Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 maart 2013

Bestrijding van wapenhandel: Commissie stelt ratificatie van VN-protocol en verdere maatregelen voor

De EU is bereid om het VN-protocol inzake vuurwapens te ratificeren na de goedkeuring van nieuwe regels inzake verkoop, bezit en overdracht van vuurwapens zowel binnen als buiten Europa. Vandaag presenteert de Europese Commissie daartoe een voorstel en benadrukt dat er behoefte is aan verdere maatregelen.

Het VN-protocol inzake vuurwapens heeft als doel de samenwerking ter bestrijding van de illegale vervaardiging van en handel in handvuurwapens, zoals vuistvuurwapens en pistolen, te bevorderen. Deze handel levert de georganiseerde misdaad wereldwijd ongeveer 180 miljoen euro per jaar op.

"Illegale handel in vuurwapens vormt een toenemende bedreiging voor de veiligheid van de Europese burgers en een lucratieve bezigheid voor georganiseerde bendes. We moeten de controles op vuurwapens die de EU binnenkomen, verlaten of daar circuleren, versterken om misbruik ervan te voorkomen. Het sluiten van het VN-protocol inzake vuurwapens bevestigt het engagement van de EU om de burgers te beschermen tegen het gevaar van wapengeweld in de EU en daarbuiten" aldus EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

De tekst van het protocol bevat bepalingen over:

  1. het bijhouden van een gedetailleerde registratie van de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens;

  2. het vaststellen van een internationaal systeem voor het markeren van vuurwapens bij de vervaardiging en telkens wanneer zij worden ingevoerd;

  3. het opzetten van een geharmoniseerd systeem voor vergunningen voor de invoer, uitvoer, doorvoer en wederuitvoer van vuurwapens;

  4. het voorkomen van diefstal of verlies van vuurwapens en van onttrekking van vuurwapens aan de legale handel, door een verscherping van de uitvoercontroles, de controles bij plaatsen van uitvoer en de grenscontroles;

  5. het uitwisselen van informatie over producenten met een vergunning, handelaars, importeurs en exporteurs, de routes van illegale handelaars, het uitwisselen van beste praktijken bij de bestrijding van illegale handel, zodat de lidstaten illegale wapenhandel beter kunnen voorkomen, opsporen en onderzoeken.

Wat nu?

De Raad dient nu het voorstel tot ratificering van het VN-protocol inzake vuurwapens aan te nemen, met de goedkeuring van het Europees Parlement. Voor eind 2013 zal de Commissie een mededeling presenteren over de wijze waarop de bedreiging van vuurwapens voor de interne veiligheid van de EU kan worden beperkt.

Achtergrond

De Commissie heeft in 2002 namens de EU onderhandeld over het VN-protocol inzake vuurwapens en het ondertekend. Het afsluiten van dit proces — de eigenlijke ratificatie van het protocol — werd uitgesteld omdat de EU-wetgeving moest worden bijgewerkt en in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het protocol. De EU heeft vervolgens de volgende wetgeving vastgesteld:

  1. Richtlijn 2008/51/EG (tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad) bevat regels inzake controles door de EU-lidstaten op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens en de overbrenging ervan naar een andere EU-lidstaat.

  2. Verordening 258/2012 (IP/12/225) bevat voorschriften voor invoer-, uitvoer- en doorvoervergunningen en maakt het volgen van wapens gemakkelijker. Zij is van toepassing op vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie voor civiel gebruik. Oorlogswapens vallen niet onder deze verordening.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar