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanai), LOTYŠSKO

 4. Projekt SOS Azulejo (Projecto SOS Azulejo), Loures, PORTUGALSKO

 5. Krajina v obvlasti rozvodí, jižní Peniny, Bradford, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 6. Projekt „Cabanyal Archivo Vivo“, Valencie, ŠPANĚLSKO

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Elena Bianchi (+31 703024058), Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone (+31 703024059)


Side Bar