Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 marca 2013 r.

Wspólne oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy i premiera Japonii Shinzo Abe

W związku z przełożeniem 21. szczytu Japonia−Unia Europejska (UE) przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz premier Japonii Shinzo Abe odbyli w dniu dzisiejszym rozmowę telefoniczną.

Nawiązując do pogłębienia stosunków pomiędzy Japonią i UE od momentu podpisania wspólnej deklaracji w 1991 r., jak również znaczących zmian zachodzących na całym świecie w ostatnich latach, przywódcy zgodzili się, że Japonia i UE, jako partnerzy na arenie międzynarodowej podzielający wspólne wartości, powinni przejść do kolejnego etapu bardziej strategicznych i trwalszych relacji. Zobowiązali się oni do zwiększenia działań nakierowanych na osiągnięcie tego celu.

Przywódcy postanowili rozpocząć negocjacje w sprawie umowy obejmującej współpracę polityczną, globalną i sektorową oraz umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) / umowy o wolnym handlu (FTA), opartych na wspólnych opiniach co do ich zakresu i dążeń, sformułowanych podczas analiz zakresu. Przywódcy z zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie negocjacji w kwietniu i zobowiązali się do jak najszybszego zawarcia tych dwóch umów. Umowy EPA / FTA powinny być szeroko zakrojone i kompleksowe oraz obejmować wszystkie zagadnienia leżące we wspólnym interesie, w celu pobudzania wzrostu gospodarczego zarówno w Japonii jak i w UE oraz przyczyniania się w ten sposób do rozwoju gospodarki światowej. Porozumienie obejmujące współpracę polityczną, globalną i sektorową zapewni podstawy prawne umożliwiające propagowanie bliższej współpracy w zakresie rozwiązywania szeregu dwustronnych i globalnych kwestii. Przyczyni się ono do osiągnięcia stabilnej sytuacji i bezpieczeństwa na świecie oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Przywódcy potwierdzili swoje zaangażowanie w sprawy światowe, mające na celu pobudzenie silnego, trwałego i zrównoważonego wzrostu oraz zapewnienie stabilności finansowej światowej gospodarki. W tym kontekście przywódcy wymienili poglądy na temat sytuacji na Cyprze, jak również na temat szerszego zakresu środków mających wzmocnić strukturę unii gospodarczej i walutowej. Premier Abe podkreślił znaczenia nieustających starań UE na rzecz stabilności europejskiej gospodarki i potwierdził, że Japonia nadal będzie wspierać te wysiłki. Przedstawił również działania w ramach polityki, podjęte przez jego rząd w celu ożywienia gospodarki Japonii. Uznając znaczenie działań politycznych po obu stronach, stanowiących wysiłki na rzecz globalnego ożywienia gospodarczego, przywódcy potwierdzili potrzebę wypełnienia wszystkich zobowiązań podjętych na szczycie G20 i oczekują podjęcia wspólnych działań w ramach grupy G20, aby osiągnąć ten cel.

Przywódcy wymienili również opinie na temat dwustronnej współpracy i kwestii regionalnych, w tym na temat zagadnień dotyczących środowiska bezpieczeństwa Azji Wschodniej, Bliskiego Wschodu i regionu Sahelu.

Przywódcy podjęli decyzję o przesunięciu szczytu na jak najbliższy możliwy termin i wyrazili nadzieję, że będzie on stanowił kolejny polityczny impuls do współpracy.

Więcej informacji:

MEMO/13/282 Unijne umowy o wolnym handlu – aktualna sytuacja

MEMO/13/283 Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Japonią

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar