Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. marts 2013

Beskæftigelse: Den Europæiske Globaliseringsfond betaler 24,3 mio. EUR for at hjælpe afskedigede arbejdstagere i Danmark, Finland, Italien, Rumænien, Spanien, Sverige og Østrig

Europa-Kommissionen har netop foranlediget betalinger til Danmark, Finland, Italien, Rumænien, Spanien, Sverige og Østrig via Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Det samlede beløb på 24,3 mio. EUR vil hjælpe 5 271 arbejdstagere i disse lande med at vende tilbage til beskæftigelse efter deres afskedigelse inden for en lang række sektorer, herunder biler, motorcykler, mobiltelefoner, metalvarer, elektronisk udstyr og aktiviteter inden for socialt arbejde.

László Andor, som er EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion, udtalte, at "EGF er et effektivt værktøj med hensyn til at støtte arbejdstagere, der afskediges som en følge af ændrede verdenshandelsmønstre. Den har også vist sit værd i forbindelse med afskedigelser som følge af den økonomiske krise. Kommissionen udtrykker tilfredshed med, at medlemsstaterne har aftalt at fortsætte EGF i den næste programperiode 2014-2020."

Opgørelsen af de samlede 24,3 mio. EUR fordeler sig som følger:

Med 8,2 mio. EUR vil 2 416 tidligere arbejdstagere hos Nokia få hjælp (1 000 i Finland og 1 416 i Rumænien); de mistede deres arbejde som følge af udflytningen af samlebåndsanlæg for mobiltelefoner til asiatiske lande. For yderligere oplysninger om de foreslåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere, henvises også til IP/12/1122 og IP/12/1123.

Med 5,5 mio. EUR hjælpes 1 350 arbejdstagere hos Saab i Sverige. Afskedigelserne er en konsekvens af den geografiske flytning af produktionen til Asien som følge af den voksende efterspørgsel efter personbiler på de asiatiske markeder. For yderligere oplysninger om de foreslåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere, henvises også til IP/12/1124.

Med 5,2 mio. EUR hjælpes 350 arbejdstagere, der blev afskediget i Steiermark i Østrig. Afskedigelserne inden for Steiermark's sektor for mobile sociale tjenesteydelser (mobile sociale tjenesteydelser for handicappede og mobil støtte til unge) er en følge af nedskæringerne i det sociale budget som følge af den nuværende økonomiske og finansielle krise. For yderligere oplysninger om de foreslåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere, henvises også til IP/12/1119.

Med 2,7 mio. EUR hjælpes 502 arbejdstagere, der blev afskediget af 10 producenter af motorcykler, reservedele eller komponenter til motorcykel- eller knallert­industrien i Italien, som udgør Europas produktionscenter i denne sektor. Afskedigelserne er en følge af den faldende efterspørgsel efter sådanne køretøjer i hele Europa. For yderligere oplysninger om de foreslåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere, henvises også til IP/12/1120.

Med 1,4 mio. EUR hjælpes 153 tidligere arbejdstagere hos Flextronics Denmark, som er en producent af printkort. Afskedigelserne er en direkte konsekvens af de gennemgri­bende strukturændringer i verdenshandelsmønstrene, hvor anlæg til produktion af elek­tronisk udstyr flyttes til Asien. I dette tilfælde besluttede Flextronics-hovedkvarteret i Singapore at lukke den danske dattervirksomhed. For yderligere oplysninger om de fore­slåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere, henvises også til IP/12/1121.

Med 1,3 mio. EUR hjælpes 500 arbejdstagere, der blev afskediget af spanske produ­center af færdige metalvarer. Sektoren for metalvarer er en stor leverandør til en lang række fremstillingsindustrier, især inden for skibsbygning, bygge- og anlægssektoren og bilindustrien. Alle disse aktiviteter blev over hele Unionen hårdt ramt af den økonomiske krise, hvilket kan ses af de tidligere ansøgninger om EGF-støtte. For yderligere oplysninger om de foreslåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere, henvises også til IP/12/1125.

Disse betalinger er foranlediget af de forslag, som Kommissionen har fremsat for Europa-Parlamentet og Ministerrådet efter at have modtaget ansøgninger om EGF-støtte fra de pågældende lande. Rådet og Europa-Parlamentet har godkendt disse forslag, hvilket har medført frigivelse af midlerne.

Baggrund

Siden EGF begyndte sit virke i 2007 har der været 106 ansøgninger. Der er blevet anmodet om ca. 464 mio. EUR til ca. 97,300 arbejdstagere. Et stadigt stigende antal medlemsstater indsender EGF-ansøgninger for at hjælpe afskedigede arbejdstagere inden for en række sektorer.

En mere åben handel med resten af verden fører til overordnede fordele for vækst og beskæftigelse, men det kan også medføre jobtab, især i sårbare sektorer, og det kan ramme arbejdstagere med ringe kvalifikationer. Derfor foreslog formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, at etablere en fond, der skal hjælpe med tilpasningen til konsekvenserne af globaliseringen. EGF blev etableret ved udgangen af 2006, og formålet var, at de mange som drager fordel af åbenheden, skal udvise solidaritet med de få, som står over for det pludselige chok, som det er at miste sit job. I juni 2009 blev EGF-bestemmelserne revideret for at styrke EGF's rolle som et tidligt interventionsredskab, der er en del af Europas svar på den finansielle og økonomiske krise. Den reviderede EGF-forordning trådte i kraft den 2. juli 2009 og fandt anvendelse på alle ansøgninger, som blev modtaget fra 1. maj 2009 til 31. december 2011. Da der ikke er opnået enighed i Rådet, kunne EGF's kriseværktøj ikke forlænges til efter 2011.

Med udgangspunkt i erfaringen med EGF siden 2007 og dens merværdi for de arbejdstagere, der fik hjælp, og for de berørte regioner har Kommissionen foreslået at opretholde fonden også i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og samtidig forbedre dens virke. Det omfatter afskedigelser som følge af den økonomiske krise og nye kategorier af arbejdstagere, f.eks. midlertidige arbejdstagere og selvstændige.

Yderligere oplysninger

László Andors websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

EGF's websted

Video-nyhedsindslag:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar