Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. marca 2013

Komisia podniká v oblasti klímy a energetiky ďalšie kroky

Európska komisia dnes spravila prvý krok pri stanovovaní rámca politiky v oblasti klímy a energetiky pre rok 2030. Prijala zelenú knihu, ktorou sa otvára verejná konzultácia o obsahu rámca pre rok 2030. Komisia prijala aj konzultačné oznámenie o budúcnosti v oblasti zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS) v Európe, ktorého cieľom je iniciovať debatu o dostupných možnostiach, ako zabezpečiť skoré zavádzanie týchto technológií. Nakoniec Komisia prijala správu hodnotiacu pokrok členských štátov  pri dosahovaní ich cieľov na rok 2020 týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj správy o trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín spotrebovaných v EÚ.

Komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „Potrebujeme čo najskôr definovať náš politický rámec pre oblasti klímy a energetiky pre rok 2030, aby sme zabezpečili náležité investície, ktoré nám umožnia dosiahnuť udržateľný rast, dostupné konkurecieschopné ceny energie a väčšiu energetickú bezpečnosť. V novom rámci sa musia zohľadniť dôsledky hospodárskej krízy, ale musí byť aj dostatočne ambiciózny, aby naplnil potrebný dlhodobý cieľ, ktorým je zníženie emisií do roku 2050 o 80-95%.

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová dodala: "Závislosť Európy od fosílnych palív pochádzajúcich z cudzích zdrojov sa každý rok zvyšuje. Pre Európanov to znamená drahšie účty za energiu, ktoré si nemôžu dovoliť. To nie veľmi múdre riešenie. Samozrejme to nie je múdre riešenie pre klímu, ale ani pre naše hospodárstvo a konkurencieschopnosť. To je dôvod prečo sme sa rozhodli, že chceme mať v Európe do roku 2050 nízkouhlíkové hospodárstvo. Stanovili sme si ciele pre rok 2020, lenže pre väčšinu investorov je rok 2020 už za rohom. Nastal čas stanoviť ciele pre rok 2030. Čím skôr to urobíme, tým istejšie sa budú cítiť naše podniky a naši investori. A čím ambicióznejšie tieto ciele budú, tým lepšie pre klímu.“

Zelená kniha o politickom rámci pre rok 2030

V zelenej knihe sa nastoľuje niekoľko otázok ako napr.:

  • Ciele akého typu, charakteru a úrovne by sa v oblasti klímy a energetiky mali stanoviť pre rok 2030?

  • Ako možno dosiahnuť súdržnosť medzi odlišnými nástrojmi politiky ?

  • Ako môže energetický systém prispieť ku konkurencieschopnosti EÚ?

  • Ako sa môžu v prípade členských štátov zohľadniť odlišné schopnosti konať?

Konzultácia potrvá do 2. júla. Na základe názorov členských štátov, inštitúcií EÚ a zainteresovaných strán plánuje Komisia predložiť rámec pre rok 2030 pre politiky v oblasti klímy a energetiky do konca tohto roka.

Jednoznačnosť poskytne investorom istotu a bude stimulovať inováciu v oblasti nízkouhlíkových technológií a dopyt po nich, čím sa podporí pokrok smerujúci k budovaniu konkurencieschopnejšieho, udržateľného a energeticky bezpečnejšieho európskeho hospodárstva. Rámec pre rok 2030 bude vychádzať zo skúseností a lekcií získaných z rámca pre rok 2020 a určia sa v ňom oblasti na zlepšenie. V rámci toho budeme zohľadňovať zmeny od roku 2020, ako sú zmeny v energetickom systéme a hospodárstve, ako aj medzinárodný vývoj.

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého

V tomto konzultačnom oznámení sa identifikujú prekážky, ktoré zabránili tomu, aby sa technológie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého vyvíjali tempom predpokladaným v roku 2007. Napríklad ceny v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami sú výrazne nižšie, ako sa pôvodne očakávalo, a preto pre hospodárske subjekty nemá význam do zachytávania a ukladania oxidu uhličitého investovať.

Oznámenie sa zaoberá možnosťami, ako ďalej podporiť včasnú ukážku a skoré zavedenie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a vyzýva k predkladaniu príspevkov o úlohe zachytávania a ukladania oxidu uhličitého v Európe. Odpovede v rámci konzultácie budú podkladom pre prácu Komisie na politickom rámci pre rok 2030.

Energia z obnoviteľných zdrojov

Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov ukazuje, že výsledkom vykonávania súčasného politického rámca s právne záväznými cieľmi v tejto oblasti bol do roku 2010 silný rast odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov, pričom tento typ energie tvoril 12, 7 % z celkového množstva. V záujme zabezpečenia ďalšieho pokroku a napĺňania cieľov pre rok 2020 bude potrebné vynaložiť viac úsilia. Potrebné je hlavne vytvoriť pre investorov atmosféru dôvery a istoty, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť prehľadnosť v plánovaní.

Ďalšie informácie:

Zelenú knihu a webstránku venovaná konzultácii nájdete tu:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Oznámenie o zachytávaní a ukladaní oxidu uhličitého a webstránku venovanú konzultácii nájdete tu: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Správu o energii z obnoviteľných zdrojov nájdete tu:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar