Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 martie 2013

Tabloul de bord arată o UE mai inovatoare, dar decalajul între țări se extinde

Performanțele în materie de inovare din UE s-au îmbunătățit de la an la an, în ciuda crizei economice care continuă, dar discrepanțele în materie de inovare între statele membre sunt în creștere. Acesta este rezultatul tabloului de bord al Uniunii inovării ediția 2013 al Comisiei Europene, un clasament al statelor membre ale UE. În timp ce cele mai inovatoare țări și-au îmbunătățit în continuare performanțele, altele au înregistrat o lipsă a progreselor. Clasamentul global din cadrul UE rămâne relativ stabil, pe primul loc aflându-se Suedia, urmată de Germania, Danemarca și Finlanda. Estonia, Lituania și Letonia sunt țările care s-au îmbunătățit cel mai mult față de anul trecut. Factorii determinanți ai creșterii inovării în UE includ IMM-urile și comercializarea inovațiilor, alături de excelente sisteme de cercetare. Cu toate acestea, diminuarea activităților comerciale și a investițiilor în capital de risc din perioada 2008-2012 a influențat negativ performanțele în materie de inovare.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Rezultatele din acest an arată că, în unele părți ale Europei, criza economică a avut un impact negativ asupra activității de inovare. Investițiile în inovare sunt esențiale dacă dorim să ne menținem competitivitatea mondială și să relansăm creșterea economică în Europa. Este nevoie să încurajăm antreprenoriatul, deoarece IMM-urile au fost un motor esențial al inovării.”

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Inovarea ar trebui să fie în prezent în centrul agendelor politice ale tuturor statelor membre. Ultimul nostru raport privind situația Uniunii inovării, publicat tot astăzi, arată că am făcut progrese în 2012 în cazul unora dintre produsele de valoare ridicată, cum ar fi brevetul unitar și noile norme pentru fondurile cu capital de risc, dar trebuie să mergem mai departe pentru a evita o divizare în domeniul inovării în Europa.”

De asemenea, Comisia Europeană a publicat astăzi un raport complementar tabloului de bord. Potrivit raportului privind situația Uniunii inovării, Comisia și-a îndeplinit deja în mare parte angajamentele emblematice privind Uniunea inovării.

Pentru rezumatele individuale ale performanțelor în materie de inovare ale tuturor celor 27 de state membre și ale altor țări europene: MEMO/13/274

Context

Tabloul de bord al Uniunii inovării ediția 2013 plasează statele membre în următoarele patru grupe de țări:

  • Lideri în domeniul inovării: Suedia, Germania, Danemarca și Finlanda înregistrează performanțe cu mult peste media UE.

  • Țări aflate la nivelul imediat următor: Țările de Jos, Luxemburg, Belgia, Regatul Unit, Austria, Irlanda, Franța, Slovenia, Cipru și Estonia înregistrează performanțe peste media UE.

  • Inovatori moderați: Italia, Spania, Portugalia, Republica Cehă, Grecia, Slovacia, Ungaria, Malta și Lituania înregistrează performanțe sub media UE.

  • Inovatori modești: Performanțele Poloniei, Letoniei, României și Bulgariei sunt cu mult sub media UE.

Grafic: Performanțele statelor membre ale UE în materie de inovare

Notă: Performanța medie este măsurată cu ajutorul unui indicator compus, pe baza datelor referitoare la 24 de indicatori variind de la performanța minimă posibilă, cu valoarea 0, la performanța maximă posibilă, cu valoarea 1. Performanța medie reflectă performanțele înregistrate în 2010/2011 (ca urmare a unui decalaj în ceea ce privește disponibilitatea datelor).

Care sunt motivele pentru care liderii în domeniul inovării au succes?

Cele mai inovatoare țări din UE au în comun o serie de puncte forte ale sistemelor lor naționale de cercetare și inovare, inclusiv un rol esențial pentru eforturile întreprinderilor în domeniul inovării și cele din sectorul învățământului superior. Sectoarele de activitate ale tuturor liderilor din domeniul inovării înregistrează performanțe foarte bune în ceea ce privește cheltuielile legate de cercetare și dezvoltare (C&D) și cererile de brevet. Aceștia au în comun, de asemenea, un sector bine dezvoltat al învățământului superior și legături puternice între industrie și știință.

Comparații internaționale cu UE

O comparație cu alte țări europene confirmă poziția Elveției ca lider general în domeniul inovării, care depășește în permanență performanțele tuturor țărilor UE. Rezultatele din acest an arată de asemenea, din nou, că SUA, Coreea de Sud și Japonia sunt în avans față de UE în ceea ce privește performanțele.

Avansul Coreei de Sud față de UE este în creștere, dar din 2008, UE a fost în măsură să reducă aproape jumătate din decalajul față de SUA și Japonia. UE este încă mult în urmă față de liderii mondiali în special în ceea ce privește cheltuielile întreprinderilor în domeniul C&D, publicațiile în comun ale sectorului public și privat, brevetele și învățământul terțiar. UE continuă să aibă rezultate mai bune decât Australia, Canada, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud.

Acest avans a fost în scădere în comparație cu China, a rămas stabil în comparație cu celelalte țări BRICS și a fost în creștere în comparație cu Australia și Canada.

Tabloul de bord al Uniunii inovării ediția 2013 se bazează în prezent pe 24 de indicatori, care sunt grupați în trei categorii principale și 8 dimensiuni:

mijloacele”, adică elementele fundamentale care permit inovarea (resurse umane, sisteme de cercetare deschise, excelente și atractive, precum și finanțare și asistență);

activitățile întreprinderilor”, care indică eforturile în materie de inovare ale întreprinderilor europene (investiții ale întreprinderilor, colaborări și antreprenoriat, capital intelectual); precum și

rezultatele”, care arată cum se traduc acestea în beneficii pentru întreaga economie (inovatori și efecte economice, inclusiv ocuparea forței de muncă).

Pentru informații suplimentare:

Raportul complet al tabloului de bord al Uniunii inovării ediția 2013 este disponibil la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Tabloul de bord al Uniunii inovării, Raportul privind situația Uniunii inovării, Uniunea inovării, Europa 2020

Persoane de contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar