Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 mars 2013

Gemensamt uttalande av Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, och Japans premiärminister, Shinzo Abe

Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy och Japans premiärminister, Shinzo Abe, samtalade i dag per telefon efter en senareläggning av det 21:a toppmötet mellan Japan och Europeiska unionen (EU).

Ledarna erinrar om de fördjupade förbindelserna mellan Japan sedan 1991 års gemensamma deklaration och den djupgående omvandlig som under senare år pågår i hela världen och delar uppfattningen att Japan och EU, som globala partner med gemensamma värderingar, bör lyfta sina förbindelser till ett högre, mer strategiskt plan, och göra dem mer varaktiga. De har åtagit sig att öka sina gemensamma ansträngningar för att förverkliga detta mål.

Ledarna beslutade att inleda förhandlingar om ett avtal som omfattar politiskt, globalt och sektoriellt samarbete och ett ekonomiskt partnerskapsavtal/frihandelsavtal som tar sin utgångspunkt i det gemensama synsätt vad gäller omfattning och ambitionsnivå som diskussionerna ledde fram till. Ledarna noterade med tillfredsställelse att förhandlingarna inleds i april och gav uttryck för sin vilja att så snart som möjligt ingå dessa två avtal. Det ekonomiska partnerskapsavtalet/frihandelsavtalet bör vara djupgående och omfattande och ta upp alla frågor av gemensamt intresse för att stimulera ekonomisk tillväxt både i Japan och i EU och på så sätt bidra till världsekonomins utveckling. Eftersom avtalet omfattar politiskt, globalt och sektoriellt samarbete skulle det utgöra en rättslig grund för att främja ett starkare partnerskap när man löser ett flertal bilaterala och globala frågor som en del av ett gemensamt bidrag till global stabilitet, säkerhet och hållbar tillväxt.

Ledarna bekräftade sitt fortsatta globala engagemang för att främja en stark, hållbar och balanserad tillväxt och säkra den finansiella stabiliteten i världsekonomin. I detta sammanhang utbytte ledarna åsikter om situationen i Cypern samt om mer övergripande åtgärder för att stärka den ekonomiska och monetära unionens struktur. Premiärminister Abe betonade att han förstår vikten av EU:s fortsatta insatser mot stabilitet i den europeiska ekonomin, och bekräftade att Japan kommer att fortsätta att ge sitt stöd till dessa insatser. Han angav även i stora drag de politiska åtgärder som hans regering hade vidtagit för att blåsa liv i Japans ekonomi. Ledarna erkänner betydelsen av politiska åtgärder från båda sidor som insatser mot en global återhämtning och bekräftade behovet av att uppfylla alla G20-åtaganden och såg fram emot att arbeta tillsammans i G20 mot detta mål.

Ledarna diskuterade också bilateralt samarbete och regionala frågor, inklusive säkerhetsfrågor i östra Asien, Mellanöstern och i Sahel.

Ledarna beslutade att ändra datum för toppmötet snarast möjligt och uttryckte förväntningar om att toppmötet skulle ge ytterligare en politisk impuls åt deras samarbete.

Närmare upplysningar:

MEMO/13/282 EU:s frihandelsavtal — Var står vi?

MEMO/13/283 Ett frihandelsavtal mellan EU och Japan

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar