Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 27 d.

Komisija teikia naujų klimato ir energetikos srities pasiūlymų 2030 metams

Šiandien Europos Komisija pradėjo rengti 2030 m. ES klimato ir energetikos politikos programą. Ji patvirtino žaliąją knygą, pagal kurią pradedamos viešosios konsultacijos dėl 2030 m. programos turinio. Komisija taip pat paskelbė konsultacijoms skirtą komunikatą dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų ateities Europoje. Šiuo komunikatu pradedamos diskusijos apie tai, kaip laiku išplėtoti tokias technologijas. Galiausiai Komisija patvirtino ataskaitą, kurioje vertinama, kaip valstybėms narėms sekasi laikytis 2020 metams nustatytų atsinaujinančių išteklių energijos planinių rodiklių. Taip pat patvirtintos ES naudojamo biokuro ir skystųjų bioproduktų tvarumo ataskaitos.

Už energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Kad pritrauktume reikiamų investicijų ir taip užtikrintume tvarų augimą, prieinamas konkurencingas energijos kainas ir didesnį energetinį saugumą, turime kuo greičiau parengti 2030 metų klimato ir energetikos politikos programą. Naujojoje programoje turi būti atsižvelgta į ekonomikos krizės padarinius, tačiau kartu ji turi būti pakankamai plataus užmojo, kad ją įgyvendinant iki 2050 m. pavyktų pasiekti ilgalaikį tikslą – išmetamųjų ŠESD kiekį sumažinti 80-95 proc.“

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Europa kasmet darosi vis labiau priklausoma nuo iškastinio kuro, kuris importuojamas iš kitų valstybių. Todėl europiečiams tenka daugiau mokėti už energiją, ir ji tampa neįperkama. Tokia padėtis nėra palanki ne tik klimato, bet ir Europos ekonomikos ir konkurencingumo atžvilgiu. Būtent dėl šios priežasties nusprendėme, kad iki 2050 m. Europos visuomenė turi pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų. Esame nustatę 2020 metų tikslus, tačiau daugumai investuotojų laikotarpis iki 2020 metų yra per trumpas. Taigi metas nustatyti 2030 metų tikslus. Kuo greičiau juos nustatysime, tuo aiškesnę ateities viziją suteiksime mūsų bendrovėms ir investuotojams, o kuo platesnio užmojo bus šie tikslai, tuo lengviau bus kovoti su klimato kaita.“

Žalioji knyga dėl 2030 m. politikos programos

Žaliojoje knygoje keliami tam tikri klausimai, pavyzdžiui:

  • Kokio tipo, pobūdžio ir lygmens klimato ir energetikos politikos tikslai turėtų būti nustatyti 2030 metams?

  • Kaip galima suderinti įvairias politikos priemones?

  • Kaip energetikos sistema gali geriausiai padėti didinti ES konkurencingumą?

  • Kaip galima atsižvelgti į skirtingus valstybių narių pajėgumus imtis veiksmų?

Konsultacijos vyks iki liepos 2 d. Remdamasi valstybių narių, ES institucijų ir suinteresuotųjų šalių nuomonėmis, Komisija ketina iki šių metų pabaigos pateikti ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos programą.

Aiškesni 2030 metų tikslai suteiks investuotojams tikrumo ir paskatins inovacijas bei mažo anglies dioksido kiekio technologijų paklausą – taip bus sudarytos palankios sąlygos toliau kurti konkurencingesnę, tvaresnę ir energetiniu atžvilgiu saugesnę Europos ekonomiką. 2030 metų programa bus grindžiama 2020 metų programos įgyvendinimo patirtimi, be to, joje bus nurodyti tobulintini dalykai. Rengiant šią programą atsižvelgiama į pokyčius po 2020 m., pvz., energetikos sistemos ir ekonomikos, taip pat tarptautinius pokyčius.

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas

Šiandien skelbiamame konsultacijoms skirtame komunikate nurodomos kliūtys, dėl kurių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos nebuvo plėtojamos 2007 m. numatytu tempu. Pavyzdžiui, pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą nustatytos kainos yra gerokai mažesnės nei iš pradžių tikėtasi, todėl ūkinės veiklos vykdytojai nėra suinteresuoti investuoti į anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas.

Komunikate aptariamos galimybės toliau skatinti laiku vykdyti demonstracinę anglies dioksido surinkimo ir saugojimo veiklą ir kuo sparčiau diegti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas, taip pat raginama išsakyti savo nuomonę apie anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų vaidmenį Europoje. Per konsultacijas gautus atsiliepimus Komisija panaudos rengdama 2030 m. politikos programą.

Atsinaujinančių išteklių energija

Iš atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo pažangos ataskaitų matyti, kad dabartinė teisiškai privalomų atsinaujinančių išteklių energijos planinių rodiklių politika iki 2010 m. lėmė smarkų atsinaujinančių išteklių energijos sektoriaus augimą — ES atsinaujinančių išteklių energijos dalis siekia 12,7 proc. Kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis toliau didėtų ir kad 2020 m. būtų įvykdyti nustatyti tikslai, prireiks daugiau pastangų. Ypač svarbu suteikti investuotojams tikrumo, mažinti administracinę naštą ir didinti planavimo aiškumą.

Išsamesnė informacija:

Žalioji knyga ir konsultacijų puslapis

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo srities pranešimų ir konsultacijų puslapis

http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo ataskaita

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron (tel. +32 2 296 49 71)

Marlene Holzner (tel. +32 2 296 01 96)

Stephanie Rhomberg (tel. +32 2 298 72 78)

Nicole Bockstaller (tel. +32 2 295 25 89)

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar