Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za javnost

Bruselj, 27. marca 2013

Komisija z novimi pobudami glede podnebja in energije do leta 2030

Evropska komisija je danes naredila prvi korak do novega okvira politike EU o podnebnih spremembah in energiji za obdobje do 2030. Sprejela je zeleno knjigo, s čimer odpira javno posvetovanje o vsebini okvira za obdobje do 2030. Objavila je tudi posvetovalno sporočilo o prihodnosti zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida v Evropi, katerega namen je začetek razprave o možnih načinih za pravočasen razvoj zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida. Poleg tega pa je sprejela tudi poročilo, ki ocenjuje napredek držav članic pri doseganju ciljev s področja obnovljivih virov energije do leta 2020 ter obravnava trajnostni sistem biogoriv in tekočih biogoriv, ki se uporabljajo v EU.

Evropski komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: Čim prej moramo opredeliti svoj okvir podnebne in energetske politike do 2030 in tako zagotoviti ustrezne naložbe, ki bodo omogočile trajnostno rast, dostopne konkurenčne cene energije in zanesljivejšo oskrbo z energijo. Novi okvir mora upoštevati posledice gospodarske krize, vendar pa mora biti tudi dovolj ambiciozen, da se lahko do leta 2050 doseže potreben dolgoročni cilj zmanjšanja emisij za 80 do 95 %.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: Evropa je čedalje bolj odvisna od tujih fosilnih goriv in zaradi tega plačuje čedalje dražje račune, ki si jih Evropejci ne moremo privoščiti. Ta rešitev ni ravno dobra. Očitno ne ustreza podnebju, hkrati pa tudi ne našemu gospodarstvu in konkurenčnosti. Zato smo se odločili, da želimo v Evropi do leta 2050 doseči nizkoogljično družbo. Cilje za 2020 že imamo, toda 2020 je za večino vlagateljev že za vogalom. Čas je, da si cilje opredelimo tudi za 2030. Hitreje ko nam to uspe, več gotovosti bomo zagotovili za naša podjetja in vlagatelje. Bolj ko bodo cilji ambiciozni, boljše bo za podnebje.

Zelena knjiga o okviru politike do 2030

Zelena knjiga odpira vrsto vprašanj, med drugim:

  • Kakšne podnebne in energetske cilje bi bilo treba določiti za obdobje do leta 2030 in kako strogi bi morali biti?

  • Kako doseči skladnost med različnimi instrumenti politike?

  • Kako lahko energetski sistem najbolje prispeva h konkurenčnosti EU?

  • Kako upoštevati različne zmogljivosti držav članic za ukrepanje?

Posvetovanje poteka do 2. julija. Komisija namerava okvir podnebne in energetske politike EU za obdobje do 2030, ki ga bo pripravila na podlagi mnenj držav članic, institucij EU in zainteresiranih skupin, predložiti do konca tega leta.

Z jasnostjo na tem področju bo vlagateljem zagotovljena gotovost, spodbujene bodo inovacije in povpraševanje po nizkoogljičnih tehnologijah, s tem pa bo veter v jadra dobilo konkurenčnejše, bolj trajnostno in energetsko zanesljivejše evropsko gospodarstvo. Okvir za obdobje do 2030 bo temeljil na pridobljenih izkušnjah iz okvira 2020, v njem pa bodo opredeljene tudi možne izboljšave. Tako bodo upoštevane tudi spremembe od leta 2020, kot so spremembe v energetskem sistemu in gospodarstvu ter mednarodnem razvoju.

Zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida

V današnjem posvetovalnem sporočilu so opredeljeni dejavniki, ki so preprečili razvoj na področju zajemanja in shranjevanja CO2, kakor je bil predviden leta 2007. S cenami sistema EU za trgovanje z emisijami, ki so mnogo nižje od prvotno pričakovanih, gospodarski subjekti na primer nimajo razloga, da bi vlagali na področju zajemanja in shranjevanja CO2.

V sporočilu so predstavljene možnosti za nadaljnje spodbujanje pravočasne predstavitve in čim hitrejšega razvoja zajemanja in shranjevanja CO2. Hkrati pa sporočilo poziva k prispevkom o vlogi zajemanja in shranjevanja CO2 v Evropi. Komisija bo odzive s posvetovanja upoštevala pri oblikovanju okvira politike do 2030.

Obnovljiva energija

Iz poročila o napredku na področju energije iz obnovljivih virov je razvidno, da je trenutno veljavni okvir politike s pravno zavezujočimi cilji s področja obnovljivih virov energije vplival na močno rast sektorja obnovljive energije do leta 2010 in je v porabi EU dosegel 12,7-odstotni delež obnovljive energije. Za večji napredek in doseganje ciljev v letu 2020 so potrebni nadaljnji koraki. Še posebej si je treba prizadevati, da bi zagotovili gotovost za vlagatelje, zmanjšali upravno breme in povečali jasnost načrtovanja.

Dodatne informacije:

Zelena knjiga in stran za posvetovanje:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Sporočilo o prihodnosti zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida in stran za posvetovanje: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Marlene Holzner (+32 22960196)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar