Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. maaliskuuta 2013

Ilmastotoimet: vuoden 2015 maailmanlaajuisen ilmastonmuutos­sopimuksen laadinta

Euroopan komissio hyväksyi tänään kuulemisasiakirjan, jolla käynnistetään julkinen keskustelu siitä, miten voitaisiin parhaiten muotoilla uusi kansainvälinen sopimus ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kuulemista koskevassa tiedonannossa esitetään keskeisiä kysymyksiä ja pyydetään sidosryhmien näkemyksiä uudesta sopimuksesta, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä ja jota on määrä soveltaa vuodesta 2020 alkaen.

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan "maailman johtajat asettivat Kööpenhaminassa tavoitteeksi rajoittaa maapallon lämpenemisen alle kahteen celsiusasteeseen, jotta ilmastonmuutoksen kaikkein ankarimmat vaikutukset voidaan torjua. Se on hyvä asia. Mutta koska maailma etääntyy päivä päivältä tästä tavoitteesta, se ei selvästikään riitä. Kaikkien on lisättävä toimiaan. Kunnianhimoinen kansainvälinen sopimus, jonka mukaan kaikki suuret taloudet sitoutuvat toteuttamaan toimia nykyisten ja tulevien mahdollisuuksiensa mukaisesti, on elintärkeä onnistumisen kannalta. Tämä asiakirja on kutsu auttaa muodostamaan EU:n kanta ja saavuttamaan mahdollisimman vahva sopimus vuonna 2015."

Kuulemista koskevassa tiedonannossa pyydetään sidosryhmiltä, jäsenvaltioilta ja EU:n toimielimiltä näkemyksiä siitä, miten vuoden 2015 sopimus voitaisiin laatia parhaiten; sopimuksessa vahvistetaan kansainvälinen järjestely ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen.

Verkossa toteutettava julkinen kuuleminen on käynnissä 26. kesäkuuta asti. Sidosryhmien konferenssi järjestetään Brysselissä 17. huhtikuuta.

Maapallon keskilämpötilan nousu pyritään rajoittamaan alle 2 celsiusasteeseen

YK:n osapuolet käynnistivät neuvottelut uudesta ilmastosopimuksesta vuoden 2011 loppupuolella Durbanissa. Julkinen kuuleminen osuu samaan aikaan kuin tänä vuonna odotettavissa oleva neuvottelujen tiiviimpi vaihe.

Vuoden 2015 sopimuksessa on koottava yhteen yhdeksi kattavaksi järjestelyksi nykyinen hajanainen kokoelma, johon kuuluu sitovia ja ei-sitovia järjestelyjä YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti. EU, muutama muu Euroopan maa ja Australia ovat liittyneet oikeudellisesti sitovaan toiseen Kioton pöytäkirjan mukaiseen velvoitekauteen, kun taas noin 60 muuta maata eri puolilta maailmaa on tehnyt erityyppisiä ei-sitovia sitoumuksia kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämisestä tai niiden kasvun rajoittamisesta.

Vuotta 2020 edeltävien toimien vauhdittaminen on sekin erittäin tärkeää

Samanaikaisesti vuoden 2015 sopimusta koskevien kansainvälisten neuvottelujen kanssa käynnistettiin rinnakkaiset neuvottelut Durbanin toimintaohjelman puitteissa, jotta löydettäisiin keinoja tehostaa maailmanlaajuista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ennen sopimuksen voimaantuloa vuonna 2020. Tässä heijastuu sen asian tunnustaminen, että maiden nykyisten, vuoteen 2020 tähtäävien päästösitoumusten ja sen, mitä tarvitaan maapallon lämpenemisen rajoittamiseen alle kahteen celsiusasteeseen, välillä on merkittävä kuilu.

Vaikka kuulemista koskevassa tiedonannossa keskitytään vuoden 2015 sopimukseen, siinä tehdään selväksi, että maailmanlaajuisesti ennen vuotta 2020 toteutettavat toimet ovat elintärkeitä, jotta toimintalinjat saadaan oikealle polulle ja sopimus voi onnistua.

Seuraavat vaiheet

Komissio tutkii saadut vastaukset, ja niitä käytetään materiaalina laadittaessa EU:n kantaa vuoden 2015 sopimukseen.

Lisätietoja

Vuoden 2015 sopimus

Sidosryhmien konferenssi

Vuotta 2020 edeltävien toimien tehostaminen

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar