Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 martie 2013

O Uniune Europeană mai atractivă pentru studenții și cercetătorii străini

Uniunea Europeană trebuie să atragă cercetători și studenți talentați din afara UE care, prin cunoștințele și competențele lor, pot contribui la creștere și competitivitate. Peste 200 000 de studenți și cercetători din afara UE profită, în fiecare an, de ocazia de a veni temporar în Europa. Totuși, prea mulți dintre aceștia trebuie să facă față unor impedimente birocratice inutile. Normele actuale pentru obținerea unei vize pentru studenți sau a unui permis de ședere sunt adesea complexe și neclare; procedurile pot fi de lungă durată și variază considerabil de la un stat membru la altul, iar transferul dintr-un stat membru în altul poate fi foarte dificil sau chiar imposibil. Se reduce astfel posibilitatea țărilor UE de a beneficia de un număr mai mare de persoane talentate și reduce atractivitatea UE ca centru mondial de excelență.

Astăzi, Comisia a propus modalități de simplificare a intrării și șederii în UE pentru studenții, cercetătorii și alte categorii de resortisanți din afara UE pentru perioade de peste trei luni, precum și condiții mai atractive pentru aceste categorii. Noua legislație va stabili termene mai clare în care autoritățile naționale să decidă cu privire la cereri, va prevedea mai multe oportunități de acces pe piața forței de muncă pe durata șederii lor și va facilita circulația în interiorul UE.

„Demersurile pentru a veni în UE în scopul cercetării sau studiului sunt mult mai complicate decât ar trebui. Trebuie să înlăturăm aceste obstacole pentru ca Uniunea Europeană să fie mai deschisă persoanelor talentate. Acest tip de mobilitate va fi în folosul UE și al economiei noastre ca urmare a circulației cunoștințelor și a ideilor.” a declarat comisarul UE pentru afaceri interne, Cecilia Malmström.

Ai carte, ai parte, așa spune un proverb: este esențial să îi atragem pe cei mai buni și cel mai bine pregătiți cercetători și studenți, deoarece aceștia contribuie la o economie a cunoașterii, încununată de succes în UE. Prin acțiunile Marie Curie și prin noul program „Erasmus pentru toți”, dorim ca Europa să devină destinația aleasă pentru învățământul superior, cercetare și inovare”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Experiența acumulată în punerea în aplicare a legislației curente a arătat că statele membre nu au putut aborda în totalitate dificultățile cu care se confruntă solicitanții atunci când doresc să vină în UE pentru a studia sau pentru a efectua cercetare. Comisia propune acum stabilirea unor norme mai clare, mai coerente și mai transparente la nivelul întregii Uniuni Europene. Cele două directive actuale privind studenții și cercetătorii vor fi modificate și înlocuite cu o nouă directivă unică, care va îmbunătăți:

  • garanțiile procedurale, în special prin stabilirea unui termen de 60 de zile în care autoritățile statelor membre să decidă cu privire la o cerere de acordare a unei vize sau a unui permis de ședere, ceea ce va face ca procesul aferent cererii de viză să fie mai clar și transparent;

  • mobilitatea în interiorul UE și transferul de competențe și de cunoștințe. Normele mai simple și mai flexibile vor spori posibilitatea ca cercetătorii, studenții și stagiarii remunerați să se deplaseze în interiorul UE, lucru extrem de important pentru studenții și cercetătorii care participă la programe comune. Membrii de familie ai cercetătorilor vor beneficia, de asemenea, de anumite drepturi de mobilitate;

  • accesul pe piața muncii. Pe perioada studiilor, studenții vor avea dreptul să lucreze cel puțin 20 de ore pe săptămână astfel încât aceștia să se poată întrețină în mod adecvat și să aducă o contribuție din punct de vedere economic. De asemenea, cercetătorii și studenții vor putea rămâne, în anumite condiții, pe teritoriul statului membru pe o perioadă de 12 luni de la finalizarea studiilor/cercetării în vederea identificării oportunităților de angajare sau de creare a propriei afaceri. Aceasta nu înseamnă în mod automat dreptul de a lucra, deoarece acordarea unui permis de muncă rămâne o responsabilitate la nivel național;

  • protecția generală a altor categorii suplimentare de resortisanți din afara UE, cum ar fi persoanele „au pair”, elevii și stagiarii remunerați, care nu intră în sfera legislației UE existente.

Etapele următoare

Directiva propusă, care este prezentată sub forma unei reformări, trebuie acum să fie discutată, iar Parlamentul European și Consiliul UE trebuie să o aprobe. Comisia speră ca noile norme să intre în vigoare începând din 2016.

Situația globală pe scurt

În pofida contextului actual, caracterizat prin încetinirea creșterii economice și creșterea ratei șomajului, multe state membre întâmpină dificultăți atunci când vine vorba de ocuparea unor locuri de muncă care presupun forță de muncă calificată. Există indicii potrivit cărora aceste dificultăți se vor menține în următorii zece ani, atât din motive economice, cât și demografice.

Una dintre probleme este incapacitatea UE de a atrage forța de muncă de care are nevoie, în timp ce alte țări din lume înregistrează rezultate mult mai bune atunci când este vorba de a atrage aceste talente în primele etape ale studiilor universitare și ale proiectelor de cercetare, prin oferte mai atractive. Prin urmare, este în interesul UE să vină cu propuneri mai atractive pentru studenții și cercetătorii străini și să creeze un interes mai mare pentru UE ca centru mondial de excelență. Schimburile mai numeroase de studenți și cadre didactice universitare internaționale vor contribui la creștere economică, vor stimula inovarea și vor duce la crearea mai multor locuri de muncă pe termen lung.

În 2011, aproximativ 220 000 de resortisanți din afara UE au intrat în UE pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat1. Cei mai mulți resortisanți din afara UE au venit pentru învățământ și studii. În 2011, țările care au primit cel mai mare număr de studenți au fost Franța (64 794), Spania (35 037), Italia (30 260), Germania (27 568) și Țările de Jos (10 701).

În același an, aproximativ 7 000 de resortisanți din afara UE au venit pentru cercetare în cele 24 de state membre ale UE la care se referă aceste date, în principal în Franța (2 075), Țările de Jos (1 616), Suedia (817), Finlanda (510) și Spania (447)2.

Astăzi, Rețeaua europeană de migrație (REM), gestionată de Comisie, publică, de asemenea, un studiu privind imigrația studenților internaționali în UE. Studiul oferă o prezentare analitică solidă și informații statistice cu privire la politicile în materie de imigrație și mobilitate ale statelor membre și strategiile lor naționale de promovare a Europei ca destinație atractivă pentru studenții internaționali.

Linkuri utile

MEMO/13/281

Link to the proposal

Rapoarte naționale privind imigrația studenților internaționali în statele membre ale UE

Site-ul internet al doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter

Site-ul internet al DG Afaceri Interne

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne

Portalul privind imigrația al UE

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Datele se referă doar la 24 de state membre care au obligații în temeiul Directivei privind studenții. Danemarca, Irlanda și Regatul Unit nu au nicio obligație în temeiul acesteia. Sursa: Eurostat.

2 :

Datele nu includ Danemarca și Regatul Unit, care nu își asumă obligații în temeiul Directivei privind cercetătorii. Sursa: Eurostat.


Side Bar