Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. märts 2013

Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso, Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Jaapani peaministri Shinzo Abe ühisavaldus

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Jaapani peaminister Shinzo Abe pidasid täna ühise telefonikõne, kuna Jaapani ja Euroopa Liidu 21. tippkohtumine tuli edasi lükata.

Kuigi Jaapani ja ELi suhted on pärast 1991. aasta ühisavaldust süvenenud, olid juhid ühte meelt, et Jaapan ja EL, kes on ühiseid väärtusi jagavad rahvusvahelised partnerid, peaksid viima oma suhted uuele strateegilisemale tasemele ja tugevdama neid. Selle saavutamiseks lubasid mõlemad pooled tugevdada ühiseid püüdlusi.

Juhid otsustasid alustada läbirääkimisi kahe lepingu sõlmimiseks, millest esimene hõlmaks poliitilist, üleilmset ja sektoripõhist koostööd ning teine oleks majanduskoostöö ja vabakaubandusleping. Aluseks võetakse ühised seisukohad, milleni on jõutud lepingute ulatust ja eesmärke käsitlevate arutelude käigus. Liidrid toetasid läbirääkimiste alustamist aprillis ja lubasid anda oma panuse mõlema lepingu võimalikult kiireks sõlmimiseks. Majanduskoostöö ja vabakaubandusleping peaks olema põhjalik ja laiaulatuslik ning selles tuleks käsitleda kõiki ühist huvi pakkuvaid küsimusi, et soodustada majanduskasvu nii Jaapanis kui ka ELis ning toetada sellega maailmamajanduse arengut. Poliitilise, üleilmse ja sektoripõhise koostöö lepinguga loodaks õiguslik alus tugevamale partnerlusele ning selles tuleks käsitleda nii omavahelisi kui ka kogu maailma puudutavaid teemasid, kuna kogu maailma stabiilsusse, julgeolekusse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tuleb panustada ühiselt.

Juhid kinnitasid, et nad jätkavad tööd tugeva, jätkusuutliku ja tasakaalus majanduskasvu ning üleilmse finantsstabiilsuse nimel. Sellega seoses vahetasid juhid mõtteid ka olukorra üle Küprosel ja arutati, kuidas tugevdada majandus- ja rahaliidu struktuuri. Peaminister Shinzo Abe märkis, et ta mõistab ELi jätkuvate jõupingutuste tähtsust Euroopa majanduse stabiilsuse tagamisel, ja kinnitas, et Jaapan jätkab nende jõupingutuste toetamist. Ta tõi esile ka poliitikameetmed, mida tema valitsus on Jaapanis majanduse elavdamiseks võtnud. Tunnistades mõlema poole võetud poliitikameetmete olulisust maailmamajanduse elavdamisel, kinnitasid juhid veelkord, et vaja on täita G20 võetud kohustused ning et nad on valmis selle nimel tegema G20s koostööd.

Juhid arutasid ka kahepoolset koostööd ja piirkondlikke teemasid, sealhulgas Ida-Aasia, Lähis-Ida ja Saheli piirkonna julgeolek.

Juhid otsustasid korraldada tippkohtumise esimesel võimalusel ja väljendasid lootust, et tippkohtumine annab nende koostööle täiendava poliitilise tõuke.

Lisateave:

MEMO/13/282 ELi vabakaubanduslepingud ja nende praegune seis

MEMO/13/283 Vabakaubandusleping ELi ja Jaapani vahel

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar