Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 25.

Az Európai Bizottság útjára indítja az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló zöld könyvet

Az Európai Bizottság által ma elfogadott zöld könyvvel három hónapig tartó konzultáció indul arról, hogyan mozdítsuk elő a hosszú távú finanszírozás kínálatát és hogyan javítsuk és diverzifikáljuk a hosszú távú beruházások európai pénzügyi közvetítési rendszerét. A hosszú távú beruházások olyan kiadást jelentenek, amely fokozza a gazdaság termelőkapacitását. Ezek közé tartozik az energia-, a közlekedési és a távközlési infrastruktúra, az ipari és a szolgáltató létesítmények, és az éghajlatváltozással kapcsolatos, valamint az ökoinnovációs technológiák, emellett az oktatás és a kutatás-fejlesztés is. Európa nagy volumenű, hosszú távú beruházási szükségletekkel szembesül, amelyek elengedhetetlenek a fenntartható növekedés támogatásához. A hosszú távú beruházások finanszírozása érdekében a kormányoknak, a vállalkozásoknak és a háztartásoknak kiszámítható, hosszú távú finanszírozáshoz kell hozzájutniuk.

A pénzügyi válság hatást gyakorolt az európai pénzügyi szektor azon képességére, hogy a megtakarításokat a hosszú távú beruházásokhoz irányítsa. Ezért alapvetően fontos megvizsgálni, hogy mit lehet tenni a hosszú távú finanszírozás rendelkezésre állásának javítása érdekében, ez a zöld könyv pedig ennek a folyamatnak a működésére összpontosít.

Az egyik fontos kérdés az, hogy Európa hagyományosan nagymértékű függése a bankoktól a hosszú távú beruházások finanszírozása terén átadja-e (és át kell-e adnia) majd a helyét egy olyan diverzifikáltabb rendszernek, amelyben a közvetlen tőkepiaci finanszírozás (azaz a kötvényfinanszírozás) jelentősen nagyobb részt tesz ki, és amelyet az intézményi befektetők (például nyugdíjalapok) nagyobb mértékű részvétele jellemez, vagy valamely más alternatívának. A kkv-k finanszírozási igényeire különös figyelmet kell fordítani, mivel azok képesek alátámasztani a hosszú távú növekedést. Banki és nem banki finanszírozáshoz egyaránt hozzá kell férniük.

A konzultációra adott válaszok segítenek a Bizottságnak meghatározni, hogy mit lehet tenni a hosszú távú finanszírozás korlátainak leküzdése érdekében. Az ezt követő lépések különböző, jogalkotási és nem jogalkotási formákat ölthetnek.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos elmondta: „Európa gazdasága óriási kihívásokkal szembesül, köztük nagy volumenű hosszú távú beruházási igényekkel. Ezek az innováció és a versenyképesség alapjaként elengedhetetlenek, mivel támogatják a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés visszaállítását Európában. Mindehhez hosszú távú finanszírozásra van szükség. Fontos, ugyanakkor összetett feladat annak biztosítása, hogy gazdaságunk és pénzügyi szektorunk – beleértve a bankokat és az olyan intézményi befektetőket, mint a biztosítók és a nyugdíjalapok – képes legyen hosszú távú beruházások finanszírozására. Meg kell állapítanunk, hogy a hosszú távú finanszírozásnak milyen akadályai vannak, és mit lehet még tenni ezek leküzdése érdekében.”

Olli Rehn gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnök így nyilatkozott: „Az európai gazdaság szükséges kiegyensúlyozása folyamatban van, és a pénzügyi piacoknak képesnek kell lenniük a szerkezetváltás felgyorsításának támogatására. Fontos biztosítani, hogy a hosszú távú beruházás és finanszírozás kerete átfogó és kellően rugalmas legyen, hogy Európa növekedési potenciáljának megerősítése érdekében alkalmazkodni tudjon ezekhez a kihívásokhoz.”

Háttér-információk

E zöld könyv a hosszú távú beruházással a hosszú élettartamú materiális és immateriális tőke felhalmozásának értelmében foglalkozik. Az energia-infrastruktúrára, az éghajlatváltozásra, az oktatásra stb. irányuló számos beruházás szélesebb körű társadalmi előnyökkel is jár, mivel a létfontosságú szolgáltatások támogatása és az életszínvonal emelése révén nagyobb megtérülést hoz a társadalom egésze számára. Hatásukat azonban már rövid távon is érzékelhetjük. E beruházások lehetővé teszik a vállalkozások és a kormányok számára, hogy válaszoljanak az új gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra, megkönnyítve az átmenetet a fenntarthatóbb gazdaság felé, és növelve a hosszú távú termelékenységnövekedést és a versenyképességet. Az éghajlatváltozás terén mutatkozó tendenciák és a természeti erőforrások kimerülése még jobban kiemelik a fenntartható növekedés jelentette kihívást, mivel több olyan hosszú távú beruházást tesznek szükségessé, amely a karbonszegény energiára, az energia- és erőforrás-hatékonyságra és infrastruktúrára irányul, ami összhangban áll az éghajlatváltozás két foknál alacsonyabb mértékűre történő korlátozására, valamint a gazdasági növekedésnek az erőforrások felhasználásától való függetlenítésére irányuló politikai célkitűzéssel. Nemzetközi szinten a G20-ak is felismerték a hosszú távú finanszírozás jelentőségét a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából.

A gazdaság kapacitása a hosszú távú beruházások finanszírozására attól függ, képes-e a pénzügyi rendszer nyílt versenypiacok révén ezeket a forrásokat eredményes és hatékony módon a megfelelő felhasználókhoz és felhasználásokhoz irányítani. Ez a folyamat megvalósítható különféle közvetítőkön keresztül, ideértve a bankokat, a biztosítókat és a nyugdíjalapokat, valamint a pénzügyi piacokhoz való közvetlen hozzáférés útján.

Európában a befektetések vagy a megtakarítások GDP-hez viszonyított aránya jobb a világ más régióihoz képest. Ez az összkép azonban elrejti a tényt, hogy a gyenge makrogazdasági helyzet és kilátások következtében jelenleg mind a megtakarításokkal rendelkezőket, mind a befektetőket nagyfokú bizonytalanság, kockázatkerülés és a bizalom hiánya jellemzi. Ez tartós hatásokkal járhat, további állandó akadályokat teremtve a hosszú távú finanszírozás kínálata előtt.

A válság egyik fő tanulsága, hogy a pénzügyi stabilitás és a piacokba vetett bizalom helyreállításához a pénzügyi szektor megfelelő szabályozására és felügyeletére van szükség. Az Unió e tekintetben átfogó pénzügyi reformprogramot folytat, amely egy szélesebb körű költségvetési és gazdasági reformot egészít ki. A pénzügyi stabilitás nélkülözhetetlen, de önmagában nem elegendő. Egy szélesebb körű szakpolitikai válasz részeként az új szabályozási és felügyeleti keret részletes kalibrálásának eredményesen lehetővé kell tennie a pénzügyi szektor számára a reálgazdaság támogatását, a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül. Erre építve az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásának javítására irányuló fellépésnek kölcsönösen összefüggő tényezők széles körével kell foglalkoznia:

  • a pénzügyi intézmények azon képességével, hogy a hosszú távú finanszírozást a megfelelő helyre irányítsák;

  • a pénzügyi piacok eredményességével és hatékonyságával a tekintetben, hogy hosszú távú finanszírozási eszközöket kínáljanak;

  • a hosszú távú megtakarítást és finanszírozást lehetővé tevő, több területet érintő tényezőkkel; és

  • a kkv-k banki és nem banki finanszírozáshoz való hozzájutásának megkönnyítésével.

Lásd még MEMO/13/280

További információ:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar