Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. martā

Šaujamieroču tirdzniecības apkarošana – Komisija ierosina ratificēt ANO protokolu un veikt turpmāku rīcību

Pēc jaunu noteikumu pieņemšanas attiecībā uz šaujamieroču apriti un turēšanu īpašumā Eiropas Savienība ir gatava ratificēt ANO šaujamieroču protokolu. Šajā sakarā Eiropas Komisija šodien iesniedz priekšlikumu, vienlaikus uzsverot, ka nepieciešama turpmāka rīcība.

ANO Šaujamieroču protokola mērķis ir stiprināt sadarbību cīņā pret kājnieku ieroču, piemēram, pistoļu, nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību. Šī tirdzniecība organizētajai noziedzībai visā pasaulē ik gadu nes aptuveni 180 miljonus eiro lielu peļņu.

“Šaujamieroču nelikumīga tirdzniecība rada arvien lielākus draudus Eiropas pilsoņu drošībai un ir ienesīga nodarbe organizētām noziedznieku grupām. Mums nepieciešams pastiprināt kontroli pār šaujamieroču ievešanu ES, apriti tās iekšienē un izvešanu no ES, lai novērstu to ļaunprātīgu izmantošanu. Noslēdzot ANO Šaujamieroču protokolu, ES apliecina savu apņemšanos aizsargāt pilsoņus pret vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, gan ES, gan aiz tās robežām," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Protokols ietver noteikumus, kas paredz

  1. veikt detalizētu uzskaiti par šaujamieroču importa, eksporta un tranzīta apriti;

  2. pieņemt šaujamieroču marķējuma starptautisku sistēmu, ko piemēro šaujamieroču izgatavošanas laikā un katru reizi, kad tos importē;

  3. izveidot saskaņotu licencēšanas sistēmu, kas reglamentē šaujamieroču importu, eksportu, tranzīta pārvadājumus un to atkārtotu eksportu;

  4. novērst šaujamieroču zādzības, nozaudēšanu vai novirzi, pastiprinot eksporta kontroli, eksporta punktus un robežkontroli;

  5. apmainīties ar informāciju par pilnvarotajiem ražotājiem, izplatītājiem, importētājiem un eksportētājiem, nelikumīgā tirdzniecībā izmantotajiem maršrutiem, labāko praksi tirdzniecības apkarošanā, lai uzlabotu valstu spēju novērst, atklāt un izmeklēt šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību.

Kas sekos?

Tagad Padomei ar Eiropas Parlamenta piekrišanu būtu jāpieņem priekšlikums ratificēt ANO Šaujamieroču protokolu. Komisija līdz 2013. gada beigām iesniegs paziņojumu par to, kā ierobežot šaujamieroču radītos draudus ES iekšējai drošībai.

Konteksts

Komisija ES vārdā 2002. gadā risināja sarunas par ANO Šaujamieroču protokolu un to parakstīja. Šā procesa noslēgums – protokola faktiskā ratificēšana – tika atlikta uz vēlāku laiku, jo ES tiesiskais regulējums bija jāatjaunina un jāsaskaņo ar protokola noteikumiem. Šajā sakarā ES pieņēma šādus tiesību aktus:

  1. Direktīvu 2008/51/EK (ar kuru groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK), kurā paredz noteikumus attiecībā uz to, kā ES dalībvalstis kontrolē šaujamieroču iegādi un turēšanu īpašumā un to nosūtīšanu uz citu ES dalībvalsti.

  2. Regulu 258/2012 (IP/12/225), kurā ir noteiktas prasības par eksporta, importa un tranzīta licencēm, kā arī atvieglota ieroču izsekošana. To piemēro civilam lietojumam paredzētiem šaujamieročiem, to detaļām un sastāvdaļām un munīcijai. Uz militāram lietojumam paredzētiem ieročiem šī regula neattiecas.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar