Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. maaliskuuta 2013

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn ja Japanin pääministerin Shinzo Aben yhteinen lausuma

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Japanin pääministeri Shinzo Abe keskustelivat tänään puhelimessa sen jälkeen, kun Japanin ja Euroopan unionin välistä 21. huippukokousta oli päätetty siirtää.

Johtajat muistuttivat Japanin ja EU:n välisten suhteiden syventymisestä vuonna 1991 annetun yhteisen julistuksen jälkeen sekä koko maailmassa viime vuosina käynnissä olleesta perustavanlaatuisesta muutoksesta. He olivat yhtä mieltä siitä, että Japani ja EU ovat globaaleja kumppaneita, joilla on yhteiset arvot, ja että niiden olisi kehitettävä suhteitaan tasokkaammiksi ja strategisemmiksi ja lujitettava niitä. He sitoutuivat vauhdittamaan yhteisiä pyrkimyksiään tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Johtajat päättivät käynnistää neuvottelut sopimuksesta, joka koskisi poliittista, globaalia ja alakohtaista yhteistyötä, sekä talouskumppanuussopimuksesta / vapaakauppasopimuksesta. Neuvottelut perustuisivat sopimusten piiriin tulevien alojen kartoittamisen perusteella luotuihin yhteisiin näkemyksiin sopimusten laajuudesta ja tavoitteellisuudesta. Johtajat olivat tyytyväisiä siihen, että neuvottelut ovat alkamassa huhtikuussa ja totesivat olevansa sitoutuneet siihen, että sopimukset saadaan tehtyä mahdollisimman pian. Talouskumppanuussopimuksen/vapaakauppasopimuksen olisi oltava pitkälle menevä ja laaja-alainen, ja sen olisi katettava kaikki yhteisen edun piiriin kuuluvat kysymykset, jotta se vauhdittaisi talouskasvua sekä Japanissa että EU:ssa ja edistäisi sen myötä myös maailmantalouden kehitystä. Poliittista, globaalia ja alakohtaista yhteistyötä koskeva sopimus loisi oikeudellisen perustan vahvemman kumppanuuden edistämiselle, sillä siinä käsiteltäisiin monenlaisia kahdenvälisiä ja globaaleja kysymyksiä. Samalla se edistäisi osaltaan maailmanlaajuista vakautta, turvallisuutta ja kestävää kasvua.

Johtajat vahvistivat osallistuvansa edelleen kansainvälisesti vahvan, kestävän ja tasapainoisen kasvun edistämiseen ja maailmantalouden rahoitusvakauden turvaamiseen. Tähän liittyen he vaihtoivat näkemyksiä Kyproksen tilanteesta sekä laajemmista toimenpiteistä talous- ja rahaliiton rakenteen lujittamiseksi. Pääministeri Abe korosti ymmärtävänsä, miten tärkeitä EU:n jatkuvat ponnistelut Euroopan talouden vakauttamiseksi ovat, ja vahvisti Japanin jatkavan niiden tukemista. Hän myös selosti pääpiirteissään, mitä poliittisia toimenpiteitä hänen hallituksensa on toteuttanut Japanin talouden elvyttämiseksi. Kaikki johtajat tunnustivat kummankin osapuolen toteuttamien poliittisten toimien merkityksen maailmanlaajuisen elpymisen edistämiseksi sekä vahvistivat jälleen, kuinka tarpeellista on täyttää kaikki G20-sitoumukset. He totesivat odottavansa G20-ryhmän piirissä tehtävää yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Johtajat vaihtoivat näkemyksiä myös kahdenvälisestä yhteistyöstä ja alueellisista kysymyksistä sekä Itä-Aasian, Lähi-idän ja Sahelin alueen turvallisuusympäristöstä.

He päättivät määrittää huippukokoukselle uuden ajankohdan mahdollisimman pian ja ilmoittivat odottavansa, että osapuolten välinen yhteistyö saa huippukokouksesta uuden poliittisen sysäyksen.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE/13/282 The EU's free trade agreements – where are we?

TAUSTATIEDOTE/13/283 A Free Trade Agreement between the EU and Japan

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32-2) 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32-2) 297 48 14)

John Clancy (+32-2) 295 37 73)


Side Bar