Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az eredménytábla szerint az Európai Unió innovatívabbá vált, az országok közötti különbségek azonban egyre nagyobbak

European Commission - IP/13/270   26/03/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET LT LV MT PL SK SL BG RO

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 26.

Az eredménytábla szerint az Európai Unió innovatívabbá vált, az országok közötti különbségek azonban egyre nagyobbak

Az Európai Unió innovációs teljesítménye a nem szűnő gazdasági válság ellenére évről évre javul, de a tagállamok közötti innovációs szakadék egyre szélesebb. Ezt mutatja az Innovatív Unió 2013. évi eredménytáblája, amely az uniós tagállamoknak az Európai Bizottság által összeállított rangsora. A leginnovatívabb országok teljesítménye tovább javult, más tagállamok azonban alig fejlődnek. Az Európai Unión belüli rangsor összességében viszonylag állandó: Svédország áll az élen, majd Németország, Dánia és Finnország következik. Észtország, Litvánia és Lettország fejlődött a legtöbbet az előző évhez képest. Az Európai Unióban az innováció növekedésére serkentőleg hat a kkv-k tevékenysége, az innovatív megoldások üzleti hasznosítása, valamint a kutatási rendszerek kiválósága. A vállalkozásitőke- és kockázatitőke-befektetéseknek a 2008–2012-es időszakban tapasztalt visszaesése azonban hátrányosan befolyásolta az innovációs teljesítményt.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az idei év eredményei azt mutatják, hogy a gazdasági válság Európa egyes részein kedvezőtlenül hatott az innovációs tevékenységre. Pedig az innovációba való beruházás döntő fontosságú ahhoz, hogy fenntartsuk globális versenyképességünket és helyreállítsuk a növekedést Európában. Ösztönözni kell a vállalkozókat, hiszen a kkv-kben rejlik az innováció egyik fő motorja.”

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos kijelentette: „Az innovációt a tagállamok politikai napirendjének középpontjába kell állítani. Az Innovatív Unió ma megjelent helyzetértékelése is azt mutatja, hogy 2012-ben jelentős előrehaladást sikerült elérnünk egyes olyan alapvető kérdésekben, mint az egységes szabadalmi oltalom és a kockázatitőke-alapok újfajta szabályozása, de további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy Európában ne alakulhasson ki innovációs szakadék.”

Az Európai Bizottság az eredménytábla kiegészítéseképpen jelentést tett közzé a mai napon. Az Innovatív Unió helyzetét értékelő jelentésből kiderül, hogy a Bizottság máris teljesítette az Innovatív Unió kezdeményezésben megfogalmazott vállalások jelentős részét. Az európai közszektor innovációs eredménytáblája pedig kísérleti projektként rámutat arra, hogy a közszolgáltatások innovációja hozzájárulhat a vállalkozások teljesítményének javításához.

A 27 tagállam és más európai országok innovációs teljesítményének országonkénti összefoglalása a MEMO/13/274 dokumentumban olvasható.

Előzmények

Az Innovatív Unió 2013. évi eredménytáblája a következő négy csoportba sorolja a tagállamokat:

  • Vezető innovátorok: Svédország, Németország, Dánia és Finnország, melyek jóval az uniós átlag feletti teljesítményt mutatnak.

  • Követő innovátorok: Hollandia, Luxemburg, Belgium, az Egyesült Királyság, Ausztria, Írország, Franciaország, Szlovénia, Ciprus és Észtország teljesítménye meghaladja az Európai Unió átlagát.

  • Mérsékelt innovátorok: Olaszország, Spanyolország, Portugália, a Cseh Köztársaság, Görögország, Szlovákia, Magyarország, Málta és Litvánia teljesítménye nem éri el az uniós átlagot.

  • Lemaradó innovátorok: Lengyelország, Lettország, Románia és Bulgária az EU-27 átlagánál jóval gyengébben teljesített.

Ábra: az EU tagállamainak innovációs teljesítménye

Megjegyzés: Az átlagos teljesítmény kiszámolásához egy 24 mutató adatait összesítő összetett mutató szolgál alapul; a skálán a lehető legkisebb teljesítmény 0, a lehető legnagyobb 1. Az átlagos teljesítmény (az adatok késedelmes rendelkezésre állása miatt) a 2010/2011-es teljesítményt tükrözi.

Mitől sikeresek a vezető innovátorok?

Az Unió leginnovatívabb országainak mindegyikére jellemző, hogy nemzeti kutatási és innovációs rendszereiknek több erőssége is van, például kulcsszerepet töltenek be a vállalkozások és a felsőoktatási ágazat innovációs erőfeszítései. A vezető innovátorok mindegyikéről elmondható, hogy üzleti ágazatuk igen jól teljesít a kutatási-fejlesztési kiadások és a szabadalmi bejelentések területén. Ezenkívül felsőoktatási ágazatuk szilárd, iparukat pedig erős kapcsolatok fűzik a tudomány világához.

Az Európai Unió nemzetközi összehasonlításban

A többi európai országgal összehasonlításban Svájc továbbra is az innováció bajnoka, hiszen minden uniós országot rendre maga mögé utasít. Az idei eredmények ismét azt mutatják, hogy Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán az Európai Uniónál előbbre tartanak az innovációs teljesítmény területén.

Dél-Koreának még mindig nő az előnye az Európai Unióhoz képest, azonban az Európai Unió 2008 óta szinte a felére csökkentette az Egyesült Államokhoz és Japánhoz mért lemaradását. A világ vezető innovátoraihoz képest az Európai Unió még mindig alulteljesít, különösen a vállalkozások kutatási-fejlesztési kiadásai, az állami-magán közös publikációk, a szabványok, valamint a felsőfokú oktatás területén. Az Európai Unió mindazonáltal továbbra is jobb eredményt ért el, mint Ausztrália, Kanada, Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika.

Az Unió előnye Kínával szemben csökkent, a többi BRICS-országhoz képest stabil maradt, Ausztráliához és Kanadához képest pedig nőtt.

Az Innovatív Unió 2013. évi eredménytáblája jelenleg 24 mutatót alkalmaz, amelyek három fő csoportba és 8 dimenzióba sorolhatók:

Potenciál”, vagyis az innovációt lehetővé tevő legfontosabb tényezők (emberi erőforrások, nyitott, kiváló és vonzó kutatási rendszerek, valamint finanszírozás és támogatás);

Vállalati tevékenységek”, vagyis az európai vállalatok innovációs tevékenységeinek mértékét jelző mutatók (vállalati beruházások, kapcsolatépítés és vállalkozó szellem, szellemi tulajdon); valamint

Eredmények”, azaz a gazdaság egészére gyakorolt jótékony hatásokat jelző mutatók (innovátorok és gazdasági hatások, beleértve a foglalkoztatást).

További információk

Az Innovatív Unió 2013. évi eredménytábláját bemutató jelentés teljes terjedelmében a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

az Innovatív Unió eredménytáblája, az Innovatív Unió helyzetértékelése, az Innovatív Unió kezdeményezés, az Európa 2020 stratégia

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website