Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. marca 2013

Boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem: Komisija predlaga ratifikacijo protokola ZN in nadaljnje ukrepe

Po sprejetju novih pravil o prodaji, posedovanju in prenosu strelnega orožja znotraj in zunaj Evrope je Evropska unija pripravljena ratificirati protokol Organizacije združenih narodov o strelnem orožju. Evropska komisija je danes predstavila predlog v zvezi s tem in poudarila, da je treba za ureditev tega področja sprejeti še dodatne ukrepe.

Namen protokola ZN o strelnem orožju je okrepiti sodelovanje na področju preprečevanja nedovoljene proizvodnje osebnega orožja, kot so na primer pištole in kratkocevno strelno orožje, ter trgovine z njim. Taka trgovina organiziranemu kriminalu po vsem svetu vsako leto prinese približno 180 milijonov evrov dobička.

„Nedovoljena trgovina s strelnim orožjem čedalje bolj ogroža varnost evropskih državljanov in pomeni donosen posel za organizirane kriminalne združbe. Okrepiti moramo nadzor nad strelnim orožjem, ki vstopa v EU, je v njej v obtoku ali iz nje izstopa, ter tako preprečiti njegovo zlorabo. Sklenitev protokola ZN o strelnem orožju potrjuje zavezo EU, da državljane zaščiti pred nevarnostjo nasilja, zagrešenega s strelnim orožjem, na njenem ozemlju in zunaj njega,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Besedilo protokola vsebuje določbe, ki se nanašajo na:

  1. vzdrževanje podrobne evidence o uvozu, izvozu in tranzitu strelnega orožja;

  2. sprejetje mednarodnega sistema za označevanje strelnega orožja ob izdelavi in pri vsakem uvozu;

  3. vzpostavitev usklajenega sistema izdajanja dovoljenj, ki ureja uvoz, izvoz, ponovni izvoz ter tranzit strelnega orožja;

  4. preprečevanje kraje, izgube ali preusmeritve strelnega orožja z okrepitvijo nadzora izvoza in izvoznih točk ter nadzora meja;

  5. izmenjavo podatkov v zvezi s pooblaščenimi proizvajalci, trgovci, uvozniki in izvozniki, potmi, ki jih uporabljajo tihotapci, najboljšimi praksami v boju proti trgovini, da bi povečali zmožnost držav za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem.

Kaj sledi?

Svet bi zdaj moral sprejeti predlog o ratifikaciji protokola ZN o strelnem orožju, Evropski parlament pa ga odobriti. Komisija bo še pred koncem leta 2013 predstavila sporočilo, v katerem bo predlagala načine za zmanjšanje nevarnosti strelnega orožja za notranjo varnost Evropske unije.

Ozadje

Komisija se je v imenu Evropske unije pogajala o protokolu ZN o strelnem orožju in ga leta 2002 tudi podpisala. Sklenitev postopka, torej dejanska ratifikacija protokola, je bila odložena, ker je bilo treba pred tem posodobiti zakonodajo EU in jo uskladiti z njegovimi določbami. EU je zatem sprejela:

  1. Direktivo 2008/51/ES (o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS), ki določa pravila o nadzoru držav članic EU nad nabavo in posedovanjem strelnega orožja ter njegovim prenosom v drugo državo članico EU;

  2. Uredbo (EU) št. 258/2012 (IP/12/225), ki določa zahteve glede izvoznih, uvoznih in tranzitnih dovoljenj ter omogoča lažje sledenje strelnega orožja. Uporablja se za strelno orožje, njegove sestavne dele in pomembne sestavne dele ter strelivo za civilno uporabo. Za strelno orožje za vojaško uporabo se Uredba ne uporablja.

Uporabne povezave

Spletišče Cecilie Malmström.

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju.

Spletišče Generalnega direktorata za notranje zadeve.

Spremljajte Generalni direktorat za notranje zadeve na Twitterju.

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar