Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 25 d., Briuselis

Bendras Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso, Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Hermano Van Rompuy ir Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe pareiškimas

Nukėlus 21-ąjį Japonijos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimą, Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy ir Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe šiandien kalbėjosi telefonu.

Prisimindami nuo 1991 m. bendros deklaracijos stiprėjančius Japonijos ir ES ryšius ir pastaraisiais metais visame pasaulyje vykstančius esminius pokyčius, vadovai sutarė, kad Japonijos ir ES – bendras vertybes puoselėjančių pasaulinių partnerių – ryšiai turėtų pasiekti aukštesnį ir strategiškesnį lygmenį bei tapti tvirtesni. Jie įsipareigojo dėti daugiau bendrų pastangų siekdami šio tikslo.

Vadovai nusprendė pradėti derybas dėl susitarimo, skirto politiniam, pasauliniam ir sektorių bendradarbiavimui, ir dėl ekonominės partnerystės susitarimo ir (arba) laisvosios prekybos susitarimo. Jos būtų grindžiamos bendra nuomone dėl susitarimų taikymo srities ir užmojo, kurios prieita nustatant bendradarbiavimo apimtį. Vadovai palankiai įvertino tai, kad derybos prasidės balandžio mėn., ir pareiškė įsipareigojantys užtikrinti, kad šie du susitarimai būtų sudaryti kuo greičiau. Ekonominės prekybos susitarimas ir (arba) laisvosios prekybos susitarimas turi būti nuodugnus ir visapusiškas, juo turėtų būti atsižvelgta į visus bendros svarbos klausimus, kad būtų spartinamas ir Japonijos, ir ES ekonomikos augimas ir taip susitarimu būtų prisidedama prie pasaulio ekonomikos vystymosi skatinimo. Politiniam, pasauliniam ir sektorių bendradarbiavimui skirtu susitarimu būtų sukurtas teisinis pagrindas tvirtesnės partnerystės skatinimui, kad būtų sprendžiami įvairūs dvišaliai ir pasaulinės svarbos klausimai bendromis pastangomis didinant stabilumą, saugumą ir tvarų augimą pasaulyje.

Vadovai patvirtino, kad jie ir toliau dalyvaus pasaulio mastu skatinant tvirtą, tvarų ir subalansuotą augimą bei užtikrinant pasaulio ekonomikos finansinį stabilumą. Todėl jie pasikeitė nuomonėmis apie padėtį Kipre ir apie platesnio masto priemones, kuriomis siekiama stiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrą. Ministras pirmininkas Sh. Abe pabrėžė, kad jis supranta nuolatinių ES pastangų siekti Europos ekonomikos stabilumo svarbą, ir patvirtino, kad Japonija ir toliau jas rems. Jis taip pat bendrais bruožais išdėstė, kokių politikos priemonių ėmėsi jo vyriausybė, kad atgaivintų Japonijos ekonomiką. Pripažindami abiejų pusių politinių veiksmų, kaip pastangų skatinti pasaulio ekonomikos atsigavimą, svarbą, vadovai dar kartą patvirtino, kad reikia įgyvendinti visus Didžiojo dvidešimtuko šalių įsipareigojimus. Jie išreiškė politinę valią bendradarbiauti Didžiojo dvidešimtuko šalių grupėje siekdami šio tikslo.

Vadovai taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl dvišalio bendradarbiavimo ir regioninių klausimų, įskaitant Rytų Azijos, Artimųjų Rytų ir Sahelio regiono saugumo padėtį.

Jie nusprendė kuo greičiau nustatyti kitą aukščiausiojo lygio susitikimo laiką ir išreiškė viltį, kad šiuo susitikimu jų bendradarbiavimui bus suteiktas naujas politinis postūmis.

Daugiau informacijos:

MEMO/13/282 ES laisvosios prekybos susitarimai. Dabartinė padėtis

MEMO/13/283 ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimas

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (32-2) 295 30 70

Leonor Ribeiro Da Silva (32-2) 298 81 55

Raquel Maria Patricio Gomes (32-2) 297 48 14

John Clancy (32-2) 295 37 73


Side Bar