Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. marca 2013

Inovativnost EU narašča, prav tako razkorak med državami

Rezultati na področju inovacij v EU so kljub še vedno trajajoči gospodarski krizi iz leta v leto boljši, vse večji pa je tudi inovacijski prepad med državami članicami. To je razvidno iz kazalnika uspešnosti Unije inovacij 2013 Evropske komisije, ki razvršča države članice EU. Medtem ko so najbolj inovativne države svojo uspešnost še povečale, pri drugih skoraj ni opaziti napredka. V dokaj nespremenjeni skupni razvrstitvi znotraj EU vodi Švedska, sledijo ji Nemčija, Danska in Finska. V primerjavi z lanskim letom so največji napredek dosegle Estonija, Litva in Latvija. Gonilo rasti inovacij v EU so mala in srednje velika podjetja (MSP) in trženje inovacij ter odlični raziskovalni sistemi. Vendar pa je upad naložb v podjetja in tvegani kapital v letih 2008–2012 negativno vplival na dosežke na področju inovacij.

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „Letošnji rezultati kažejo, da je gospodarska kriza negativno vplivala na inovacijske dejavnosti v nekaterih delih Evrope. Naložbe v inovacije so bistvenega pomena za ohranjanje evropske konkurenčnosti na svetovnem trgu in ponovni zagon rasti v Evropi. Spodbujati moramo podjetništvo, saj so MSP ključno gonilo inovacij.“

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Inovacije bi morale biti prva točka na dnevnem redu politik vseh držav članic. V našem najnovejšem poročilu o napredku Unije inovacij, ki je bilo prav tako objavljeno danes, je izpostavljen doseženi napredek v letu 2012 na nekaterih pomembnih področjih, kot so enotni patent in nova pravila za sklade tveganega kapitala, še veliko pa bomo morali storiti, če želimo preprečiti inovacijsko vrzel v Evropi.“

Evropska komisija je danes objavila še poročilo, ki dopolnjuje kazalnik. Iz poročila o napredku Unije inovacij je razvidno, da je Komisija glavne zaveze Unije inovacij večinoma že dosegla.

Za posamezne povzetke o inovacijski uspešnosti vseh 27 držav članic in drugih evropskih držav glej MEMO/13/274.

Ozadje

Kazalnik uspešnosti Unije inovacij za leto 2013 države članice uvršča v štiri skupine:

  • Vodilne na področju inovacij: Švedska, Nemčija, Danska in Finska so precej bolj uspešne od povprečja EU.

  • Inovatorke, ki jim sledijo: Nizozemska, Luksemburg, Belgija, Združeno kraljestvo, Avstrija, Irska, Francija, Slovenija, Ciper in Estonija se uvrščajo nad povprečje EU.

  • Zmerne inovatorke: Italija, Španija, Portugalska, Češka, Grčija, Slovaška, Madžarska, Malta in Litva so po inovativnosti pod povprečjem EU.

  • Skromne inovatorke: inovativnost Poljske, Latvije, Romunije in Bolgarije je znatno pod povprečjem EU.

Slika: Inovativnost držav članic EU

Opomba: Povprečna inovativnost se meri s sestavljenim kazalnikom, ki vključuje podatke 24 kazalnikov z najnižjo možno vrednostjo 0 in najvišjo možno vrednostjo 1. Povprečna inovativnost zaradi zamude pri razpoložljivosti podatkov odraža rezultate za obdobje 2010/2011.

Kaj je ključ do uspeha vodilnih inovatork?

Najbolj inovativne države v EU imajo skupne številne prednosti, ki izhajajo iz močnih nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov, pri čemer imata ključno vlogo podjetniška inovativnost in inovativnost v visokem šolstvu. Poslovni sektor vseh vodilnih inovatork je zelo uspešen pri naložbah v raziskave in razvoj ter pri prijavi patentov. Vse imajo tudi dobro razvito visoko šolstvo, industrija in znanost pa sta med seboj močno povezani.

Mednarodne primerjave z EU

Če EU primerjamo z drugimi evropskimi državami, je Švica na splošno vodilna na področju inovacij in nenehno prekaša vse države EU. Letošnji rezultati tudi ponovno kažejo, da so Južna Koreja, ZDA in Japonska uspešnejše od EU.

Južna Koreja prednost pred EU povečuje, od leta 2008 pa je EU uspelo skoraj za polovico zmanjšati zaostanek za ZDA in Japonsko. EU za vodilnimi državami na svetu še vedno precej zaostaja predvsem pri vlaganju podjetij v raziskave in razvoj, javno-zasebnih soobjavah ter patentih kot tudi na področju terciarnega izobraževanja. EU je še vedno uspešnejša od Avstralije, Kanade, Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike.

Njena prednost pred Kitajsko se zmanjšuje, glede na druge države BRICS ostaja na enaki ravni, v primerjavi z Avstralijo in Kanado pa se še povečuje.

Kazalnik uspešnosti Unije inovacij za leto 2013 trenutno zajema 24 kazalnikov, ki so razdeljeni na tri glavne kategorije in osem skupin:

omogočitveni potencial“: temeljni gradniki, ki omogočajo inovacije (človeški viri, odprti, odlični in privlačni raziskovalni sistemi ter financiranje in pomoč);

podjetniške dejavnosti“: kazalniki, ki kažejo inovacijska prizadevanja evropskih podjetij (naložbe podjetij, povezave in podjetništvo ter intelektualni kapital), in

koristi“: kazalniki, ki kažejo, kakšne so prednosti za gospodarstvo kot celoto (inovatorji in gospodarski učinki, vključno z zaposlovanjem).

Več informacij

Celotno poročilo o kazalniku uspešnosti Unije inovacij za leto 2013 je dostopno na:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Kazalnik uspešnosti Unije inovacij, Poročilo o napredku Unije inovacij, Unija inovacij, Evropa 2020

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar