Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 25. marca 2013

Spoločné vyhlásenie predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa, predsedu Európskej rady Hermana van Rompuya a predsedu vlády Japonska Shinza Abea

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, predseda Európskej rady Herman van Rompuy a predseda vlády Japonska Shinzo Abe mali dnes v nadväznosti na odloženie 21. samitu medzi Japonskom a Európskou úniou (EÚ) telefonický rozhovor.

Odvolávajúc sa na prehlbovanie vzťahov medzi Japonskom a EÚ od spoločného vyhlásenia z roku 1991 a v dôsledku hlbokej zmeny, ktorou svet už niekoľko rokov prechádza, lídri zastávajú názor, že by Japonsko a EÚ, ako globálni partneri zdieľajúci spoločné hodnoty, mali svoje vzťahy pozdvihnúť na vyššiu, strategickejšiu rovinu a upevňovať ich. Zaviazali sa, že na dosiahnutie tohto cieľa zintenzívnia svoje spoločné úsilie.

Lídri sa rozhodli začať rokovania o dohode, ktorá by sa vzťahovala na politickú, globálnu a odvetvovú spoluprácu, a o dohode o hospodárskom partnerstve (DHP)/dohode o voľnom obchode (FTA), ktoré sú založené na spoločných názoroch na rozsah a úroveň ambícií, ku ktorým sa dospelo v analýzach rozsahu pôsobnosti. Lídri privítali začiatok rokovaní v apríli a zaviazali sa k čo najskoršiemu uzavretiu týchto dvoch dohôd. DHP/FTA by mala byť rozsiahla a komplexná, mala by sa zaoberať všetkými otázkami spoločného záujmu s cieľom stimulovať hospodársky rast v Japonsku aj v EÚ a tým prispieť k rozvoju svetového hospodárstva. Dohoda vzťahujúca sa na politickú, globálnu a odvetvovú spoluprácu by, ako súčasť spoločného prínosu k celosvetovej stabilite, bezpečnosti a udržateľného rastu, poskytla právny základ pre podporu silnejšieho partnerstva pri riešení širokej škály dvojstranných a globálnych problémov.

Lídri potvrdili svoj pretrvávajúci globálny záväzok posilňovať pevný, udržateľný a vyvážený rast a zabezpečovať finančnú stabilitu svetového hospodárstva. V tejto súvislosti si lídri vymenili názory na situáciu na Cypre, ako aj na širšie opatrenia týkajúce sa posilnenia štruktúry hospodárskej a menovej únie. Predseda vlády Abe zdôraznil svoje chápanie významu pretrvávajúceho úsilia EÚ, ktoré smeruje k stabilite európskeho hospodárstva, a potvrdil, že Japonsko bude toto úsilie naďalej podporovať. Načrtol aj politické opatrenia, ktoré prijala jeho vláda na oživenie hospodárstva Japonska. Vzhľadom na to, že lídri uznávajú dôležitosť politických opatrení na oboch stranách, ako je úsilie o celosvetové oživenie, opätovne potvrdili, že je potrebné splniť všetky záväzky skupiny G20, a vyzvali k vzájomnej spolupráci v rámci tejto skupiny k dosiahnutiu tohto cieľa.

Lídri si tiež vymenili názory na bilaterálnu spoluprácu a regionálne otázky, vrátane bezpečnostných aspektov východnej Ázie, stredného východu a sahelskej oblasti.

Lídri sa rozhodli preložiť samit na najbližší možný termín a vyjadrili nádej, že prinesie ďalší politický impulz do ich spolupráce.

Ďalšie informácie

MEMO/13/282 Dohoda EÚ o voľnom obchode – kde sa nachádzame? (v angličtine)

MEMO/13/283 Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom (v angličtine)

{0>Contacts :<}0{>Kontaktné osoby:<0}

{0>Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)<}0{>Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)<0}

{0>Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)<}0{>Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)<0}

{0>Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)<}0{>Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)<0}

{0>John Clancy (+32 2 295 37 73)<}0{>John Clancy (+32 2 295 37 73)<0}


Side Bar