Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. martā

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu, Eiropadomes priekšsēdētāja Hermaņa van Rompeja un Japānas premjerministra Šindzo Abes kopīgs paziņojums

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs un Japānas premjerministrs Šindzo Abe šodien sazinājās pa tālruni pēc tam, kad tika atlikta Japānas un Eiropas Savienības (ES) 21. galotņu tikšanās.

Atceroties Japānas un ES attiecību padziļināšanos kopš 1991. gada kopīgās deklarācijas un ņemot vērā pamatīgās pārmaiņas, kas pēdējos gados notiek visā pasaulē, vadītāji bija vienisprātis, ka Japānai un ES – pasaules mēroga partneriem, kuriem ir kopējas vērtības – būtu vēl vairāk jāpadziļina attiecības, padarot tās stratēģiskākas un noturīgākas. Viņi izteica apņemšanos padarīt intensīvākus kopīgos centienus šā mērķa sasniegšanai.

Vadītāji nolēma sākt sarunas par nolīgumu, kas attiektos uz politisku, globālu un nozaru sadarbību, un ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN)/brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN), balstoties uz priekšizpētē panāktiem vienotiem uzskatiem par to tvērumu un vērienīguma pakāpi. Vadītāji atzinīgi novērtēja sarunu uzsākšanu aprīlī un izteica apņemšanos noslēgt abus minētos nolīgumus iespējami drīz. EPN/BTN vajadzētu būt dziļam un visaptverošam, un tam būtu jāattiecas uz visiem jautājumiem, kas ir kopējās interesēs, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi gan Japānā, gan ES un tādējādi veicinātu pasaules ekonomikas attīstību. Nolīgums, kas attiektos uz politisko, globālo un nozaru sadarbību, nodrošinātu juridisku pamatu ciešāku partnerattiecību veidošanai, lai risinātu plašu divpusēju un globālu jautājumu loku, veidojot kopēju devumu stabilitātei, drošībai un ilgtspējīgai izaugsmei pasaulē.

Vadītāji apliecināja savu turpmāko atbalstu spēcīgas, ilgtspējīgas un līdzsvarotas izaugsmes veicināšanai un pasaules ekonomikas finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Šajā saistībā vadītāji apmainījās ar viedokļiem par situāciju Kiprā, kā arī par plašāka mēroga pasākumiem ekonomiskās un monetārās savienības struktūras stiprināšanai. Premjerministrs Abe uzsvēra savu izpratni par to, cik svarīgi ir pastāvīgie ES centieni stiprināt Eiropas ekonomiku, un apliecināja, ka Japāna turpinās atbalstīt šos centienus. Viņš izklāstīja arī rīcībpolitikas pasākumus, kurus viņa vadītā valdība ir veikusi, lai stimulētu Japānas ekonomiku. Atzīstot, ka abu pušu veiktie rīcībpolitikas pasākumi ir svarīgi pasaules ekonomikas atveseļošanai, vadītāji vēlreiz apstiprināja nepieciešamību izpildīt visas G20 saistības un izteica gatavību turpināt darbu G20 forumā, lai īstenotu šo mērķi.

Vadītāji arī apmainījās ar viedokļiem par divpusējo sadarbību un reģionāliem jautājumiem, tai skaitā drošības situāciju Austrumāzijā, Vidējos Austrumos un Sāhelas reģionā.

Vadītāji nolēma rīkot atlikto galotņu tikšanos iespējami drīz un pauda cerības, ka galotņu tikšanās sniegs jaunu politisku stimulu savstarpējai sadarbībai.

Plašākai informācijai

MEMO/13/282 ES brīvās tirdzniecības nolīgumi – pašreizējais stāvoklis

MEMO/13/283 Brīvās tirdzniecības nolīgums starp ES un Japānu

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar