Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. marca 2013

Skupna izjava predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa, predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuyja in japonskega predsednika vlade Shinzoja Abeja

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in japonski predsednik vlade Shinzo Abe so po odložitvi 21. srečanja na vrhu med Japonsko in Evropsko unijo spregovorili prek telefonske konference.

Voditelji so se pogovarjali o poglobitvi odnosov med EU in Japonsko od skupne izjave iz leta 1991 in o korenitih spremembah po svetu v zadnjih letih. Strinjali so se, da bi morali Japonska in EU kot globalni partnerici s skupnimi vrednotami svoje medsebojne odnose dopolniti na višji, strateški ravni in jih dolgoročno še utrditi. Zavezali so se, da si bodo skupno še močneje prizadevali za dosego tega cilja.

Voditelji so se odločili za začetek pogajanj za sklenitev sporazuma, ki bi zajemal politično, globalno in sektorsko sodelovanje, ter sporazuma o gospodarskem partnerstvu oziroma prostotrgovinskega sporazuma, ki bi temeljil na skupno dogovorjenem področju uporabe in ravni ambicij. Pogajanja se bodo v zadovoljstvo vseh začela aprila in sogovorniki so izrazili zavezanost čim prejšnji sklenitvi teh dveh sporazumov. Sporazum o gospodarskem partnerstvu oziroma prostotrgovinski sporazum bi moral biti podroben in celosten ter zajemati vsa vprašanja v skupnem interesu, da bi spodbujal gospodarsko rast na Japonskem in v EU ter tako prispeval k razvoju svetovnega gospodarstva. Sporazum, ki bi zajemal politično, globalno in sektorsko sodelovanje, bi zagotovil pravno podlago za spodbujanje močnejšega partnerstva pri reševanju najrazličnejših dvostranskih in globalnih vprašanj kot del skupnega prispevka k svetovni stabilnosti, varnosti in trajnostni rasti.

Voditelji so potrdili, da bodo nadaljevali svoja globalna prizadevanja za krepitev močne, trajnostne in uravnotežene rasti ter za zagotovitev finančne stabilnosti svetovnega gospodarstva. Ob tem so si izmenjali tudi mnenja glede razmer na Cipru in glede splošnejših ukrepov za okrepitev arhitekture gospodarske in monetarne unije. Predsednik vlade Shinzo Abe je poudaril svoje razumevanje pomena stalnih prizadevanj EU za stabilnost evropskega gospodarstva in potrdil, da jo bo Japonska pri tem še naprej podpirala. Nanizal je tudi strateške ukrepe, ki jih je japonska vlada sprejela za revitalizacijo japonskega gospodarstva. Po priznanju, da so v prizadevanjih za okrevanje svetovnega gospodarstva pomembni strateški ukrepi obeh strani, so voditelji znova potrdili, da je nujno treba izpolniti zaveze skupine G20. Izrazili so tudi zadovoljstvo nad pričakovanim nadaljnjim sodelovanjem v skupini G20 na tem področju.

Na koncu so si izmenjali mnenja glede dvostranskega sodelovanja in regionalnih vprašanj, med drugim v zvezi z varnostnimi razmerami v Vzhodni Aziji, na Bližnjem Vzhodu in v Sahelu.

Voditelji so se odločili, da bodo srečanje na vrhu organizirali takoj ko bo mogoče, in izrazili pričakovanje, da bo to srečanje še bolj spodbudilo njihovo medsebojno sodelovanje.

Več informacij:

MEMO/13/282 Kako EU napreduje s sklenitvami sporazumov o prosti trgovini?

MEMO/13/283 Sporazum o prosti trgovini med EU in Japonsko

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Leonor Ribeiro Da Silva +32 22988155

Raquel Maria Patricio Gomes +32 22974814

John Clancy +32 22953773


Side Bar