Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 26. března 2013

Srovnávací přehled Unie inovací: EU je nyní inovativnější, ale rozdíly mezi zeměmi se prohlubují

Inovativnost EU jako celku se navzdory pokračující hospodářské krizi každým rokem zvyšuje. Pokud však jde o inovativnost jednotlivých zemí, rozdíly se prohlubují. Tyto závěry jsou uvedeny ve srovnávacím přehledu Unie inovací 2013, což je klasifikace členských států EU vypracovaná Evropskou komisí. Zatímco nejinovativnější země své výsledky nadále zlepšovaly, jiné státy se nezlepšily vůbec. Celkové pořadí zemí EU zůstává poměrně stabilní: první je Švédsko, následuje Německo, Dánsko a Finsko. Oproti minulému roku se nejvíce zlepšilo Estonsko, Litva a Lotyšsko. Hybnými silami růstu v oblasti inovací v EU jsou malé a střední podniky a komercializace inovací, jakož i vynikající výzkumné systémy. Výsledky v oblasti inovací však negativně ovlivnil pokles investic podniků a investic rizikového kapitálu v období 2008–2012.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, zdůrazňuje význam inovací: „Letošní výsledky ukazují, že hospodářská krize měla v některých částech Evropy nepříznivý dopad na inovační činnost. Pokud si chceme udržet globální konkurenceschopnost a obnovit hospodářský růst v Evropě, musíme investovat do inovací. Stejně tak musíme podporovat podnikání, neboť hlavní hybnou silou inovací jsou malé a střední podniky.“

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, upřesnila: „Na inovace se nyní musí soustředit politické programy všech členských států. Naše nejnovější zpráva o stavu Unie inovací, která byla dnes také zveřejněna, ukazuje, že v roce 2012 jsme v některých zásadních iniciativách, jako je jednotný patent a nová pravidla pro fondy rizikového kapitálu, dosáhli určitého pokroku; musíme se však snažit, abychom vyrovnali rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.“

Evropská komise dnes také zveřejnila doplňkovou zprávu k srovnávacímu přehledu. Ze zprávy o stavu Unie inovací vyplývá, že Komise již z velké části splnila své hlavní závazky stanovené v rámci stěžejní iniciativy Unie inovací.

Jednotlivá shrnutí výsledků v oblasti inovací všech 27 členských států a dalších evropských zemí lze nalézt v dokumentu MEMO/13/274.

Souvislosti

Podle srovnávacího přehledu Unie inovací 2013 jsou členské státy rozděleny do čtyř skupin:

  • Vynikající inovátoři: Švédsko, Německo, Dánsko a Finsko, jejichž výsledky jsou vysoko nad průměrem EU.

  • Úspěšní inovátoři: Nizozemsko, Lucembursko, Belgie, Spojené království, Rakousko, Irsko, Francie, Slovinsko, Kypr a Estonsko, jejichž výsledky přesahují průměr EU.

  • Mírní inovátoři: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Řecko, Slovensko, Maďarsko, Malta a Litva, jejichž výsledky nedosahují průměru EU.

  • Slabí inovátoři: Polsko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko, jejichž výsledky jsou v rámci EU výrazně podprůměrné.

Obrázek: Výsledky členských států EU v oblasti inovací

Poznámka: Průměrný výsledek se měří pomocí ukazatele složeného z údajů pro 24 ukazatelů v rozsahu od nejnižšího možného výsledku 0 až po nejvyšší možný výsledek 1. V důsledku časových prodlev při zpřístupnění údajů vyjadřuje průměrný výsledek za rok 2012 výsledky za období 2010/2011.

V čem spočívá úspěch nejinovativnějších zemí?

Pro nejinovativnější země EU je charakteristické to, že mají v mnoha ohledech vyspělé systémy výzkumu a inovací a že klíčovou roli hrají inovační aktivity podniků a odvětví vysokoškolského vzdělávání. Podnikatelská odvětví všech vynikajících inovátorů mají velmi dobré výsledky, pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj a žádosti o patenty. Všechny tyto země mají také vysoce rozvinuté odvětví vysokoškolského vzdělávání a silné vazby mezi průmyslem a vědou.

EU v mezinárodním srovnání

Ze srovnání s ostatními evropskými zeměmi vyplývá, že inovační jedničkou je Švýcarsko a že je v tomto směru stabilně lepší než všechny země EU. Rovněž se znovu potvrdilo, že Jižní Korea, Spojené státy a Japonsko jsou inovativnější než EU.

Náskok Jižní Koreje před EU se zvyšuje; od roku 2008 však EU dokázala snížit náskok USA a Japonska téměř o polovinu. Za těmito zeměmi však EU stále významně zaostává, zejména pokud jde o výdaje podniků na výzkum a vývoj, spolupráci veřejného a soukromého sektoru, patenty a terciární vzdělávání. EU nadále zůstává před Austrálií, Kanadou, Brazílií, Ruskem, Indií, Čínou a Jihoafrickou republiku.

Náskok EU snižuje Čína; stabilní náskok má EU před zeměmi BRICS; ve srovnání s Austrálií a Kanadou pak EU svůj náskok zvýšila.

Srovnávací přehled Unie inovací 2013 v současné době vychází ze 24 ukazatelů, které jsou seskupeny do tří hlavních kategorií a osmi oblastí:

Předpoklady“, tj. základní stavební kameny, které umožňují inovovat (lidské zdroje, otevřené, vyspělé a přitažlivé systémy výzkumu a financování a podpora),

Aktivity podniků“ – tato kategorie vyjadřuje úsilí, které evropské podniky vkládají do inovací (investice podniků, vazby a podnikání a duševní vlastnictví), a dále

Výstupy“, které ukazují, jak výše uvedené faktory prospívají hospodářství jako celku (inovátoři a hospodářské dopady, včetně zaměstnanosti).

Další informace

Úplné znění zprávy ke srovnávacímu přehledu Unie inovací 2013 je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Srovnávací přehled Unie inovací, zpráva o stavu Unie inovací, Unie inovací, Evropa 2020

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 22990403)

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar