Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 maart 2013

Gezamenlijke verklaring van de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en de eerste minister van Japan, Shinzo Abe

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en de eerste minister van Japan, Shinzo Abe, hebben vandaag telefonisch vergaderd na het uitstellen van de 21ste topontmoeting tussen Japan en de Europese Unie (EU).

De drie politieke leiders brachten de verdieping van de betrekkingen tussen Japan en de EU sinds de gezamenlijke verklaring van 1991 in herinnering en de fundamentele veranderingen die de afgelopen jaren wereldwijd plaatsvinden, en zij waren het erover eens dat Japan en de EU als mondiale partners met gedeelde waarden hun betrekkingen op een hoger en meer strategisch plan zouden moeten tillen en duurzamer maken. Zij verbonden zich ertoe hun gezamenlijke initiatieven tot dat doel op te voeren.

De genoemde leiders besloten onderhandelingen te starten over een overeenkomst die politieke, algemene en sectorale samenwerking moet bestrijken en over een economische partnerschapsovereenkomst/vrijhandelsovereenkomst die is gebaseerd op de gemeenschappelijke zienswijzen over wat tijdens de verkennende gesprekken als streefdoel was aangemerkt. De leiders verwelkomden de start van de onderhandelingen in april en verbonden zich tot een zo spoedig mogelijke sluiting van deze twee overeenkomsten. De partnerschapsovereenkomst/vrijhandelsovereenkomst moet diepgaand en omvattend zijn, en alle kwesties bestrijken van gemeenschappelijk belang om de economische groei in Japan en de EU te stimuleren en daarmee bij te dragen tot de ontwikkeling van de wereldeconomie. De overeenkomst over politieke, algemene en sectorale samenwerking moet een wettelijke grondslag bieden om een sterker partnerschap te mogelijk te maken voor de aanpak van een breed spectrum van bilaterale en mondiale problemen als onderdeel van een gezamenlijke bijdrage tot mondiale stabiliteit, veiligheid en duurzame groei.

De leiders bevestigden hun blijvend engagement om wereldwijd sterke, duurzame en evenwichtige groei te stimuleren en de financiële stabiliteit van de wereldeconomie te verzekeren. In deze context wisselden zij van gedachten over de situatie in Cyprus en de meer algemene maatregelen om de structuur van de economische en monetaire unie te versterken. Eerste minister Abe wees er met klem op dat het van het grootste belang is dat de EU voortdurende inspanningen blijft leveren voor de stabiliteit van de Europese economie en hij bevestigde dat Japan deze inspanningen zou blijven steunen. Hij beschreef tevens de beleidsmaatregelen van zijn regering om de economie van Japan weer op de been te helpen. In de wetenschap dat beleidsacties van beide kanten noodzakelijk zijn voor een mondiale heropleving, bevestigden de leiders de noodzaak om alle verbintenissen van de G-20 na te komen, en zien zij uit naar samenwerking met de G-20 tot dit doel.

De leiders wisselden ook van gedachten over bilaterale samenwerking en regionale kwesties, met inbegrip van het veiligheidsklimaat van Oost-Azië, het Midden-Oosten en de Sahel.

De leiders besloten zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vast te stellen voor de topontmoeting en gaven uitdrukking aan hun verwachting dat de topontmoeting een verdere politieke stimulans zou zijn voor de onderlinge samenwerking.

Verdere informatie:

MEMO/13/282 The EU's free trade agreements – where are we?

MEMO/13/283 A Free Trade Agreement between the EU and Japan

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar