Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 март 2013 г.

ЕС – Япония: изграждане на по-тясно сътрудничество при управлението на бедствия

Европейският комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева и японският министър на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма Акихиро Ота размениха писма, очертаващи рамка за по-нататъшно засилване на сътрудничеството между ЕС и Япония в областта на управлението на бедствия.

„Природните бедствия стават все по-интензивни и по-чести. Това ни прави уязвими. Тройното бедствие, което засегна Япония през март 2011 г., показа, че дори и най-добре подготвените страни могат да бъдат надвити от силата на природата. Като работим заедно, можем по-добре да отговорим на тези предизвикателства. Убедена съм, че обменът на информация и добри практики ще е от полза и за ЕС, и за Япония“, заяви комисар Кристалина Георгиева.

Писмата са основа за сътрудничество по широк кръг въпроси, свързани с намаляването на риска от бедствия, включително големи природни и причинени от човека бедствия, свързани с вода, като наводнения, суши, свлачища и цунами. Сътрудничеството ще обхване подготовката и реакцията на огромни по мащабите си бедствия и включването на адаптирането към изменението на климата в политиката за управление на бедствия. Общата цел е да се учим взаимно от опита си.

Решимостта за засилване на сътрудничеството между Япония и ЕС се основава на реакцията на земетресението, цунамито и аварията в атомната централа в Япония през 2011 г. На срещата на върха ЕС-Япония през 2011 г. ние вече изложихме амбициозна работна програма чрез iприложението към съвместното изявление за медиите, което включваше глава за хуманитарната помощ, операциите за спешна помощ, както и за превенцията и готовността при бедствия.

Въпреки че Япония е една от най-добре подготвените за справяне с бедствия страни, магнитудът на земетресението и последвалото го цунами наложиха нейният капацитет за реакция да бъде допълнен с международна помощ. ЕС прояви солидарност и щедрост, като предостави нужната помощ на пострадалите от бедствието.

Солидарността на ЕС с Япония бе изразена от комисар Георгиева, която бе първият международен политик на високо равнище, посетил Япония след бедствието.

Партньорството ЕС—Япония за изграждане на устойчивост винаги е заемало централно място и ще остане основен приоритет в периода след рамката за действие от Хиого, която представлява ръководен от ООН процес на системно намаляване на риска от бедствия в участващите страни. И двете страни работят за включване на инициативите за намаляване на бедствията в плановете за развитие и за намаляване на последиците от природните бедствия чрез изграждане на устойчивост на общностите.

Контекст

След земетресението, цунамито и аварията в атомната централа в Япония през 2011 г. ЕС и Япония се споразумяха за по-нататъшно засилване на диалога и сътрудничеството си в областта на реакцията при бедствия. През последните две години ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ към Европейската комисия изгражда тясно сътрудничество с японските власти в областта на операциите за спешна помощ и превенцията и готовността при бедствия. Обменът на писма създава добри предпоставки за напредък на това сътрудничество.

Освен това ЕС и Япония засилват сътрудничеството си за подпомагане и улесняване на предоставянето на хуманитарна помощ по света, като се вземат предвид нуждите на хората, засегнати от бедствия или кризи, и в съответствие с хуманитарните принципи.

След сполетялото Япония тройно бедствие ЕС реагира бързо и демонстрира солидарност. Почти 400 тона помощ в натура — например защитно оборудване и уреди за измерване на радиацията — бяха предоставени от 19 страни членки и доставени в Япония чрез механизма за гражданска защита на ЕС. Общата финансова помощ от ЕС и неговите страни членки надхвърли 17 млн. евро. Тези средства бяха използвани за предоставяне на храна, подслон, грижи и помощ на хиляди японци, пострадали от земетресението и цунамито.

За повече информация:

Хуманитарната реакция на Европейската комисия в Япония:

http://ec.europa.eu/echo/aid/asia/japan_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

i :

"EU-JAPAN COOPERATION FOLLOWING THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE AND THE ACCIDENT AT THE FUKUSHIMA-DAIICHI NUCLEAR POWER PLANT"

„СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕС И ЯПОНИЯ СЛЕД СИЛНОТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ИЗТОЧНА ЯПОНИЯ И АВАРИЯТА В АЕЦ „ФУКУШИМА-ДАИЧИ“


Side Bar