Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 marca 2013 r.

Zwalczanie handlu bronią: Komisja proponuje ratyfikację protokołu ONZ i podjęcie dalszych działań

Po przyjęciu nowych przepisów w sprawie sprzedaży, posiadania i transferu broni palnej w Europie i poza nią UE jest gotowa do ratyfikacji protokołu ONZ o handlu bronią. Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w tej sprawie i podkreśliła potrzebę dalszych działań.

Celem protokołu ONZ o handlu bronią jest zacieśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnej produkcji i sprzedaży broni strzeleckiej, takiej jak broń ręczna i pistolety. Organizacje przestępcze na całym świecie czerpią z handlu taką bronią zyski wynoszące około 180 mln euro rocznie.

„Nielegalny handel bronią palną stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskich obywateli i lukratywny interes dla zorganizowanych grup przestępczych. Aby zapobiec nadużyciom w tej dziedzinie, musimy wzmocnić kontrolę broni palnej wprowadzanej do UE, rozprowadzanej na jej terenie i wysyłanej z jej obszaru. Zawarcie protokołu ONZ o handlu bronią jest potwierdzeniem zobowiązania UE do ochrony obywateli przed ryzykiem przemocy z użyciem broni w UE i poza nią” – powiedziała unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Tekst protokołu zawiera postanowienia w sprawie:

  1. prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej przywozu, wywozu i tranzytu broni palnej;

  2. przyjęcia międzynarodowego systemu znakowania broni palnej w czasie jej produkcji oraz za każdym razem, gdy broń jest importowana;

  3. ustanowienia zharmonizowanego systemu wydawania zezwoleń regulującego przywóz, wywóz, tranzyt i powrotny wywóz broni palnej;

  4. zapobiegania kradzieży, utracie lub przekierowaniu broni palnej poprzez wzmocnienie kontroli wywozu, punktów wywozu i kontroli granicznych;

  5. wymiany informacji dotyczących zatwierdzonych producentów, sprzedawców, importerów i eksporterów, szlaków używanych przez nielegalnych handlarzy oraz najlepszych praktyk w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią w celu zwiększenia zdolności prewencyjnych poszczególnych państw oraz możliwości wykrywania nielegalnego handlu bronią i prowadzenia dochodzeń w tej sprawie.

Jakie są dalsze działania?

Rada powinna teraz przyjąć, za zgodą Parlamentu Europejskiego, wniosek dotyczący ratyfikacji protokołu ONZ o handlu bronią. Przed końcem 2013 r. Komisja przedstawi komunikat na temat sposobów ograniczania zagrożenia ze strony broni palnej dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Kontekst

Komisja negocjowała i podpisała w imieniu UE protokół ONZ o handlu bronią w 2002 r. Zakończenie tego procesu, a więc faktyczną ratyfikację protokołu, odłożono na później, ponieważ konieczna była aktualizacja przepisów UE i ich dostosowanie do postanowień protokołu. UE przyjęła więc następujące akty prawne:

  1. Dyrektywę 2008/51/WE (zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG), w której ustanowiono zasady kontrolowania przez państwa członkowskie UE nabywania i posiadania broni palnej oraz jej transferu do innego państwa członkowskiego UE.

  2. Rozporządzenie 258/2012 (IP/12/225) określające wymogi w zakresie zezwoleń na wywóz, przywóz i tranzyt broni oraz ułatwiające śledzenie broni. Przepisy te mają zastosowanie do broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji do użytku cywilnego, nie dotyczą natomiast broni do celów wojskowych.

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar