Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. maaliskuuta 2013

Tulostaulun mukaan EU on entistä innovatiivisempi mutta maiden väliset erot ovat kasvussa

EU:n innovaatiosuorituskyky on kasvanut vuodesta toiseen talouskriisin jatkumisesta huolimatta, mutta ”innovaatiokuilu” jäsenvaltioiden välillä on laajenemassa. Tämä tulos esitetään Euroopan komission vuoden 2013 innovaatiounionin tulostaulussa, jossa asetetaan EU:n jäsenvaltiot paremmuusjärjestykseen. Kaikkein innovatiivisimmat maat ovat edelleen parantaneet suoritustaan, mutta muissa ei ole tapahtunut edistystä. EU:n kokonaistilanne on säilynyt suhteellisen vakaana, niin että kärjessä on Ruotsi ja sen jälkeen tulevat Saksa, Tanska ja Suomi. Viime vuoteen verrattuna eniten edistystä on tapahtunut Virossa, Liettuassa ja Latviassa. EU:n innovaatiokasvun moottoreita ovat pk-yritykset ja innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen sekä erinomaiset tutkimusjärjestelmät. Yritys- ja riskipääomainvestointien väheneminen vuosina 2008–2012 on kuitenkin vaikuttanut kielteisesti innovointikykyyn.

Tämän vuoden tulokset osoittavat, että talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti innovaatiotoimintaan joissakin Euroopan osissa. Sijoittaminen innovointiin on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme säilyttää globaalin kilpailukyvyn ja palauttaa kasvun Eurooppaan. EU:ssa on kannustettava yrittäjyyteen, sillä pk-yritykset ovat olleet innovoinnin keskeisenä moottorina”, totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaarin Máire Geoghegan-Quinnin mukaan innovointi olisi nyt asetettava kaikkien jäsenvaltioiden poliittisten toimien keskiöön. ”Innovaatiounionin tilaa käsittelevästä raportista, joka myös julkaistiin tänään, käy ilmi, että vuonna 2012 edistyttiin joillakin merkittävillä aloilla (esim. yhteispatentti ja riskipääomarahastoja koskevat uudet säännöt), mutta toimia on tehostettava, jotta vältetään innovaatiokuilu Euroopassa", hän jatkoi.

Euroopan komissio on julkaissut tänään raportin, joka täydentää tulostaulua. Innovaatiounionin tilaa käsittelevä raportti osoittaa, että komissio on jo toteuttanut suureksi osaksi innovaatiounionia koskevaan lippulaiva-aloitteeseen liittyvät sitoumukset.

Kaikkien 27 jäsenvaltion ja muiden eurooppalaisten valtioiden innovaatiotulosten erilliset tiivistelmät – ks. MEMO/13/274.

Tausta

Innovaatiounionin tulostaulussa 2013 jaetaan jäsenvaltiot seuraaviin neljään maaryhmään:

  • Innovaatiojohtajat: Ruotsi, Saksa, Tanska ja Suomi ovat kaikki suoriutuneet yli EU:n keskiarvon.

  • Innovaatioseuraajat: Alankomaat, Luxemburg, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Irlanti, Ranska, Slovenia, Kypros ja Viro, joiden kaikkien tulokset ovat yli EU:n keskiarvon.

  • Kohtuulliset innovoijat: Italian, Espanjan, Portugalin, Tšekin, Kreikan, Slovakian, Unkarin, Maltan ja Liettuan tulokset jäävät EU:n keskiarvon alapuolelle.

  • Vähäiset innovoijat: Puolan, Latvian, Romanian ja Bulgarian tulos on selvästi EU:n keskiarvoa heikompi.

Kaavio: EU:n jäsenvaltioiden innovointikyky

Huom. Keskimääräiset tulokset on mitattu käyttämällä yhdistelmäindikaattoria, joka koostuu 24 indikaattorin tiedoista. Arvot vaihtelevat 0:sta, joka on alin mahdollinen arvo, suurimpaan mahdolliseen eli 1:een. Keskimääräiset tulokset kuvastavat tilannetta vuosina 2010/2011 (viive tiedonsaannissa).

Innovaatiojohtajien menestyksen perusta

EU:n innovatiivisimmilla mailla on joukko yhteisiä vahvuuksia kansallisissa tutkimus- ja innovointijärjestelmissään, kuten yritysten ja korkeakoulusektorin innovaatiotoiminnan keskeinen asema. Kaikkien innovaatiojohtajien yrityssektori suoriutuu erittäin hyvin tutkimus- ja kehittämismenojen ja patenttihakemusten alalla. Niillä kaikilla on myös hyvin kehittynyt korkeakoulusektori ja vahvat linkit yritys- ja tutkimustoiminnan välillä.

EU:n vertailu kansainvälisesti

Vertailu muihin Euroopan maihin vahvistaa, että Sveitsi on innovaatiojohtaja, joka suoriutuu jatkuvasti paremmin kuin EU-maat. Tämän vuoden tulokset osoittavat myös, että Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Japani suoriutuvat jälleen EU:ta paremmin.

Etelä-Korean johto EU:hun nähden on kasvussa, mutta vuodesta 2008 EU on pystynyt kuromaan lähes puoleen eron Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden. EU on edelleen huomattavasti globaaleja johtajia perässä, etenkin yritysten T&K-menojen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteisjulkaisujen, patenttien sekä kolmannen asteen koulutuksen alalla. EU suoriutuu edelleen paremmin kuin Australia, Kanada, Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.

Johtoasema Kiinaan nähden on supistunut, pysynyt vakaana BRICS-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) nähden ja kasvanut Australiaan ja Kanadaan nähden.

Innovaatiounionin tulostaulu 2013 koostuu 24 indikaattorista, jotka ryhmitellään kolmeen pääluokkaan ja kahdeksaan alaluokkaan:

Edellytykset” eli perusrakenteet, jotka tekevät innovoinnin mahdolliseksi (henkilöstöresurssit, avoimet huipputasoa edustavat ja houkuttelevat tutkimusjärjestelmät sekä rahoitus ja tuki).

Yritysten toiminta”, joka osoittaa, missä määrin Euroopan yritykset innovoivat (yritysten investoinnit, yhteydet ja yrittäjyys, aineeton omaisuus)

Tuotokset”, jotka osoittavat, miten edellä kuvatut tekijät muuntuvat koko talouden eduiksi (innovaattorit ja taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien työllisyys).

Lisätietoja

Täydellinen innovaatiounionin tulostaulu 2013 löytyy osoitteesta

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Innovaatiounionin tulostaulu, Innovaatiounionin tilaa käsittelevä raportti, Innovaatiounioni, Eurooppa 2020 -strategia

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar