Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. marts 2013

Fælles erklæring fra Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy og Japans premiereminister, Shinzo Abe

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy og den japanske premiereminister, Shinzo Abe, havde en telefonsamtale i dag efter udskydelsen af det 21. topmøde mellem Japan og Den Europæiske Union (EU).

Under henvisning til de styrkede forbindelser mellem Japan og EU siden den fælles erklæring fra 1991 og de gennemgribende forandringer, som inden for de seneste år har fundet sted på verdensplan, var lederne enige om, at Japan og EU, som globale partnere med fælles værdier, burde løfte deres forbindelser op på et højere og mere strategisk niveau og fremtidssikre dem. De forpligtede sig til at intensivere deres fælles indsats for at nå det mål.

Lederne besluttede at indlede forhandlinger om en aftale, som dækker politisk, globalt og sektorspecifikt samarbejde og en økonomisk partnerskabsaftale (EPA) / en frihandelsaftale (FTA) funderet på det omfang og ambitionsniveau, som de nåede til enighed om i afgrænsningen af anvendelsesområdet. Lederne bifaldt forhandlingernes indledning i april og udtrykte deres vilje til hurtigst muligt at få indgået disse to aftaler. Den økonomiske partnerskabsaftale / frihandelsaftalen bør være tilbundsgående og omfattende og behandle alle spørgsmål af fælles interesse med henblik på at stimulere økonomisk vækst i såvel Japan som EU og derved bidrage til udviklingen af verdensøkonomien. Aftalen, som dækker politisk, globalt og sektorspecifikt samarbejde, vil sikre et retligt grundlag for fremme af et stærkere partnerskab i håndteringen af en lang række bilaterale og globale emner som led i et fælles bidrag til global stabilitet, sikkerhed og bæredygtig udvikling.

Lederne bekræftede deres fortsatte globale engagement i at fremme en stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst og sikre finansiel stabilitet i verdensøkonomien. I den forbindelse havde lederne en meningsudveksling om situationen på Cypern og de videre tiltag til en styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions opbygning. Premiereminister Shinzo Abe understregede sin forståelse for betydningen af EU's fortsatte indsats for at stabilisere den europæiske økonomi og bekræftede, at Japan fortsat vil støtte disse bestræbelser. Han skitserede ligeledes de politiske initiativer, som hans regering havde taget for at puste nyt liv i den japanske økonomi. Lederne erkender betydningen af en politisk indsats fra begge parters side for at nå målet om et globalt økonomisk opsving og bekræftede behovet for at leve op til alle G20 forpligtelser. De ser frem til at arbejde sammen i G20 med det mål for øje.

Lederne udvekslede tillige synspunkter om bilateralt samarbejde og regionale emner, herunder sikkerhedsklimaet i Østasien, Mellemøsten og Sahel.

Lederne besluttede at afholde topmødet snarest muligt og udtrykte forventning om, at topmødet ville give yderligere rygstød til deres samarbejde.

Yderligere oplysninger:

MEMO/13/282 EU's frihandelsaftaler - hvor er vi?

MEMO/13/283 En frihandelsaftale mellem EU og Japan

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar