Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 maart 2013

Uit scorebord blijkt dat EU innovatiever is geworden maar dat de kloof tussen landen groeit

De innovatieprestaties in de EU zijn ondanks de economische crisis jaar na jaar verbeterd, maar de innovatiekloof tussen de lidstaten wordt groter. Dat is de conclusie van het European Commission Innovation Union Scoreboard 2013. De meest innovatieve landen hebben hun prestaties verder verbeterd, maar in andere landen is er geen vooruitgang. De algemene rangschikking van de EU-lidstaten is relatief stabiel gebleven: Zweden spant de kroon gevolgd door Duitsland, Denemarken en Finland. Estland, Litouwen en Letland hebben sinds vorig jaar het meest vooruitgang geboekt. De innovatiegroei in de EU wordt onder meer aangedreven door kmo's, de commercialisering van innovaties en uitstekende onderzoeksstructuren. De daling van de bedrijfs- en durfkapitaalinvesteringen in 2008-2012 heeft echter een negatief effect op de innovatieprestaties gehad.

Volgens Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, "blijkt uit de resultaten van dit jaar dat de economische crisis de innovatie-activiteit in sommige delen van Europa negatief heeft beïnvloed. Investeringen in innovatie zijn van cruciaal belang als we ons concurrentievermogen wereldwijd willen vrijwaren en de groei in Europa willen herstellen. We moeten het ondernemerschap stimuleren omdat kmo's een stuwende kracht achter innovatie zijn."

Volgens Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, "moet aan innovatie een centrale plaats worden toegekend op de beleidsagenda's van alle lidstaten. Uit ons jongste State of the Innovation Union Report, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat we in 2012 vooruitgang hebben geboekt op een aantal belangrijke gebieden zoals het eenheidsoctrooi en de nieuwe regels voor durfkapitaalfondsen. We moeten echter meer inspanningen leveren om een innovatiekloof in Europa te voorkomen."

De Europese Commissie heeft vandaag ook een verslag gepubliceerd ter aanvulling van het scorebord. Uit het State of the Innovation Union Report blijkt dat de Commissie haar belangrijkste verbintenissen in verband met de innovatie-unie al ruimschoots is nagekomen.

De samenvattingen van de innovatieprestaties van de 27 lidstaten en van andere Europese landen vindt u in MEMO/13/274.

Achtergrond

Het Innovation Union Scoreboard 2013 deelt de lidstaten in de volgende vier groepen in:

  • Innovatieleiders: Zweden, Duitsland, Denemarken en Finland presteren ruim boven het EU-gemiddelde.

  • Innovatievolgers: Nederland, Luxemburg, België, het VK, Oostenrijk, Ierland, Frankrijk, Slovenië, Cyprus en Estland presteren boven het EU-gemiddelde.

  • Gematigde innovatoren: Italië, Spanje, Portugal, Tsjechië, Griekenland, Slowakije, Hongarije, Malta en Litouwen presteren onder het EU-gemiddelde.

  • Bescheiden innovatoren: Polen, Letland, Roemenië en Bulgarije presteren ruim onder het EU-gemiddelde.

Figuur: Innovatieprestaties van de EU-lidstaten

Opmerking: Het gemiddelde wordt berekend met behulp van een op 24 indicatoren gebaseerde samengestelde indicator, waarbij een schaal wordt gehanteerd van 0 (de laagst mogelijke prestatie) tot 1 (de hoogst mogelijke prestatie). De cijfers hebben betrekking op de periode 2010-2011 (recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar).

Waardoor zijn innovatieleiders succesvol?

De nationale onderzoeks- en innovatiesystemen van de meest innovatieve landen in de EU hebben een aantal zaken met elkaar gemeen. Er wordt onder meer veel belang gehecht aan inspanningen om innovaties in het bedrijfsleven en het hoger onderwijs te bevorderen. Het bedrijfsleven in alle innovatieleiders besteedt zeer veel middelen aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) en scoort hoog op het gebied van octrooitoepassingen. Ze hebben ook een goed ontwikkeld hoger onderwijs en sterke banden tussen industrie en wetenschap met elkaar gemeen.

Internationale vergelijkingen met de EU

Uit een vergelijking met andere Europese landen blijkt dat Zwitserland nog steeds de absolute innovatieleider is die constant beter presteert dan alle EU-landen. Uit de resultaten van dit jaar blijkt ook opnieuw dat Zuid-Korea, de VS en Japan beter presteren dan de EU.

De voorsprong van Zuid-Korea op de EU wordt groter, maar sinds 2008 heeft de EU de achterstand met de VS en Japan bijna gehalveerd. De EU heeft nog steeds een aanzienlijke achterstand op het gebied van bedrijfsuitgaven voor O&O, publiek-private copublicaties, octrooien en tertiair onderwijs. De EU presteert nog steeds beter dan Australië, Canada, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

De voorsprong op China wordt kleiner maar de voorsprong op Australië en Canada is groter geworden. Ten aanzien van de andere BRICS-landen is de voorsprong stabiel gebleven.

Het Innovation Union Scoreboard 2013 is gebaseerd op 24 indicatoren die in drie hoofdcategorieën en acht dimensies zijn gegroepeerd:

"Enablers": de basisbouwstenen die innovatie mogelijk maken (human resources; open en aantrekkelijke onderzoeksstructuren van uitstekende kwaliteit; financiering; en ondersteuning);

"Firm activities": geven een beeld van de innovatie-inspanningen van Europese bedrijven (bedrijfsinvesteringen; linkages & ondernemerschap; en intellectuele activa); en

"Outputs": laten zien hoe dit alles voordelen voor de gehele economie genereert (innovatoren en economische effecten, met inbegrip van werkgelegenheid).

Nadere informatie

Het volledige verslag van het Innovation Union Scoreboard 2013 vindt u op de volgende site:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Innovation Union Scoreboard, State of Innovation Union Report, Innovatie-Unie, Europa 2020

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar