Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT FI RO

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 mars 2013

Uppsagda arbetstagare i Sverige, Danmark, Finland, Italien, Rumänien, Spanien och Österrike får 24,3 miljoner euro genom EU:s globaliseringsfond

EU-kommissionen har just betalat ut pengar till Sverige, Danmark, Finland, Italien, Rumänien, Spanien och Österrike från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Sammanlagt får 5 271 arbetstagare i dessa länder dela på 24,3 miljoner euro för att hitta nya jobb efter att ha blivit uppsagda från bl.a. bilindustrin, motorcykelindustrin, mobiltelefonbranschen, metallindustrin, elektronikbranschen och den sociala sektorn.

– Globaliseringsfonden ger ett effektivt stöd till arbetstagare som sagts upp till följd av förändrade globala handelsmönster. Den har också visat sig vara värdefull i situationer där arbetstagare sagts upp till följd av den ekonomiska krisen. Kommissionen välkomnar det faktum att EU-länderna har kommit överens om att låta fonden bestå under nästa programperiod 2014–2020, säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor.

Stödbeloppet på 24,3 miljoner euro fördelas enligt följande:

8,2 miljoner euro till stöd för 2 416 uppsagda arbetstagare hos Nokia (1 000 i Finland och 1 416 i Rumänien) som sagts upp till följd av att mobiltelefonproduktionen flyttats till asiatiska länder. Mer information om stödet finns i IP/12/1122 och IP/12/1123.

5,5 miljoner euro till stöd för 1 350 uppsagda arbetstagare hos Saab i Sverige. Uppsägningarna är en följd av att produktion har flyttats till Asien med anledning av en ökad efterfrågan på personbilar på de asiatiska marknaderna. Mer information om stödet finns i IP/12/1124.

5,2 miljoner euro till stöd för 350 arbetstagare som sagts upp i Steiermark i Österrike. Uppsägningarna inom sektorn för mobila sociala tjänster i Steiermark (tjänster för personer med funktionsnedsättning och stöd till ungdomar) är en konsekvens av att budgeten för sociala ändamål har skurits ned till följd av den ekonomiska krisen. Mer information om stödet finns i IP/12/1119.

2,7 miljoner euro till stöd för 502 arbetstagare som sagts upp hos tio olika tillverkare av motorcyklar, reservdelar till motorcyklar och mopeder i Italien, som är Europas viktigaste producent av sådana produkter. Uppsägningarna är en följd av en minskad efterfrågan på sådana fordon i hela Europa. Mer information om stödet finns i IP/12/1120.

1,4 miljoner euro till stöd för 616 uppsagda arbetstagare hos företaget Flextronics i Danmark, som tillverkar kretskort. Uppsägningarna är en direkt konsekvens av de betydande strukturförändringarna inom världshandeln, som innebär att elektroniktillverkningen flyttar till Asien. I det här fallet beslutade Flextronics huvudkontor i Singapore att det danska dotterbolaget skulle stängas. Mer information om stödet finns i IP/12/1121.

1,3 miljoner euro till stöd för 500 arbetstagare som sagts upp från spanska tillverkare av metallvaror. Metallvaruindustrin är en stor leverantör för många olika tillverkningsindustrier, särskilt varvsindustrin, byggbranschen och fordonsindustrin. All denna verksamhet har i hela EU starkt påverkats av den ekonomiska krisen, vilket också framgår av tidigare ansökningar om medel från globaliseringsfonden. Mer information om stödet finns i IP/12/1125.

Efter att de berörda länderna lämnat in sina ansökningar om medel från fonden, lägger kommissionen fram förslag om stöd för Europaparlamentet och ministerrådet, som beslutar om stödet ska betalas ut. Rådet och parlamentet har nu godkänt kommissionen förslag, vilket innebär att pengarna kan betalas ut.

Bakgrund

Sedan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter började utnyttjas 2007 har 106 ansökningar inkommit. Stödansökningarna har sammanlagt uppgått till cirka 464 miljoner euro och syftar till att hjälpa cirka 97 300 arbetstagare. Allt fler EU-länder ansöker om stöd från fonden för att kunna hjälpa uppsagda arbetstagare. Även antalet berörda sektorer ökar.

En liberaliserad handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen, men kan också göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att en fond skulle inrättas för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Globaliseringsfonden inrättades i slutet av 2006 för att visa solidaritet mellan alla de arbetstagare som gynnas av öppna marknader och de arbetstagare som plötsligt mister sitt jobb. Reglerna för fonden ändrades i juni 2009. Målet var att förstärka möjligheterna att på ett tidigt stadium ingripa mot den ekonomiska krisen. De nya reglerna trädde i kraft den 2 juli 2009 och gäller för alla ansökningar som kom in mellan den 1 maj 2009 och den 31 december 2011. Eftersom EU-länderna inte kunde enas i rådet kunde fondens krishanteringsfunktion inte förlängas efter 2011.

De erfarenheter man haft av fonden sedan 2007 och dess mervärde för de arbetstagare som fått stöd och för de berörda regionerna gör att kommissionen har föreslagit att fonden ska fortsätta användas under budgetperioden 2014–2020. Dessutom ska dess funktion förbättras ytterligare. Bland annat ska arbetstagare som sägs upp till följd av den ekonomiska krisen och nya kategorier av arbetstagare, t.ex. tillfälligt anställda och egenföretagare, omfattas.

Läs mer

László Andors webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Fondens webbplats

Pressmeddelanden på video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Cécile Dubois +32 2 295 18 83


Side Bar