Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. marca 2013

Podnebni ukrepi: oblikovanje globalnega sporazuma o podnebnih spremembah za leto 2015

Evropska komisija je danes sprejela posvetovalno sporočilo, ki začenja javno razpravo o tem, kako najbolje oblikovati nov mednarodni sporazum za boj proti podnebnim spremembam. Posvetovalno sporočilo zastavlja ključna vprašanja in zainteresirane strani vabi k predložitvi mnenj o novem sporazumu, ki bo pripravljen do konca leta 2015 in se bo uporabljal od leta 2020.

Evropska komisarka za podnebno politiko Connie Hedegaard je povedala: „V Københavnu so svetovni voditelji določili cilj, da je globalno segrevanje treba zadržati pod 2 °C, da preprečimo najbolj škodljive učinke podnebnih sprememb. To je sicer dobro, vendar očitno ni dovolj, saj se svet vsak dan bolj oddaljuje od teh ciljev. Vsi se moramo bolj potruditi. Če želimo v teh prizadevanjih uspeti, je bistveno, da sprejmemo ambiciozen mednarodni sporazum, v okviru katerega se bodo vsa večja gospodarstva zavezala k ukrepom v skladu s svojimi trenutnimi in prihodnjimi zmožnostmi. To sporočilo je vabilo k predložitvi prispevkov, ki bodo pomagali pri oblikovanju stališča EU in prispevali h karseda učinkovitemu dogovoru leta 2015.“

Posvetovalno sporočilo poziva zainteresirane strani, države članice in institucije EU k predložitvi prispevkov v zvezi s tem, kako bi najbolje oblikovali sporazum za leto 2015, ki bo določil mednarodno ureditev za boj proti podnebnim spremembam po letu 2020.

Spletno javno posvetovanje bo potekalo do 26. junija. Konferenca zainteresiranih strani bo 17. aprila v Bruslju.

Zadržanje globalnega segrevanja pod 2 °C

Pogodbenice ZN so začele pogajanja o novem sporazumu o podnebju konec leta 2011 v Durbanu. Javno posvetovanje sovpada z za letos pričakovano okrepitvijo pogajanj.

Sporazum za leto 2015 bo moral obstoječi mozaik zavezujočih in nezavezujočih ureditev v okviru Konvencije ZN o podnebju in Kjotskega protokola združiti v enotno in celovito ureditev. Medtem ko so se EU, nekatere druge evropske države in Avstralija priključile pravno zavezujočemu drugemu ciljnemu obdobju Kjotskega protokola, je približno 60 drugih držav po svetu sprejelo različne vrste nezavezujočih obveznosti za zmanjšanje ali omejitev rasti emisij toplogrednih plinov.

Okrepitev prizadevanj v obdobju pred letom 2020 je prav tako ključnega pomena

Medtem ko potekajo mednarodna pogajanja o sporazumu za leto 2015, so se istočasno začela tudi vzporedna pogajanja v okviru Durbanske platforme, da bi našli načine za poglobitev globalnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, preden sporazum začne veljati leta 2020. S tem smo na glas priznali, da obstajajo velike razlike med trenutnimi zavezami držav v zvezi z emisijami za leto 2020 in tem, kar je potrebno, da si na svetovni ravni utremo pot do zadržanja dviga globalne temperature pod 2 °C.

Čeprav se posvetovalno sporočilo osredotoča na sporazum za leto 2015, pa tudi jasno nakazuje, da bo ukrepanje na svetovni ravni pred letom 2020 ključnega pomena pri usmerjanju politik v pravo smer, ki bo pripeljala do končnega uspeha.

Naslednji koraki

Komisija bo analizirala prejete odgovore, ki bodo prispevali k razvoju stališča EU o sporazumu za leto 2015.

Dodatne informacije:

Sporazum za leto 2015

Konferenca zainteresiranih strani

Okrepitev prizadevanj v obdobju pred letom 2020

Kontakta:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar