Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. janvārī

ES izvērš savu atbalstu krīzes pārvarēšanai Mali

Šodien notikušajā Ārlietu padomes sanāksmē, ko saistībā ar situāciju Mali sasauca ES Augstā pārstāve Ketrina Eštone, Eiropas Savienība nolēma piešķirt 50 miljonus eiro no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda, lai atbalstītu Āfrikas dalībnieku vadītas starptautiskas atbalsta misijas Mali (AFISMA) uzsākšanu.

Ņemot vērā grūtības, no kā cieš Mali civiliedzīvotāji, un nolūkā atbalstīt Mali valdības centienus nodrošināt pāreju uz demokrātiju, bez kavēšanās varētu atsākt vairākas attīstības programmas Mali. Šim mērķim varētu piesaistīt līdzekļus aptuveni 250 miljonu eiro apmērā. Arī pašreizējo programmu turpināšana cita starpā palīdzēs stiprināt Mali pilsonisko sabiedrību un nodrošinātību ar pārtiku un uzlabot Bamako pilsētas apgādi ar dzeramo ūdeni no Kabalas.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: „Kopš 2012. gada novembra mēs palīdzam saviem Āfrikas partneriem sagatavoties AFISMA uzsākšanai, lai Mali varētu atjaunot savu teritoriālo integritāti. Izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, Eiropas Savienība varēs segt šīs misijas nemilitāros izdevumus, piemēram, dienas naudu un izdevumus transportam un medicīniskajai aprūpei.

Viņš piebilda: „Turklāt politiskā stabilitāte ir viens no nosacījumiem sociālai un ekonomikas attīstībai, un tās nodrošināšanai nepieciešams paātrināt pāreju uz demokrātiju un atjaunot konstitucionālo kārtību. Mūsu finansējums Mali attīstības atbalstam ir vērsts uz šo mērķi. Bez tam mēs tādējādi vēlamies palīdzēt Mali iedzīvotājiem, ko ir smagi skārusi šī daudzšķautņainā krīze.”

Vispārīga informācija

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome ar rezolūciju 2085 (2012) atļāva Mali izvietot Āfrikas dalībnieku vadītu starptautisku atbalsta misiju Mali (AFISMA), sākotnēji uz vienu gadu.

ES finansiālo palīdzību AFISMA sniegs, izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, ar ko tiek sniegts atbalsts Āfrikas Savienības un Āfrikas reģionālo organizāciju vadītajām miera nodrošināšanas misijām, piemēram, AMISOM Somālijā un MICOPAX Centrālāfrikā.

ES attīstības sadarbība Mali

Pēc 2012. gada 22. martā notikušā valsts apvērsuma Eiropas Komisija veica piesardzības pasākumus. Pašlaik ES attīstības sadarbībā koncentrējas uz tieša atbalsta sniegšanu Mali iedzīvotājiem, pāreju uz demokrātiju un humāno palīdzību.

Tādējādi ES, sniedzot attīstības palīdzību, kopš valsts apvērsuma un pašreizējā situācijā ir sniegusi palīdzīgu roku Mali iedzīvotājiem, kas atrodas krīzes apstākļos.

10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) indikatīvās programmas apmērs ir 583 miljoni eiro.

10. EAF galvenās nozares ir:

  • pārvaldība: atbalsts publiskā sektora reformām, decentralizācijai un migrācijas politikai;

  • atbalsts valsts ziemeļu un Nigēras deltas reģionu ekonomikas attīstībai;

  • atbalsts izaugsmes pasākumiem un nabadzības mazināšanas stratēģijai.

Starp nozarēm, kas nav galvenās, jāmin kultūra, pilsoniskā sabiedrība, pārtikas nodrošinājums un ūdensapgāde.

Atbilstoši stratēģijai Sāhelas reģiona drošībai un attīstībai Mali saņēma papildu līdzekļus 50 miljonu eiro apmērā.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm.

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar