Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2013

EU bättre på innovation men klyftan mellan länderna ökar enligt ny resultattavla

Innovationsresultaten i EU har blivit bättre för varje år trots den ihållande ekonomiska krisen. Skillnaderna mellan länderna ökar dock. Det visar EU-kommissionens resultattavla för innovationsunionen 2013, där man har rangordnat EU-länderna. De mest innovativa länderna har förbättrat sina resultat ytterligare, medan andra inte har gjort några framsteg alls. Rangordningen inom EU är relativt stabil med Sverige i topp, följt av Tyskland, Danmark och Finland. Estland, Litauen och Lettland är de länder som har förbättrat sig mest sedan förra året. Drivkrafter för innovationstillväxt i EU är små och medelstora företag, kommersialisering av innovationer och utmärkta forskningssystem, medan de minskade affärs- och riskkapitalinvesteringarna under 2008–2012 inverkat negativt på innovationsresultaten.

– Årets resultat visar att den ekonomiska krisen har inverkat negativt på innovationen i vissa delar av Europa, säger Antonio Tajani, EU:s näringslivskommissionär. Investeringar i innovation är en förutsättning för att vi ska behålla vår konkurrenskraft på världsmarknaden och få fart på tillväxten i Europa. Vi måste uppmuntra entreprenörskap, eftersom små och medelstora företag är en viktig drivkraft för innovation.

– Innovation bör nu stå högt upp på alla medlemsländers politiska dagordningar, instämmer Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap. Enligt vår senaste rapport om läget i innovationsunionen, som också publiceras i dag, har vi gjort framsteg under 2012 i viktiga frågor som EU-patentet och nya regler för riskkapitalfonder. Men vi måste göra mer för att undvika en innovationsklyfta i Europa.

EU-kommissionen lägger i dag också fram en rapport som kompletterar resultattavlan. Rapporten om läget i innovationsunionen visar att kommissionen redan har genomfört en stor del av åtagandena för innovationsunionen.

Innovationsresultaten i de 27 EU-länderna och andra europeiska länder sammanfattas i MEMO/13/274

Bakgrund

I 2013 års resultattavla för innovation delas EU-länderna in i följande fyra grupper:

  • Innovationsledare: Sverige, Tyskland, Danmark och Finland ligger långt över EU-snittet.

  • Innovationsföljare: Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Storbritannien, Österrike, Irland, Frankrike, Slovenien, Cypern och Estland ligger över EU-snittet.

  • Måttliga innovatörer: Italien, Spanien, Portugal, Tjeckien, Grekland, Slovakien, Ungern, Malta och Litauen ligger under EU-snittet.

  • Svaga innovatörer: Polen, Lettland, Rumänien och Bulgarien presterar långt under EU-snittet.

Diagram: EU-ländernas innovationsresultat

Anmärkning: Det genomsnittliga resultatet beräknas med hjälp av en sammansatt indikator som bygger på 24 indikatorer, där resultatet ligger mellan 0 och 1. Det speglar resultaten för 2010/2011 (eftersom det dröjer innan uppgifterna blir tillgängliga).

Vad gör ett land till innovationsledare?

Det de mest innovativa länderna i EU har gemensamt är bland annat en central roll för innovationssatsningar i företagen och investeringar i den högre utbildningen. Näringslivet hos alla innovationsledarna satsar stora resurser på forskning och utveckling och på patentansökningar. De har också en välutvecklad högre utbildning och starka kopplingar mellan näringsliv och forskning.

Internationella jämförelser med EU

En jämförelse med andra europeiska länder bekräftar Schweiz ställning som den främsta innovationsledaren som ständigt utklassar alla EU-länder. Årets resultat visar återigen att Sydkorea, USA och Japan leder över EU.

Sydkoreas övertag över EU ökar, men sedan 2008 har EU kunnat ta igen nästan hälften av USA:s och Japans försprång. EU ligger fortfarande långt efter världsledarna, särskilt vad gäller företagens FoU-utgifter, offentlig-privata samarbeten och patent, samt inom den högre utbildningen. EU fortsätter att göra bättre ifrån sig än Australien, Kanada, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Ledningen över Kina har minskat, men är stabil gentemot de andra Briks-länderna och har ökat jämfört med Australien och Kanada.

Resultattavlan för innovation 2013 bygger för närvarande på 24 indikatorer som fördelas på tre huvudkategorier och åtta aspekter:

Möjliggörare”, dvs. de hörnstenar som behövs för innovation (personal, öppna och attraktiva forskningssystem i världsklass samt finansiering och stöd).

Företagsinnovation” som mäter företagens satsningar på innovation (företagsinvesteringar, samarbeten och entreprenörskap samt immateriella tillgångar).

Resultat” som visar hur väl kategorierna ovan omvandlas till ekonomiska fördelar i allmänhet (innovatörer och ekonomiska resultat, inklusive sysselsättning).

Mer information

Fullständig rapport om resultattavlan för innovationsunionen 2013:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Resultattavlan för innovationsunionen, rapporten om läget i innovationsunionen, innovationsunionen och Europa 2020

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar