Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 26.

Az eredménytábla szerint az Európai Unió innovatívabbá vált, az országok közötti különbségek azonban egyre nagyobbak

Az Európai Unió innovációs teljesítménye a nem szűnő gazdasági válság ellenére évről évre javul, de a tagállamok közötti innovációs szakadék egyre szélesebb. Ezt mutatja az Innovatív Unió 2013. évi eredménytáblája, amely az uniós tagállamoknak az Európai Bizottság által összeállított rangsora. A leginnovatívabb országok teljesítménye tovább javult, más tagállamok azonban alig fejlődnek. Az Európai Unión belüli rangsor összességében viszonylag állandó: Svédország áll az élen, majd Németország, Dánia és Finnország következik. Észtország, Litvánia és Lettország fejlődött a legtöbbet az előző évhez képest. Az Európai Unióban az innováció növekedésére serkentőleg hat a kkv-k tevékenysége, az innovatív megoldások üzleti hasznosítása, valamint a kutatási rendszerek kiválósága. A vállalkozásitőke- és kockázatitőke-befektetéseknek a 2008–2012-es időszakban tapasztalt visszaesése azonban hátrányosan befolyásolta az innovációs teljesítményt.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az idei év eredményei azt mutatják, hogy a gazdasági válság Európa egyes részein kedvezőtlenül hatott az innovációs tevékenységre. Pedig az innovációba való beruházás döntő fontosságú ahhoz, hogy fenntartsuk globális versenyképességünket és helyreállítsuk a növekedést Európában. Ösztönözni kell a vállalkozókat, hiszen a kkv-kben rejlik az innováció egyik fő motorja.”

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos kijelentette: „Az innovációt a tagállamok politikai napirendjének középpontjába kell állítani. Az Innovatív Unió ma megjelent helyzetértékelése is azt mutatja, hogy 2012-ben jelentős előrehaladást sikerült elérnünk egyes olyan alapvető kérdésekben, mint az egységes szabadalmi oltalom és a kockázatitőke-alapok újfajta szabályozása, de további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy Európában ne alakulhasson ki innovációs szakadék.”

Az Európai Bizottság az eredménytábla kiegészítéseképpen jelentést tett közzé a mai napon. Az Innovatív Unió helyzetét értékelő jelentésből kiderül, hogy a Bizottság máris teljesítette az Innovatív Unió kezdeményezésben megfogalmazott vállalások jelentős részét. Az európai közszektor innovációs eredménytáblája pedig kísérleti projektként rámutat arra, hogy a közszolgáltatások innovációja hozzájárulhat a vállalkozások teljesítményének javításához.

A 27 tagállam és más európai országok innovációs teljesítményének országonkénti összefoglalása a MEMO/13/274 dokumentumban olvasható.

Előzmények

Az Innovatív Unió 2013. évi eredménytáblája a következő négy csoportba sorolja a tagállamokat:

  • Vezető innovátorok: Svédország, Németország, Dánia és Finnország, melyek jóval az uniós átlag feletti teljesítményt mutatnak.

  • Követő innovátorok: Hollandia, Luxemburg, Belgium, az Egyesült Királyság, Ausztria, Írország, Franciaország, Szlovénia, Ciprus és Észtország teljesítménye meghaladja az Európai Unió átlagát.

  • Mérsékelt innovátorok: Olaszország, Spanyolország, Portugália, a Cseh Köztársaság, Görögország, Szlovákia, Magyarország, Málta és Litvánia teljesítménye nem éri el az uniós átlagot.

  • Lemaradó innovátorok: Lengyelország, Lettország, Románia és Bulgária az EU-27 átlagánál jóval gyengébben teljesített.

Ábra: az EU tagállamainak innovációs teljesítménye

Megjegyzés: Az átlagos teljesítmény kiszámolásához egy 24 mutató adatait összesítő összetett mutató szolgál alapul; a skálán a lehető legkisebb teljesítmény 0, a lehető legnagyobb 1. Az átlagos teljesítmény (az adatok késedelmes rendelkezésre állása miatt) a 2010/2011-es teljesítményt tükrözi.

Mitől sikeresek a vezető innovátorok?

Az Unió leginnovatívabb országainak mindegyikére jellemző, hogy nemzeti kutatási és innovációs rendszereiknek több erőssége is van, például kulcsszerepet töltenek be a vállalkozások és a felsőoktatási ágazat innovációs erőfeszítései. A vezető innovátorok mindegyikéről elmondható, hogy üzleti ágazatuk igen jól teljesít a kutatási-fejlesztési kiadások és a szabadalmi bejelentések területén. Ezenkívül felsőoktatási ágazatuk szilárd, iparukat pedig erős kapcsolatok fűzik a tudomány világához.

Az Európai Unió nemzetközi összehasonlításban

A többi európai országgal összehasonlításban Svájc továbbra is az innováció bajnoka, hiszen minden uniós országot rendre maga mögé utasít. Az idei eredmények ismét azt mutatják, hogy Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán az Európai Uniónál előbbre tartanak az innovációs teljesítmény területén.

Dél-Koreának még mindig nő az előnye az Európai Unióhoz képest, azonban az Európai Unió 2008 óta szinte a felére csökkentette az Egyesült Államokhoz és Japánhoz mért lemaradását. A világ vezető innovátoraihoz képest az Európai Unió még mindig alulteljesít, különösen a vállalkozások kutatási-fejlesztési kiadásai, az állami-magán közös publikációk, a szabványok, valamint a felsőfokú oktatás területén. Az Európai Unió mindazonáltal továbbra is jobb eredményt ért el, mint Ausztrália, Kanada, Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika.

Az Unió előnye Kínával szemben csökkent, a többi BRICS-országhoz képest stabil maradt, Ausztráliához és Kanadához képest pedig nőtt.

Az Innovatív Unió 2013. évi eredménytáblája jelenleg 24 mutatót alkalmaz, amelyek három fő csoportba és 8 dimenzióba sorolhatók:

Potenciál”, vagyis az innovációt lehetővé tevő legfontosabb tényezők (emberi erőforrások, nyitott, kiváló és vonzó kutatási rendszerek, valamint finanszírozás és támogatás);

Vállalati tevékenységek”, vagyis az európai vállalatok innovációs tevékenységeinek mértékét jelző mutatók (vállalati beruházások, kapcsolatépítés és vállalkozó szellem, szellemi tulajdon); valamint

Eredmények”, azaz a gazdaság egészére gyakorolt jótékony hatásokat jelző mutatók (innovátorok és gazdasági hatások, beleértve a foglalkoztatást).

További információk

Az Innovatív Unió 2013. évi eredménytábláját bemutató jelentés teljes terjedelmében a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

az Innovatív Unió eredménytáblája, az Innovatív Unió helyzetértékelése, az Innovatív Unió kezdeményezés, az Európa 2020 stratégia

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar