Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 22 martie 2013

Combaterea traficului cu arme de foc: Comisia propune ratificarea Protocolului ONU și acțiuni suplimentare

UE este pregătită să ratifice Protocolul ONU privind armele de foc, în urma adoptării de noi norme privind vânzarea, deținerea și transferurile de arme de foc, atât în interiorul, cât și în afara Europei. Astăzi, Comisia Europeană prezintă o propunere în acest sens și, în același timp, subliniază necesitatea unor acțiuni suplimentare.

Scopul Protocolului ONU privind armele de foc este de a consolida cooperarea privind combaterea fabricării și a traficului ilicit de arme de calibru mic, cum ar fi revolverele și pistoalele. Din acest gen de comerț, grupările de criminalitate organizată din întreaga lume obțin aproximativ 180 de milioane EUR pe an.

„Traficul ilicit de arme de foc reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa securității cetățenilor europeni și o afacere profitabilă pentru grupările de criminalitate organizată. Pentru a putea preveni utilizarea abuzivă a armelor de foc, trebuie să consolidăm controlul armelor de foc care intră, circulă în UE și sunt expediate din UE. În concluziile Protocolului ONU privind armele de foc se confirmă angajamentul UE de a proteja cetățenii împotriva riscului actelor de violență armată în UE și în afara acesteia”, a declarat comisarul UE pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström.

Textul protocolului prevede dispoziții care vizează:

  1. păstrarea unor evidențe detaliate privind importul, exportul și tranzitul armelor de foc;

  2. adoptarea unui sistem internațional pentru marcarea armelor de foc în momentul fabricării și cu ocazia fiecărui import;

  3. instituirea unui sistem armonizat de acordare a licențelor de import, export, tranzit și reexport de arme de foc;

  4. prevenirea furtului, pierderii sau deturnării de arme de foc prin consolidarea controalelor exporturilor, a punctelor de export și a controalelor la frontieră;

  5. schimbul de informații cu privire la producătorii, distribuitorii, importatorii și exportatorii autorizați, la rutele utilizate de comercianții ilegali de arme și la cele mai bune practici de combatere a traficului, în vederea consolidării capacității statelor de a preveni, a depista și a investiga traficul ilegal cu arme de foc.

Care este etapa următoare?

În această etapă, Consiliul ar trebui să adopte propunerea de ratificare a Protocolului ONU privind armele de foc, cu aprobarea Parlamentului European. Comisia va prezenta, înainte de sfârșitul anului 2013, o comunicare privind modul în care se poate limita amenințarea pe care o reprezintă armele de foc la adresa securității interne a UE.

Context

În 2002, Comisia a negociat și a semnat, în numele UE, Protocolul ONU privind armele de foc. Încheierea acestui proces — ratificarea de facto a protocolului — a fost amânată, întrucât a fost necesar să se actualizeze și să se armonizeze legislația UE în conformitate cu dispozițiile protocolului. În continuare, UE a adoptat următoarele acte legislative:

  1. Directiva 2008/51/CE (de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului) care stabilește normele privind controalele efectuate de statele membre în ceea ce privește achiziționarea și deținerea de arme de foc, precum și transferul acestora către un alt stat membru al UE;

  2. Regulamentul 258/2012 (IP/12/225) care stabilește cerințele pentru acordarea licențelor de export, de import și de tranzit și facilitează trasabilitatea armelor. Acesta se aplică armelor de foc, părților constitutive ale acestora, componentelor esențiale și muniției pentru uz civil. Nu sunt vizate armele de război.

Linkuri utile

Pagina web a doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter

Pagina web a DG Afaceri Interne

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar